uputili komentare na izmjene i dopune Zakona

Grin houm: Male hidroelektrane nisu projekti od javnog interesa

Iz Grin houma su kazali da su samo u prethodnoj godini koncesionari platili svega 1,6 miliona eura koncesione naknade, dok im je za subvencije isplaćeno 13,4 miliona eura.
1086 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock

Iz svih zakonskih odredbi Zakona o energetici neophodno je izbrisati navođenja da je proizvodnja električne energije iz malih hidroelektrana (mHE) od javnog interesa, saopšteno je iz nevladine organizacije (NVO) Grin houm (Green Home)

Grin houm je, u komentarima koje je uputio na izmjene i dopune Zakona o energetici, naveo da je postojećim zakonskim rješenjem proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, kakve su mHE, definisana kao djelatnost od javnog interesa, odnosno od značaja za sve građane Crne Gore, pogotovo za lokalno stanovništvo.

“U praksi, međutim, nije potvrđen javni interes od konkretnih projekata izgradnje mHE na crnogorskim rijekama, kako na državnom, tako ni na lokalnom nivou. U skladu sa tim, neophodno je da se iz svih zakonskih odredbi izbrišu sva navođenja da je takva proizvodnja 'u javnom interesu'“, navodi se u saopštenju te NVO.

Iz Grin houma su kazali da su samo u prethodnoj godini koncesionari platili svega 1,6 miliona eura koncesione naknade, dok im je za subvencije isplaćeno 13,4 miliona eura.

“Iz navedenog je jasno da finansijska ravnoteža koncesionih ugovora ne postoji i da nema javnog interesa”, dodaje se u saopštenju.

Osnov koncesionih ugovora za mHE čini finansijska ravnoteža između Vlade i privatnog subjekta, a u postojećim koncesionim ugovorima ugrožen je princip javnog interesa i finansijska ravnoteža između Vlade i koncesionara, na štetu svih građana, a u korist koncesionara.

“Ono što je realnost jeste da su rijeke pregrađene, stanovništvu je onemogućen pristup vodi, vode se sporovi oko eksproprijacije zemljišta te je jasno da se ovi projekti realizuju na uštrb stanovništva i ni u kom slučaju nijesu od javnog interesa”, saopšteno je iz Grin houma.

Iz navedenog Zakona je, kako smatraju, neophodno isključiti promotivne i podsticajne mjere, jer se taj mehanizam u praksi pokazao kao štetan za potrošače, koji su u proteklih nekoliko godina platili desetine miliona eura subvencija, iako nijesu imali nikakvih koristi od toga, ali i za Vladu kao koncedenta, koja ubira zanemarljive koncesione naknade.

“Taj mehanizam je jedino isplativ za koncesionare, odnosno privatne kompanije, koje u periodu od samo nekoliko godina vraćaju investicije, a koncesije dobijaju na 20 do 30 godina”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, premijer Duško Marković je najavio ranije da ubuduće neće odobravati podsticaje za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, te je i iz tog razloga potrebno upodobiti zakonski okvir.

“Zakon o energetici je jedan od krovnih dokumenata u oblasti energetike i dugoročno utiče na razvojni proces Crne Gore te tokom cjelokupnog procesa donošenja izmjena i dopuna Zakona o energetici, sve instance moraju da pokažu ozbiljnost i posvećenost, u cilju rješavanja i jasnog definisanja problematičnih zakonskih rješenja”, zaključuje se u saopštenju.