"MJERE NEDOVOLJNE I NEEFIKASNE"

Klub odbornika Demokrata Kolašin predložio amandmane na predloge socio-ekonomskih mjera

Kažu da je važno konstatovati da nije isto i nije pošteno da jednak teret snose oni koji primaju ionako niske zarade od 300-400 eura, kao oni čije se zarade kreću od 800 do 1000 eura i vise
955 pregleda 0 komentar(a)
Demokrate, Foto: Demokrate
Demokrate, Foto: Demokrate

Klub odbornika Demokrata Kolašin predložio je amandmane na predloge socio-ekonomskih mjera u opštini Kolašin.

"Odbornici Demokrata mišljenja su da su predložene mjere nedovoljne, neefikasne i nepotpune. Smatraju, takođe, da je čas da Opština Kolašin pokaže partnerski odnos prema građanima Kolašina, te, stoga, predlažu:

  • smanjenje zarada lokalnim funkcionerima za 20%, visoko-rukovodnom kadru za 15%, ekspertsko-rukovodnom kadru čiji su poslovi vrednovani koeficijentom većim od 6,5 – 5%;
  • da se umanjenje ne odnosi na: ekspertski kadar čiji su poslovi vrednovani koeficijentom nižim od 6,5% i izvršne kadrove i namještenike;
  • da se obaveze 50% plaćanja poreza na nepokretnosti za 2020. godinu oslobode sva pravna i fizička lica, kao i da se pravna lica i preduzetnici oslobode obaveze plaćanja naknade za korišćenje komercijalnih objekata;
  • da ,,Komunalno ” d.o.o, za korisnike usluga odvoženja i deponovanja smeća, kojima je naredbama zabranjen rad i koji se obrate pisanim zahtjevom, tokom perioda važenja naredbi usluge obračunavaju srazmjerno vremenu u kom su korištene, a počev od 18. 3. 2020. godine pa do prestanka važenja naredbi;
  • da se predsjednik Opštine Kolašin obaveže da do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec tekuće kalendarske godine, Skupštini opštine Kolašin dostavi detaljan Izvještaj o načinu korišćenja sredstava za ublažavanje posljedice krize i dodijeljenoj pomoći fizičkim i pravnim licima.", saopšteno je iz kluba odbornika Demokrata Kolašin.

Kažu da je važno konstatovati da nije isto i nije pošteno da jednak teret snose oni koji primaju ionako niske zarade od 300-400 eura, kao oni čije se zarade kreću od 800 do 1000 eura i vise.

"Sve amandmane odbornici Demokrata su predložili u cilju zaštite onih radnika koji imaju niske koeficijente rada i jedva preživljavaju, pa bi teret ovih mjera ponajavise trebalo da snose oni koji imaju i primaju najviše, a to su lokalni funkcioneri i starješine organa. Ono što budi sumnju je na koji način će aktuelna vlast trošiti sredstva koja će imati na raspolaganju nakon smanjenja zarada zaposlenima, da li ce ih trositi u predizbornu kampanju ili druge svrhe, pa smo shodno tome podnijeli amandman kojim se predsjednik Opštine obavezuje da do 5. u mjesecu tekuće kalendarske godine, Skupštini opštine dostavlja detaljan izvještaj o načinu korišćenja sredstava, i dodijeljenoj pomoći fizičkim i pravnim licima. Klub odbornika Demokrata očekuje da će SO Kolašin prihvatiti predloge koji su od interesa za građane", zaključeno je u saopštenju Kluba odbornika Demokrata Kolašin.