predložen način raspodjele sredstava budžetske rezerve

Kolašin: Amandmani GG na Program privremenih mjera

Đukić je amandmanom tražio da se da se plate funkcionera umanje za 20, umjesto, predloženih, 15 odsto. U obrazloženju on kaže da ekspertski i izvršni kadar treba poštedjeti smanjenje plate od pet odsto
738 pregleda 0 komentar(a)
Grupa birača
Grupa birača

Milan Đukić i Gospava Vujisić, odbornici Grupe birača (GG), koja je sastavni dio kolašinske vladajuće koalicije, predložili su nekoliko amandmana na predlog Programa privremenih mjera za ublažavanje ekonomskih posledica koronavirus krize. Program, koji je prije nekoliko sedmica predložio predsjednik Opštine Milosav Bulatović, biće na dnevnom redu sjednice Skupštine opštine (SO) 11. maja.

Đukić je amandmanom tražio da se da se plate funkcionera umanje za 20, umjesto, predloženih, 15 odsto. U obrazloženju on kaže da ekspertski i izvršni kadar treba poštedjeti smanjenje plate od pet odsto.

“Predlažem da se eksperstko - rukovodni, ekspertski i izvršni kadar izuzme iz Odluke, jer lično smatram da su njihovi lični dohodci inače niski i ispod državnog prosjeka, a da bi donošenjem Odluke, Program za ublažavanje ekonomskih posledica koronavirus krize izgubio smisao”- obrazložio je Đukić.

Njegova partijska koleginica Vujisić amndmanom predlaže da se Program privremenih mjera za ublažavanje ekonomskih posledica koronavirus krize ne odnositi na one koji nijesu poštovali mjere i preporuke Vlade, NKT i Opštinskog tima.

„Ovu dopunu predlažem iz razloga što na teritoriji opštine možda ima subjekata koji nijesu poštovali mjere, preporuke ali i subvencije Vlade, a koji su otpuštali radnike, smanjivali plate i preduzimali druge mjere koje su bile u suprotnosti sa državnim subvencijama i opštinskim ekonomskim mjerama kada su u pitanju radnici i njihova prava“- obrazložila je odbornica GG.

Uz oslobaženje ugostitelja plaćanje komunalne takse za korišćenje terasa za ovu godinu, ona predlaže i da se te vrste taksi oslobode i sva pravna i fizička lica, koja koriste javne površine. To se, objasnila je Vujisić, odnosi na mjesta gdje se pružaju usluge prodaje, sladoleda, kokica, palačinki, voća, povrća, knjiga, suvenira...Takođe ona smatra da treba te vrste dažbina osloboditi i organizatore bazara i svih drugih aktivnosti na javnim površinama.

Vujisić je amandmanom predložila i način na koji će se raspoređivati sredstva iz budžetske rezerve.

“Ta sredstva se ne mogu davati bez podnošenja pismenog zahtjeva, u kome će fizičko i pravno lice precizirati razloge i dostaviti dokumentaciju kao prilog na osnovu koje bi nadležni organi opštine mogli da li treba dati pomoć iz budžetske reserve. Takođe, za sprovođenje ove Odluke i podnošenje pisanog izvještaja SO o odobrenim pomoćima fizičkim i pravnim licima, da se obavežu predsjednik Opštine i starješine opštinskih sekretarijata i službi“- obrazložila je Vujisić.