PRIVREMENO ODLOŽENO SPROVOĐENJE ZAKONA ZA NACIONALNU AVIOKOMPANIJU

Sad analiziraju da li je opravdana državna pomoć MA

Analiza opravdanosti ulaganja biće osnov za izjašnjenje Agencije za zaštitu konkurencije o legalnosti državne pomoći od 155 miliona
10299 pregleda 21 komentar(a)
Čeka se uspostavljanje redovnog vazdušnog saobraćaja, Foto: Siniša Luković
Čeka se uspostavljanje redovnog vazdušnog saobraćaja, Foto: Siniša Luković

Sprovođenje posebnog zakona o ulaganju i konsolidaciji državnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa (MA) je privremeno odloženo zato što se radi dodatna analiza opravdanosti ulaganja u tu državnu firmu. Analiza treba da posluži kao osnova za izjašnjenje Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) po pitanju legalnosti državne pomoći MA koja je predivđena posebnim zakonom. To je “Vijestima” zvanično saopštio predsjednik Odbora direktora MA Nikola Vukićević.

Zakon kojim država sa 155 miliona eura pokušava još jednom da spasi MA usvojen je krajem prošle godine, ali nije dobijena saglasnost da je on u skladu sa pravilima EU o kontroli državne pomoći. AZK je saopštila da joj je dostavljen nepotpun materijal za donošenje odluke o tome da li je lex specialis za MA usklađen sa propisima o državnoj pomoći.

“Pravilno rješavanje slučaja MA je važan test za funkcionisanje crnogorskog sistema kontrole državne pomoći i za dalji napredak u pregovorima o Poglavlju 8 - Konkurencija”, poručeno je iz Delagacije EU u Crnoj Gori nakon što je Vlada u decembru utvrdila predlog zakona.

Vukićević je podsjetio da je zakonom definisano da nacionalni avioprevoznik tromjesečno (kvartalno) izvještava vlasnika - Vladu o aktivnostima koje su preduzete radi konsolidacije i razvoja, ali da izvještaj za prošli kvartal (januar, februar, mart) još nije dostavljen.

“Implementacija zakona je privremeno odložena budući da se radi dodatna analiza opravdanosti ulaganja u MA koja treba da posluži kao osnova za izjašnjenje AZK po pitanju legalnosti državne pomoći, predviđene ovim zakonom. To je jedan od razloga zašto nije bilo formalnog izvještaja za protekli kvartal. Drugi razlog je situacija nastala epidemijom koronavirusa, koja je dovela do potpunog obustavljanja međunarodnog putničkog saobraćaja od 18. marta i odlaganja sprovođenja određenih aktivnosti”, rekao je Vukićević.

On je istakao da aktivnosti koje državna firma sprovodi od početka ove godine “idu u pravcu optimizacije poslovanja kroz jačanje komercijalne funkcije i smanjivanje izdataka po raznim osnovama”. Odbor direktora je donio odluku o zatvaranju svih predstavništava u inostranstvu do 1. oktobra 2020, osim u Beogradu.

“Izuzetak je kćerka kompanija u Beogradu, gdje će se izvršiti redukcija troškova i broja zaposlenih do 50%. Nastavljen je rad na implementaciji više informatičkih rješenja u sektoru komercijale koja bi trebalo da doprinesu efikasnijem radu te službe i značajno poboljšaju korisnički interfejs. Permanentno se prati situacija na tržištu da bi društvo bilo spremno da pokrene svoje aktivnosti kada počne redovni vazdušni saobraćaj”, naglasio je Vukićević.

Zakonom je definisano da Vlada ove godine za MA plati obaveze od 105 miliona eura, a u 2021. do 2024. godine za kupovinu dva aviona još 50 miliona eura plus pripadajuće poreze. Državni avioprevoznik ovaj novac “vraća” ustupanjem svojih akcija Vladi i to po cijeni od 8,855 eura duga za jednu akciju.

Od osnivanja kompanije Vlada je direktno ili indirektno svoju aviokompaniju pomogla sa 102 miliona eura, ali joj ni to nije pomoglo da zadrži pozitivno poslovanje. Na kraju 2018. godine akumulirani gubitak iznosio je 90 miliona eura, a kratkoročne i dugoročne obaveze procijenjene su na 95 miliona eura.

Zakonom se pokrivaju sve sadašnje obaveze kompanije, ali se nigdje ne garantuje da će MA nakon toga moći da posluje bez nove pomoći države. Zakonom je odobreno pokrivanje duga za poreze i doprinose od 25 miliona eura, duga Vladi za druga plaćanja od devet miliona, naknada Aerodromima od 32 miliona, Kontroli letenja SMATSA 6,5 miliona, Hipotekarnoj banci za kredite od 6,8 miliona, dugovi ostalim dobavljačima od šest miliona...

Plate većini zaposlenih niže za 30 odsto dok je MA prizemljen

Vukićević je rekao da aktivnosti koje ta državna firma sprovodi od početka ove godine u pravcu optimizacije poslovanja uključuju i inicijativu za smanjenje zarada zaposlenih.

Većina zaposlenih koji ne rade dok traju mjere suzbijanja epidemije dobija za 30 odsto niže plate.

“Planirani razgovori sa predstavnicima sindikata u vezi sa smanjenjem zarada su odloženi do daljeg zbog novonastale situacije”, naglasio je Vukićević.

Kompanija je inače izmijenila Pravilnik o naknadama i ostalim primanjima zaposlenih na način da se ukidaju naknade troškova prevoza, ugovori o dopunskom radu i pojedinačni akti o isplati raznih vrsta naknada.

“MA je privremeno zbog prekida putničkog međunarodnog saobraćaja obustavio redovne radne aktivnosti od 1. aprila, a shodno naredbi države za sprečavanje širenja novog koronavirusa. S tim u vezi, najveći broj zaposlenih, izuzev malog broja onih čiji je rad i dalje bio neizostavan, počev od 1. aprila upućen je na odsustvo zbog prekida rada bez krivice zaposlenih - do prestanka okolnosti zbog kojih su uvedene privremene mjere, uz pravo na isplatu zarade u visini od 70% osnova za naknadu, koju čini njegova prosječna zarada ostvarena u prethodnom polugodištu. S tim da ne može biti niža od visine minimalne zarade u Crnoj Gori”, rekao je Vukićević.

Prema podacima iz posljednjeg revizorskog izvještaja za 2018, MA je uvećao troškove za neto zarade zaposlenih sa 4,77 miliona u 2017. godini na 5,14 miliona u 2018. Na kraju te godine broj zaposlenih je bio 442.

Zarade menadžmenta i predstavnika odbora MA, prema imovinskim kartonima, su se kretale i do blizu 5.000 eura u prošloj godini.