Potvrđen dug: "Montenegro erlajns" da plati Aerodromima CG 6,4 miliona

Apelacioni sud je, prema presudi u koju su “Vijesti” imale uvid, utvrdio da MA nije pružio dokaz da je platio dug ACG, te da je u obavezi da plati iznos od 6.366.371 eura, sa zakonskom zateznom kamatom (počev od 13. aprila 2018. godine do isplate)

9956 pregleda 8 komentar(a)
Državna pomoć privremeno na čekanju: MA, Foto: Filip Roganović
Državna pomoć privremeno na čekanju: MA, Foto: Filip Roganović

Apelacioni sud Crne Gore je odbio žalbu “Montenegro erlajnsa” (MA) i potvrdio prvostepenu presudu Privrednog suda da državna avio-kompanija isplati Aerodromima Crne Gore (ACG) 6,36 miliona eura sa kamatom.

Pravosnažnu presudu donijelo je sredinom aprila Vijeće Apelacionog suda u kojem su bili Lidija Ivanović, Milić Međedović i Nevenka Popović.

U paketu državne pomoći MA, za koju se tek detaljnije ispituje da li je opravdana i legalna, predviđeno je i oko 32 miliona eura plaćanja naknada Aerodromima, a to uključuje i ovaj iznos koji je sud potvrdio.

Predmet spora je zahtjev ACG da se MA obaveže da po ispostavljenim fakturama tokom većeg dijela 2017. godine plati fakturisane usluge putničkog servisa i druge usluge, sa zakonskom zateznom kamatom.

Predstavnici MA su, tokom prvostepenog postupka, osporavali tužbeni zahtjev, odnosno dio obračuna usluga za određene račune i tvrdili da im računi “nijesu dostavljeni”.

Apelacioni sud je, prema presudi u koju su “Vijesti” imale uvid, utvrdio da MA nije pružio dokaz da je platio dug ACG, te da je u obavezi da plati iznos od 6.366.371 eura, sa zakonskom zateznom kamatom (počev od 13. aprila 2018. godine do isplate).

Nacionalni avio-prevoznik je dužan i da nadoknadi tužiocu troškove postupka u iznosu od 23.549 eura, osam dana po pravosnažnosti presude. “Neosnovano se žalbom ukazuje da su sporne fakture sačinjene na jeziku koji nije u službenoj upotrebi u sudu. Predmetne fakture su izdate na crnogorskom jeziku, dok su samo neke stavke označene na engleskom jeziku, po međunrodnim oznakama. Kod navedenog, a imajući u vidu da su parnične stranke u dugogodišnjem poslovnom odnosu, značenje tih izraza je tuženom bilo poznato, odnosno, moralo biti poznato, kako to pravilno nalazi i prvostepeni sud”, ističe se, između ostalog, u presudi Apelacionog suda. Viša sudska instanca je utvrdila da im se žalbom neosnovano ukazuje da sadržina određenih faktura ne odgovara cjenovniku tužioca, kao i to da su iznosi i usluge u predmetnim računima utvrđeni paušalno.

Vlada je rješavanje duga MA za aerodromske usluge planirala u okviru pomoći države od ukupno 155 miliona državnoj gubitaškoj avio-kompaniji. Većina u parlamentu podržala je zakon kojim država pokušava još jednom da spasi MA krajem prošle godine, ali nije dobijena saglasnost da je on u skladu sa pravilima EU o kontroli državne pomoći. Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) je tada saopštila da joj je dostavljen nepotpun materijal za donošenje odluke o tome da li je lex specialis za MA usklađen sa propisima o državnoj pomoći.

Sprovođenje posebnog zakona o ulaganju i konsolidaciji državnog avio-prevoznika nedavno je privremeno odloženo zato što se radi dodatna analiza opravdanosti ulaganja u tu državnu kompaniju. Analiza bi trebalo da posluži kao osnova za izjašnjenje AZK po pitanju legalnosti te pomoći države. “Pravilno rješavanje slučaja MA je važan test za funkcionisanje crnogorskog sistema kontrole državne pomoći i za dalji napredak u pregovorima o Poglavlju 8 - Konkurencija”, poručeno je iz Delagacije EU u Crnoj Gori nakon što je Vlada u decembru utvrdila predlog zakona.

Zakonom za MA je definisano da država ove godine reguliše obaveze preduzeća od 105 miliona eura, a u 2021. do 2024. godine za kupovinu dva aviona još 50 miliona eura plus pripadajuće poreze. Od osnivanja kompanije, Vlada je direktno ili indirektno avio-kompaniju pomogla sa 102 miliona eura.

Bonus video: