Savjet za vode: CG da pokrene postupak protiv BiH zbog najave gradnje HE "Buk Bijela"

Predsjednik Savjeta za vode generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Momčilo Blagojević naglasio je važnost uključivanja svih ekspertskih potencijala Savjeta za vode u procjeni uticaja ovog projekta

859 pregleda 1 komentar(a)
Mjesto za izgradnju HE Buk-Bijela, Foto: Savo Prelević
Mjesto za izgradnju HE Buk-Bijela, Foto: Savo Prelević

Savjet za vode predložio je da Crna Gora pokrene postupak protiv Bosne i Hercegovine povodom aktuelizacije projekta izgradnje hidroelektrane (HE) "Buk Bijela" na Drini u blizini granice sa Crnom Gorom.

Postupak bi se pokrenuo pred ESPOO sekretarijatom, međunarodnom organizacijom koja se bavi sprečavanjem pregograničnog ekološkog uticaja, kako bi se dobila sva relevantna dokumentacija i procijenio mogući uticaj realizacije tog projekta na Crnu Goru.

Prema najavama iz BiH gradnja ove hidroelekrane bi trebala početi na jesen ove godine.

"Kako Crna Gora nije konsultovana od strane BiH povodom usvajanja novog projekta i mogućeg početka izgradnje hidroelektrana, da bi se preduprijedile eventualne negativne posljedice na crnogorskoj strani, Savjet je predložio da Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokrene postupak koji bi otklonio sve nedoumice po pitanju eventualnog uticaja. U hidrološkom pogledu, rijeka Drina, na kojoj je planirana izgradnja HE, nastaje od Pive i Tare, koje se formiraju u Crnoj Gori i najvećim dijelom čine vodni bilans Drine. Ovaj podatak opravdava bojazan da će realizacija projekta na Drini imati uticaja na režim voda na teritoriji Crne Gore. Za tačnu procjenu prekograničnog uticaja potrebno je sagledati svu projektnu dokumentaciju, na osnovu koje bi Crna Gora mogla donijeti stručno mišljenje o davanju prekogranične saglasnosti na projekat Buk Bijela", navedeno je u saopštenju Savjeta za vode.

Savjet je ovu odluku donio na sjednici u utorak na predlog člana ispred nevladine organizacije "Green home", koji je informisao Savjet da su u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama već predali žalbu Sekretarijatu ESPOO konvencije, koja je prihvaćena.

Predsjednik Savjeta za vode generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Momčilo Blagojević naglasio je važnost uključivanja svih ekspertskih potencijala Savjeta za vode u procjeni uticaja ovog projekta.

"U tom kontekstu, Savjet će dati punu stručnu i naučnu podršku nadležnim institucijama u pripremi finalnog mišljenja o mogućem uticaju ovog projekta", naveo je Blagojević.

Vlada Crne Gore je 2004. godine planirala da sa partnerom iz BiH gradi HE Buk Bijela i to sa višim kotama, koja bi potopila i dio teritorije Crne Gore.

To je spriječeno zahvaljujući Zaključku Skupštine o zabrani gradnje, koji je usvojen glasovima Socijaldemokratske partije (SDP) i opozicije.