IRF da smanji kamatne stope za postojeće zajmove u odnosu na stepen ugroženosti privrednog subjekta

Više od pola mikro preduzeća prekinulo sa radom

Na sjednici ponuđene su i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne preporuke koje naglašavaju potrebu razvoja novih, alternativnih scenarija, jer je neizvjesno kako će se epidemija COVID-19 razvijati, najmanje u narednih 12 mjeseci, kako u Crnoj Gori, tako i u Evropi i globalno

2345 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta za konkurentnost, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Savjeta za konkurentnost, Foto: Vlada Crne Gore

Mikro preduzeća su, posmatrano sa aspekta broja zaposlenih, najizloženija negativnim uticajima COVID-19, a više od pola njih je u potpunosti prekinulo sa radom, saopšteno je na sjednici Savjeta za konkurentnost.

Na sjednici je, kako je saopšteno iz Vlade, razmotren dokument Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) o uticaju pandemije koronavirusa na crnogorsku ekonomiju.

Finalni nacrt Privremenog izvještaja o ekonomskoj procjeni uticaja COVID-19 na ekonomski sistem Crne Gore i perspektive rasta sa preporukama, izradila je Stalna misija UNDP-a u Crnoj Gori u saradnji sa Privrednom komorom.

Kako je saopšteno iz Vlade, dokument, koji su na sjednici prezentirali stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori Danijela Gašparikova i koordinator izrade direktor PricewaterhouseCoopers za Jugoistočnu Evropu Igor Lukšić, sadrži ekonomsku procjenu uticaja koronavirusa na mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike i na perspektivu privrednog rasta Crne Gore.

U dokumentu je, između ostalog, navedeno da je u krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, Crna Gora ušla sa realnim rastom BDP-a u 2018. od 5,1 odsto i 3,6 odsto u 2019. godini, rastom zaposlenosti na rekordni nivo.

„I sa poboljšanom fiskalnom pozicijom koja uključuje smanjenje fiskalnog deficita sa 4,6 odsto BDP-a u 2018. na tri odsto u 2019. godini, nastavkom pozitivnih trendova u bankarskom sektoru, ublaženim eksternim neravnotežana, ali i povećanim javnim dugom“, dodaje se u saopštenju.

U dokumentu su navedeni podaci o posljedicama krize izazvane pandemijom koronavirusa i o mjerama koje je Vlada preduzela kako bi ublažile posljedice krize po privredu i zaposlene.

Na sjednici je rečeno da je sprovedena anketa pokazala da ogromna većina poslodavaca najvažnijom smatra Vladinu mjeru subvencije zarada zaposlenima.

Kako je saopšteno, istraživanje sprovedeno u okviru izrade dokumenta pokazalo je da su, posmatrano sa aspekta broja zaposlenih, najizloženija negativnim uticajima COVID-19 mikro preduzeća, od kojih je više od pola u potpunosti prekinulo sa radom.

Navodi se da su velika preduzeća pokazala značajno veću otpornost na efekte krize, ona su u najvećem procentu, 38 odsto, bila u potpunosti operativna, dok je 13 odsto njih u potpunosti prekinulo sa radom.

„COVID-19 kriza je nanovo pokazala da očuvanje (srednjoročne) makroekonomske i finansijske stabilnosti predstavlja ključ za unapređenje otpornosti na ekonomske šokove, i da takva stabilnost predstavlja nužan uslov za održavanje visokih nivoa rasta na srednji rok“, kaže se u dokumentu.

Ponuđene su i kratkoročne, srednjoročne i dugoročne preporuke koje naglašavaju potrebu razvoja novih, alternativnih scenarija, jer je neizvjesno kako će se epidemija COVID-19 razvijati, najmanje u narednih 12 mjeseci, kako u Crnoj Gori, tako i u Evropi i globalno.

Predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, rekao je zaključujući raspravu po toj tački dnevnog reda da je država sa dva paketa mjera uradila sve što je moguće kako bi olakšala privredi i zaposlenima posljedice pandemije.

„Ovo vrijeme traži saglasnost, solidarnost i zajedničku akciju socijalnih partnera. Ne može sve probleme rješavati Vlada sama“, kazao je Marković.

Savjet se upoznao i sa Inoviranim trećim predlogom mjera Upravnog odbora Unije poslodavaca za podršku privredi u kojem je navedeno, između ostalog, da je neophodno obezbijediti garancije države od najmanje 70 odsto iznosa kredita privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad ili im je značajno smanjen obim poslovanja.

Predloženo je i da garancije Vlade i Centralne banke (CBCG) za plasmane Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i poslovnih banaka, treba određivati srazmjerno tržišnom učešću svake pojedine banke, uz istovremeno ograničenje da tako date garancije ne mogu iznositi više od 40 odsto ukupnog plasmana banke.

Iz Unije predlažu i da Vlada i CBCG unaprijed definišu uslove aranžmana sa IRF – visinu fiksne kamatne stope, grejs perioda od najmanje 12 mjeseci i rok otplate od najmanje 36 mjeseci.

Oni predlažu i da IRF smanji kamatne stope za postojeće zajmove u odnosu na stepen ugroženosti privrednog subjekta, kao i da IRF i poslovne banke obezbijede produžetak moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza za privredne subjekte, do normalizacije uslova poslovanja.

U dokumentu je predložen i niz mjera koje podrazumijevaju oslobađanje privrednih subjekata obaveza prema lokalnim samoupravama kao i donošenje posebnog zakona kojim bi bili uređeni radno-pravni odnosi u postojećim okolnostima.

Savjet se upoznao i sa Predlogom Montenegro biznis alijanse za prevazilaženje problema angažovanja neophodne radne snage iz drugih država.

Ta poslovna asocijacija predložila je da poslodavcima bude omogućeno da se obrate Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT) sa zahtjevima za angažman konkretnih osoba iz drugih država.

„I da NKT omogući dolazak tih osoba uz posjedovanje odgovarajućeg dokaza o negativnom testu na koronavirus“, dodaje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas