Advokati bivše viceguvernerke tražili reviziju presude

Vrhovni sud još nije odlučio o zahtjevu Radovićeve

Ne postoji zakonski rok u kome Vrhovni sud treba da donese odluku o nekoj reviziji

20984 pregleda 48 reakcija 16 komentar(a)
Tužilaštvo odbacilo prijave protiv bivše viceguvernerke: Irena Radović, Foto: Luka Zeković
Tužilaštvo odbacilo prijave protiv bivše viceguvernerke: Irena Radović, Foto: Luka Zeković

Vrhovni sud još nije odlučio da li će prihvatiti ili odbaciti reviziju koju je tražio advokatski tim bivše viceguvemerke Centralne banke (CBCG) Irene Radović na presudu Višeg suda kojom je ukinuta presuda Osnovnog suda, a koji je utvrdio da je Skupština nezakonito smijenila Radovićevu na predlog guvernera CBCG Radoja Žugića u julu 2018. godine.

Revizija je u taj sud stigla prije tri mjeseca, a njom se traži ukidanje presude i vraćanje na ponovno odlučivanje.

“Izjavljena revizija na odluku Višeg suda od 29. novembra prošle godine, u pravnoj stvari tužilje Irene Radović protiv tužene države Crne Gore - Skupštine Crne Gore, primljena je u Vrhovni sud 17. marta ove godine. Predmet je u radu, a odluka Vrhovnog suda biće donijeta blagovremeno i u razumnom roku”, rečeno je zvanično “Vijestima” iz Vrhovnog suda, kojim rukovodi Vesna Medenica.

Ne postoji zakonski rok u kome Vrhovni sud treba da donese odluku o nekoj reviziji.

Prema podacima iz izvještaja o radu Vrhovnog suda za 2018. godinu, prosjek odlučivanja po predmetima koji se odnose na revizije je 96 dana.

Viši sud je presudu donio 29. novembra prošle godine. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države u ime Skupštine Crne Gore tražio je od Višeg suda da ukine presudu Osnovnog suda koji je u ponovljenom postupku 27. septembra 20l9. presudio u korist Radovićeve.

Viši sud je, nakon žalbe Skupštine na prvostepenu presudu Osnovnog suda iz februara 2019. godine, prvo u maju prošle godine potvrdio presudu da je Radovićeva nezakonito smijenjena, a onda je u julu prošle donio novu kojom je oborio prvostepenu i vratio predmet Osnovnom sudu na ponovno odlučivanje.

Tako je Viši sud odlučio nakon što je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica donijela pravni stav po kome je preporučila sudovima da ne preispituju odluke Skupštine o smjenama javnih funkcionera.

Advokati Radovićeve su u reviziji, između ostalog, naveli da je Viši sud obacio presudu Osnovnog suda smatrajući da je Radovićeva član Savjeta CBCG kojeg bira parlament i da je pogrešna presuda Osnovnog suda da je riječ o sporu iz radno-pravnih odnosa.

Ukazuju da se Upravni sud izjasnio 2018. godine da je riječ o radno-pravnom sporu i da je to iste godine potvrdio Vrhovni sud.

“U konkretnom slučaju nije samo prvostepeni sud sporni odnos tretirao kao spor iz radnog-pravnog odnosa, već je to bio i stav Vrhovnog suda”, piše u reviziji.

Advokati dodaju da u crnogorskom pravnom sistemu nijednom zakonskom odredbom nije propisano da viceguvemer CBCG, u slučaju razrješenja, ne može pokrenuti postupak pred sudom radi ispitivanja zakonitosti odluke o razrješenju.

Osnovno i Više državno tužilaštvo odbacili su krivičnu prijavu guvernera CBCG Radoja Žugića, kojom je tvrdio da je Radovićeva dala službene tajne sudu, što je bio jedan od ključnih razloga u predlogu za razrješenje, a to je konstatovano u presudi Osnovnog suda.

Čeka se odluka o (ne)izuzeću sudije

U Osnovnom sudu se vodi drugi postupak po tužbi Radovićeve protiv CBCG i Žugića, optužujući za mobing, koji su oni negirali.

Na ročištu sredinom maja, advokat Radovićeve Bojan Vuković tražio je izuzeće sudije Mladena Grdinića iz postupanja u ovoj parnici.

Predsjednica Osnovnog suda Željka Jovović odlučuje o tom zahtjevu.

Grdinić je odbio da prihvati razloge advokata bivše viceguvernerke da se obavi novo ekonomsko-finansijsko vještačenje i imenovanje novog vještaka.

Vuković je osumnjičio i sudiju za pristrasnost i ocijenio da je “procesnim rješenjima obesmišljena svrha i suština finansijskog vještačenja u parnici koja ima za predmet utvrđenje mobinga i diskriminaciju”.

Preporučujemo za Vas