PREPORUKA VLADI ZA JAČANJE DRŽAVNIH FINANSIJA

Brisel bi povlašćenim u Crnoj Gori povećao porez

Manje novca u državnu kasu daju vlasnici luksuznih hotela, jahti, malih hidroelektrana
110 pregleda 5 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 08.02.2018. 07:25h

Evropska komisija (EK) je u cilju jačanje državnih finansija dala preporuku Vladi da sagleda smanjenja poreskih izuzeća, ali izvršna vlast za sada neće ukidati niže poreske stope i olakšice za povlašćene djelatnosti i kompanije.

"U narednom srednjoročnom periodu, shodno preporukama EU, Crna Gora će postepeno ukidati poreska izuzeća u cilju potpunog usklađivanja sa pravnom tekovinom EU”, kazali su “Vijestima” u Ministarstvu finansija.

Naveli su i da su radili analizu poreskih izuzeća, te da je ona pokazala da se izuzeća najvećim dijelom odnose na podršku investicijama koja su glavni pokretač ekonomskog rasta i da imaju pozitivan efekat na atraktivnost crnogorskog investicionog ambijenta.

Poreska izuzeća i olakšice su utvrđene zakonima o porezu na dodatu vrijednost (PDV) i o autoputu.

To su olakšice za usluge smještaja u luksuznim hotelima sa pet zvijezdica na primorju i četiri i pet zvijezdica u kojima njihovi gosti plaćaju PDV sedam odsto, dok se u ostalim hotelima računa puni PDV, od 21 odsto. Niža stopa PDV-a važi za usluge u marinama, a vlasnici jahti ne plaćuju ni akcize na gorivo.

Nulta stopa PDV-a važi za vlasnike luksuznih hotela za troškove isporuka proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica.

PDV ne plaćaju ni vlasnici objekata za proizvodnju električne energije za izgradnju i opremanje energetskog objekta čija je instalisana snaga veća od 10 mw, kao i kompanije koje grade i opremaju objekte za preradu i proizvodnju prehrambrenih proizvoda čija investiciona vrijednost prelazi 500 hiljada eura.

Od plaćanja PDV-a i akciza na gorivo oslobođen je i graditelj dionice autoputa Podgorica - Kolašin, kao i njegovi podizvođači. Računa im se nulta stopa na promet prozvoda i usluga namijenjenih za izgradnju autoputa koje realizuje izvođač radova ili se realizuje za račun izvođača radova na izgradnji autoputa.

Olakšice se odnose i na isporuku proizvoda, odnosno usluga koje se vrše u skladu sa ugovorom o kreditu zaključenim između Crne Gore i međunarodne finansijske organizacije, servisne usluge koje se pružaju u marinama.

Vlada u olakšice računa i one koje se odnose na ljekove i medicinska sredstva, određena listom ljekova, odnosno medicinska sredstava koja se propisuju i izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje. EK je u maju prošle godine na ministarskom sastanku u Briselu, povodom ocjene Programa ekonomskih reformi za 2017. godinu u oblasti fiskalne politike, dala preporuke Crnoj Gori za snaženje makroekonomske i fiskalne stabilnosti.

"U tom kontekstu, razgovarano je na temu nastavka sprovođenja mjera fiskalne konsolidacije (sanacioni plan i fiskalna strategija), kao i potrebe analize poreske politike sa aspekta poreskih izuzeća. Bitno je naglasiti da je EK dala preporuku koja se u ovom trenutku odnosi na fiskalni uticaj na budžet u vezi sa primjenom izuzeća, a ne preporuku koja bi se odnosila na proces pristupanja EU u vezi sa ispunjavanjem obaveza iz poglavlja 16”, saopštili su iz Ministarstva finansija.

Tvrde da nema negativnih posljedica po budžetske prihode

U Ministarstvu su rekli da su analizirali fiskalni uticaj na budžetske prihode od primjene svih izuzeća i da je analiza pokazala da je efekat izuzeća najvećim dijelom neutralan na budžet, odnosno da bi oko 80 posto ostvarenih prihoda istovremeno bili i rashodi budžeta .

"To su, prije svega, izuzeća koja se odnose na autoput i ljekove, gdje se PDV obračunava na prihode koji se fakturišu u budžetu države, gdje je efekat na budžet u potpunosti neutralan. Kada su investicije u pitanju, najčešće se vrši povraćaj PDV-a plaćen na nabavke povezane sa realizacijom investicija, tako da nemamo negativan uticaj na budžet od postojećih olakšica” objasnili su u ministarstvu.

Pošto se izuzeća najvećim dijelom odnose na podršku investicijama koje su glavni pokretač rasta crnogorske ekonomije, kako su rekli u ministarstvu, došlo se do zaključka da postojanje izuzeća ima pozitivan efekat na atraktivnost crnogorskog investicionog ambijenta.