Montenegroberza čeka odgovor Plantaža

Akcionari Plantaža i investitori na berzi nemaju sve važne informacije iz državne kompanije, iako se akcije Plantaža nalaze na regulisanom tržištu - segment berzansko tržište, podsegment prime tržište Montenegroberze

2552 pregleda 2 komentar(a)
Vučinić, Foto: Montenegroberza
Vučinić, Foto: Montenegroberza

Izvršna direktorica Montenegroberze Milena Vučinić potvrdila je da je uputila zahtjev izvršnoj direktorici Plantaža Verici Maraš da se odredi prema zahtjevu Crnogorske asocijacije majinskih akcionara (CAMA), upućenom berzi sredinom juna ove godine, a još nijesu dobili odgovor.

Akcionari Plantaža i investitori na berzi nemaju sve važne informacije iz državne kompanije, iako se akcije Plantaža nalaze na regulisanom tržištu - segment berzansko tržište, podsegment prime tržište Montenegroberze.

Berzansko tržište je zahtjevni tržišni segment, u smislu uslova koje kompanija mora da ispuni, a koji su definisani Pravilima berze.

CAMA je u dopisu od direktorice Vučinić zahtjevala da se objelodane informacije u vezi višegodišnjeg spora kompanije Plantaže i firme OMP Engineering, u kojima se tvrdi i da je firma odustala od spora, kao i da su bivši partneri postigli vansudsko poravnanje.

Radi se o propaloj fabrici briketa Plantomp koja nije proradila, a koju su Plantaže gradile u partnestvu sa firmom bivših direktora Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića.

"Berza ne može ništa preduzimati na bazi informacija iz tekstova koji se objavljuju u dnevnim novinama. Korporativno upravljanje i korporativna kultura bi trebalo da su svojsveni svakom akcionarskom društvu koje se listira na Montenegroberzi. Menadžment Plantaža ima iskustvo, s obzirom da se ta kompanija kotira na prestižnoj listi Montenegroberze, gotovo dvije decenije, tako da je sasvim jasno koje su obaveze kompanije", navela je Vučinić.

Ona je istakla da berza kao organizator tržišta kapitala, posluje po strogim pravilima, tako da emitenti, u ovom slučaju Plantaže, kao i sve kompanije koje se listiraju na berzi "imaju obavezu da berzi dostave informacije o održavanja Skupštine akcionara, finansijske iskaze, te ostale informacije koje su od značaja za investitore i akcionare".

Uprava Plantaža u skladu sa zakonskim odredbama još nije zakazala redovnu godišnju skupštinu u ovoj godini.

Na pitanje da li je moguće da ne objavljuju važne informacije (kao što je sudbina aražmana sa propalom fabrikom briketa) na berzama u Varšavi, Zagrebu ili Banjaluci, Vučinić je odgovorila:

"Nivo finansijske pismenosti nije na zavidnom nivou u Crnoj Gori, investitori tragaju za informacijama, mali akcionari žele da zaštite svoja prava, menadžment ima svoje interese i razloge, tako da očito postoje različiti pogledi i interesi među akcinarima, investitorima, zaposlenima, kao i investicionom javnošču, dakle konflikt interesa, koji je sasvim prirodan kod akcionarkih društava".

Vučinić je naglasila da su njegovanje odnosa sa investitorima i dostupnost informacija akcionarima osnovni postulati finansijskog tržištu.

"Crnogorsko tržište je u nekim segmentima napredovalo, a u nekim prilično zaostaje za berzama koje ste naveli. Imam utisak da nedostaje spremnost i entuzijazam za napredovanje, usvajanje i primjena novih znanja, a sa druge strane nedostaje i spremnost menadžmenta da se poslovanje kompanija unaprijedi, osavremeni i učini dostupnim njihovim akcionarima bez obzira na procenat vlasništva koji posjeduju", zaključila je Vučinić.

Bonus video: