vlada usvojila smjernice:

"Prosječna stopa rasta CG ekonomije u prethodne tri godine 4,4 odsto, od 2020. do 2023. iznosiće 1,4 odsto"

Vlada je u četvrtak, bez održavanja sjednice, usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2023. godine, u kojima je konstatovano da će dobri rezultati Crne Gore na ekonomskom planu u protekle tri godine privremeno biti prekinuti usljed simetričnog eksternog šoka na ekonomije širom svijeta, izazvanog pandemijom virusa Covid-19

5521 pregleda 8 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Prosječna stopa rasta crnogorske ekonomije će, prema sadašnjoj projekciji, za period od ove do 2023. godine iznositi 1,4 odsto, pri čemu će dobri ekonomski rezultati biti privremeno prekinuti usljed pandemije koronavirusa, pokazuju Vladine Smjernice makroekonomske i fiskalne politike.

Vlada je u četvrtak, bez održavanja sjednice, usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2023. godine, u kojima je konstatovano da će dobri rezultati Crne Gore na ekonomskom planu u protekle tri godine privremeno biti prekinuti usljed simetričnog eksternog šoka na ekonomije širom svijeta, izazvanog pandemijom virusa Covid-19.

„Prosječna stopa rasta crnogorske ekonomije u prethodne tri godine iznosila je 4,4 odsto, dok će, prema sadašnjoj projekciji, u periodu od ove do 2023. godine iznositi 1,4 odsto, kao posljedica procijenjenog pada bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 6,8 odsto u ovoj godini, a potom snažnijeg oporavka i privrednog rasta po prosječnoj stopi od 4,2 odsto u naredne tri godine“, navodi se u saopštenju.

Vlada je takođe usvojila Proljećnu analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi za ovu godinu.

„Prema preliminarnim kvartalnim podacima Uprave za statistiku, bruto domaći proizvod (BDP) u prošloj godini iznosio je 4,91 milijardu eura, uz realni rast od 3,6 odsto, pod uticajem snažnog rasta u turizmu, građevinarstvu, saobraćaju, maloprodaji i poljoprivredi“, kazali su iz Vade.

U prvom kvartalu ove godine ostvaren je realni rast BDP-a od 2,7 odsto, na što je djelimično uticalo i uvođenje mjera na suzbijanju uticaja Covid-19. Međutim, u drugom kvartalu je došlo do uvođenja radikalnijih mjera za sprječavanje zdravstvene krize, što je u mnogome uticalo na ekonomska kretanja, koja će u nastavku godine i narednom periodu biti pod uticajem pandemije Covid-19 i sveukupnog odgovora države na zdravstvenu i ekonomsku krizu.

„Finansijski sektor u prošloj godini karakteriše visoka likvidnost i adekvatna kapitalizovanost, uz očuvanu stabilnost bankarskog sektora i poboljšanje agregatnih finansijskih i monetarnih parametara. U prošloj godini deficit centralnog budžeta iznosio je 143,6 miliona eura ili 2,98 odsto BDP-a, i niži je 15 odsto od deficita ostvarenog u 2018“, navodi se u saopštenju.

U Analizi je ocijenjeno da će pozitivni trendovi, uspostavljeni u domenu javnih finansija u prethodne tri godine, biti privremeno prekinuti usljed očekivanih nepovoljnih efekata zdravstvene krize na ekonomska kretanja. Crnogorska ekonomija, kao mali i otvoren sistem, osjetljiva je na spoljnje uticaje, što je i potvrđeno aktuelnom pandemijom koronavirusa.

„Iako su u prethodnom periodu ostvarene značajne stope rasta ekonomije, razvojni model, u mjeri mogućeg, treba prilagođavati i usmjeravati na one sektore za koje Crna Gora ima nedovoljno iskorišćene resurse i u kojima je moguće ostvariti visok stepen produktivnosti – prerađivačke industrije, poljoprivredna proizvodnja i stočarstvo i energetika, čime će se, uz adekvatnu primjenu digitalnih tehnologija u svim sferama društveno-ekonomskog razvoja, uticati na jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije i obezbijediti uslovi za smanjenje uticaja negativnih pojava na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou“, rekli su iz Vlade.

Podrška razvoju tih sektora biće u osnovi trećeg paketa mjera Vlade usmjerenog na ublažavanje negativnih uticaja pandemije.

Vlada je usvojila Informaciju o prvom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja koje je pripremilo društvo za reviziju, Crowe MNE, u vezi sa realizacijom gradnje hotela Kraljičina plaža u Miločeru, po mješovitom modelu poslovanja.

„Radi se o planiranoj investiciji u izgradnju hotelskog kompleksa kategorije pet zvjezdica u Miločeru sa 126 smještajnih jedinice, predračunske vrijednosti 73 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa mješovitim modelom poslovanja otvori novih 229 radnih mjesta“, navodi se u saopštenju.

Kontrolor je u izvještaju konstatovao da je Adriatic Properties u svrhu realizacije projekta, u izvještajnom periodu utrošio 3,97 miliona eura na izvođenje pripremnih, odnosno zemljanih, betonskih, armirano-betonskih, instalacije i drugih radova, kao i radova na gradnji objekta i uređenja terena, te drugih pratećih aktivnosti.

U izvještaju je konstatovano i da je investitor prije izvještajnog perioda u projekat uložio oko 4,01 milion eura, što u ukupnom predstavlja ulaganje u projekat od 7,98 miliona eura.

„U sklopu redovnih aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva, obavljena je inspekcijska kontrola prijave građenja i konstatovano da je dostavljena sva potrebna dokumentacija, čime je ispunjen uslov za izvođenje radova propisan članom Zakona o planiranju prostora“, rekli su iz Vlade.

Vlada je donijela Plan koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za ovu godinu, kojim je predviđena dodjela samo jedne koncesije i to na rijeci Komarnici za potrebe izgradje hidroelektrane Komarnica.

„Osim toga vodotoka, Vlada za ovu godinu ne predviđa dodjelu koncesija za potrebe gradnje drugih mikro, malih i velikih hidroelektrana. Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korišćenje i održavanje hidroelektrane Komarnica“, navodi se u saopštenju.

U skladu sa zakonom, koncesija će biti direktno dodijeljena Elektroprivredi (EPCG), kao akcionarskom društvu u kojem država posjeduje 88,66 odsto akcija i samostalno imenuje sve članove organa upravljanja.

„Realizacija ovog projekta će omogućiti višenamjensko korišćenje hidroakumulacije u svrhu energetskog snabdijevanja, vodosnabdijevanja, poboljšanje uslova razvoja poljoprivrede i turizma u okruženju, kao i dalji razvoj saobraćajne i ostale infrastrukture, kako bi se doprinijelo ukupnom privrednom razvoju područja u kontaktnoj zoni hidroakumulacije“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju u vezi realizacije ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane Pecka na dijelu vodotoka Pecka rijeka i prihvatila Predlog ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE. Na osnovu novog predloga usaglašeno je da krajnji rok za završetak faze izgradnje, do kad je koncesionar dužan da dobije upotrebnu dozvolu bude 31. decembar.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje deset kilovoltnog (KV) podzemnog kablovskog voda od rasklopnog postrojenja do ugaono-zateznog stuba u trasi dalekovoda izvod Slatina u Mojkovcu.

„Time će se stvoriti uslovi za dobijanje građevinske dozvole za projekat koji će obezbijediti sigurnije i kvalitetnije snabdijevanje električnom energijom potrošača sa ovog prostora. Prema izvještaju Komisije Uprave za nekretnine, procijenjena vrijednost tih nepokretnosti iznosi 1,54 hiljade eura“, precizira se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koji bi trebalo da omogući kvalitetniji i efikasniji rad Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost, kao i podsticanje kvaliteta naučnoistraživačkog rada dodjelom nagrada za naučna dostignuća.

Usvojena je Informacija o zaključku Upravnog odbora Morskog dobra. Vlada je zadužila Morsko dobro da pripremi izmjenu Plana korišćenja sredstava tog preduzeća za ovu godinu, u skladu sa zaključkom Upravnog odbora o umanjenju ugovorene naknade za korišćenje morskog dobra za ovu godinu, u cilju ublažavanja posljedica prouzrokovanih koronavirusom.

„Ugovorena godišnja naknada za korišenje morskog dobra korisnicima/zakupcima koji obavljaju sezonsku djelatnost na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima u zoni morskog dobra za maj i jun umanjuje se u visini od 30 odsto“, rekli su iz Vlade.

Korisnici morskog dobra čiji su hotelski objekti određeni za potrebe karantina oslobađaju se u cjelini obaveze plaćanja ugovorene godišnje naknade za ovu godinu. Korisnicima privremenih ugostiteljskih objekata-restorana u zoni morskog dobra koji obavljaju djelatnost tokom čitave godine umanje se godišnja naknada za period od 90 dana odnosno za period kada su ugostiteljski objekti bili zatvoreni u visini od 20 odsto.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji akcionog plana za unaprijeđenje poslovnog ambijenta, u izabranim oblastima, koji obuhvata 26 aktivnosti.

„U izvještajnom periodu od 1. marta do 1. jula realizovano je 29 odsto aktivnosti, u kontinuitetu se realizuju 55 odsto, dok realizacija 16 odsto aktivnosti nije otpočela. Ocijenjeno je da je stepen realizacije u odnosu na prethodni period izvještavanja povećan i zaduženi su nosioci aktivnosti i odgovorna lica da intenziviraju aktivnosti na ispunjavanju obaveza, u skladu sa ranije definisanim rokovima“, navodi se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije Rt Đeran - Port Milena u Ulcinju sa programom održavanja javne rasprave, u trajanju od 15 radnih dana.

„Javna rasprava će trajati 15 radnih dana od oglašavanja u jednom dnevnom štampanom mediju koji se izdaje i distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma“, navodi se u saopštenju.

U zahvatu plana, vodene površine iznose 52,1 hektara, a površina kopnenog dijela plana 74,36 hektara. Ukupna površina zahvata plana je 126,46 hektara.

„Cilj i osnovno planersko opredjeljenje pri formiranju urbanističkog koncepta bilo je preispitivanje mogućnosti ucrtavanja ribarske luke i marine na lokaciji Rt Đeran, preispitivanje položaja i broja vezova za barke duž kanala Port Milena, planiranje površine za stambene, turističke, centralne i javne sadržaje, i razne oblike urbanog zelenila, kao i očuvanje autentičnog pejzaža rta i kanala sa kalimerama“, objasnili su iz Vlade.

Vlada je donijela Odluku o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje podajom drveta u dubećem stanju u Rožajama, Beranama, Pljevljima, Nikšiću i Plužinama.

„Odlukom je obuhvaćena opožarena drvna masa u požarima koji su zahvatili šume u Opštini Rožaje početkom ove godine, kao i drvna masa nastala usljed djelovanja olujnog vjetra. Uklanjanjem ove drvne mase djelovalo bi se u pravcu sanacije posledica nepogoda na šumu, i uticalo na smanjenje negativnih uticaja na okolinu, koji mogu da se u suprotnom pojave usljed pojave biljnih bolesti i insekata“, kazali su iz Vlade.

Prodaja drveta sprovešće se u postupku javnog nadmetanja /aukcijska prodaja/ putem javnog poziva.

Vlada je donijela odluku o raspodjeli dobiti Monteputa za prošlu godinu, pa je raspodijelila sredstva u vrijednosti od 70 odsto ostvarene neto dobiti za prošlu godinu od 869,2 hiljade eura.

„Podgoričkom košarkaškom klubu Budućnost dodijeljeno je 350 hiljada eura, Nikčićkom košarkaškom klubu Sutjeska 50 hiljada eura, Mjesnoj zajednici Crmnica za plaćanje putarine kroz tunel Sozina 30 hiljada eura i državnom budžetu 439,22 hiljade eura“, navodi se u saopštenju.

Ostatak od 30 odsto iznosa ostvarene neto dobiti, odnosno 372,52 hiljade eura raspodjelile su se za potrebe tekućeg poslovanja Monteputa, za realizaciju planova i investicionih projekata, u iznosu od 25 odsto odnosno 310,44 hiljade eura, podršku sportskim, obrazovnim, kulturnim i humanitarnim organizacijama i drugim potrebama, u skladu sa zahtjevima i shodno prioritetima, u iznosu od pet odsto odnosno 62,08 hiljada eura.

Vlada je donijela dopunu odluke o osnivanju preduzeća Skijališta Crne Gore, kojom je propisano da, shodno Izvještaju o procjeni vrijednosti nepokretnosti, osnovni kapital kompanije čini i nenovčani ulog u iznosu od 12,75 miliona eura.

Utvrđen je i Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o osnivanju međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju. Donošenje tog zakona predstavlja instrument za ratifikaciju odnosno preduslov za pristupanje Konvenciji kojom se osniva Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju.

Vlada je donijela odluku o imenovanju nezavisnog revizora kompanije Crnogorski operator tržišta električne energije, za koje je izabrana kompanija euraorev iz Podgorice.

Prihvaćeno je mišljenje Ministarstva finansija kojim se odbija Predlog dopune Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koji je Skupštini podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

Vlada je prihvatila i mišljenje Ministarstva finansija kojim se odbija Predlog izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji su Skupštini podnijeli poslanici Raško Konjević, Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović.

Preporučujemo za Vas