VUKOVIĆEVA ODLUKA

Glavni grad: Donijet set mjera za podršku privrednim aktivnostima u Podgorici

"Uprava lokalnih javnih prihoda će omogućiti umanjenje od 100% iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, za period od 1. marta do 31. maja 2020. godine"

3463 pregleda 1 komentar(a)
Detalj iz Podgorice, Foto: Boris Pejović
Detalj iz Podgorice, Foto: Boris Pejović

Imajući u vidu okolnosti izazvane koronavirusom (COVID 19) gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković donio je novu odluku kojom se definiše set mjera Glavnog grada za podršku privrednim aktivnostima u Podgorici, saopšteno je iz Glavnog grada Podgorica.

"U tom smislu Uprava lokalnih javnih prihoda će omogućiti umanjenje od 100% iznosa lokalne komunalne takse za postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, za period od 1. marta do 31. maja 2020. godine. Umanjenje od 50% iznosa lokalne komunalne takse odnosi se na postavljanje ljetnje bašte, zatvorene bašte, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, za period od 1. juna do 30. septembra 2020. godine. Za korišćenje prostora na javnim površinama, za ugrožene djelatnosti, subjektima koji su obavljali privredne aktivnosti u okolnostima izazvanim koronavirusom za period od 1. marta do 31. maja 2020. godine, predviđeno je umanjenje od 90% iznosa lokalne komunalne takse", ističe se u saopštenju Glavnog grada.

U saopštenju se dodaje da se poreski obveznici mogu obratiti Upravi lokalnih javnih prihoda sa zahtjevom za umanjenje putem pošte ili na e-mail: uljp@podgorica.me.

"Takođe Odlukom je predviđeno da Sekretarijat za komunalne poslove odobri postavljanje novih i proširenje postojećih ljetnjih bašti, ostalih privremenih objekata koji se mogu izmještati s jednog mjesta na drugo i za promotivne svrhe, do 30. septembra 2020. godine, na površinama koje su u vlasništvu Glavnog grada (trgovi, parkovi i sl.) u skladu sa prethodno pribavljenim mišljenjem glavnog gradskog arhitekte. Stranke se za odobrenje mogu obratiti putem pošte ili na e-mail: sekretarijat.kps@podgorica.me", kazali su iz Glavnog grada.

Oni su poručili i da će Odluka o podršci privrednim aktivnostima u Glavnom gradu biti data na ocjenu Agenciji za zaštitu konkurencije, a stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi tačka 5.2. Odluke o ublažavanju finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu (“Službeni list CG – Opštinski propisi”, broj 16/20).

"Takođe, Odluka će se naći na prvoj narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada i stupiće na snagu danom donošenja akta Agencije za zaštitu konkurencije o usklađenosti državne pomoći sa zakonom", zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas