PROGRAMOM KONCESIONOG KORIŠĆENJA ŠUMA PREDVIĐENO:

Uprava za šume postaće "Šume Crne Gore": Faliće 15 inženjera, višak 66 lugara

Neizvjesno da li će se šumama i dalje upravljati iz Pljevalja

13143 pregleda 8 komentar(a)
Sjedište Uprave za šume u Pljevljima, Foto: Goran Malidžan
Sjedište Uprave za šume u Pljevljima, Foto: Goran Malidžan

Uprava za šume, sa sjedištem u Pljevljima, biće reorganizovana u privredno društvo “Šume Crne Gore DOO“ (ŠCG DOO).

To je predviđeno Programom koncesionog korišćenja šuma koje je uradilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U Programu se ne navodi gdje će biti sjedište Šuma Crne Gore i da li će se šumama i dalje upravljati iz Pljevalja.

Novo preduzeće “preuzeće najveći dio zaposlenih u Upravi za šume”.

U Šumama Crne Gore radilo bi 86 šumarskih inženjera, 15 više nego što ih trenutno radi u Upravi za šume, 53 šumarska tehničara i 161 lugar.

Toliki broj šumarskih inžinjera, konstatuje se u Programu, nije moguće naći na tržištu Crne Gore.

U odnosu na sadašnje stanje u Upravi za šume, u novom preduzeću mjesta neće biti za četiri šumarska tehničara i 66 lugara.

ŠCG bi kao osnovnu djelatnost obavljale komercijalnu funkciju u gazdovanju državnim šumama van koncesija, a preduzeće bi imalo obavezu za obezbjeđivanje izgradnje i održavanja šumske infrastrukture.

Koncesije se odobravaju i u zaštićenim područjima (ilustracija): Zeletin
Koncesije se odobravaju i u zaštićenim područjima (ilustracija): Zeletinfoto: Privatna arhiva

ŠCG bi bile u obavezi da obezbijede izvođenje radova na pošumljavanju, uzgoju i zaštiti državnih šuma, osim u šumama koje su pod tridesetogodišnjom koncesijom.

Kao dodatnu komercijalnu djelatnost, ŠCG bi obavljale i djelatnost sjemenske i rasadničke proizvodnje i korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda u sopstvenoj režiji.

Preduzeće bi upravljalo i lovištima posebne namjene.

Upravni poslovi, uključujući sadašnje poslove Uprave i Direkcije za monitoring u šumarstvu i lovstvu, koji se sistemski ne mogu prenositi na privredno društvo, obavljali bi se i dalje u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i preradu drveta.

Ubuduće, poslovi na korišćenju šuma ne bi trebalo da se finansiraju iz budžeta, nego direktno iz prihoda od prodaje drveta, odnosno drvnih sortimenata.

Na taj način bi se navodno uštedjela i značajna budžetska sredstva, koja bi posljedično ostala na raspolaganju za optimalnije finansiranje poslova i mjera od javnog interesa.

“Uspostavljanjem novog organizacionog modela omogućiće se da se državnim šumama kao dobrom od javnog interesa gazduje na ekološki održiviji, socijalno odgovorniji i ekonomski efikasniji način. Kreiranje nove organizovanosti će svakako uzeti u obzir i postojeće stanje šuma i šumarstva, šumarsku tradiciju, postojeće kadrovske potencijale, kao i ograničenja i realne mogućnosti šumarstva i potrebe razvoja drvne industrije. Na odgovarajući način će uzeti u obzir i postojeće koncesione ugovore, koji će, ukoliko budu poštovani, ostati u trajanju do njihovog isticanja. U tom smislu će se zapravo raditi na uspostavljanju složenog, dualnog sistema korišćenja državnih šuma - preko državnog privrednog društva i koncesionara”, navodi se u Programu koncesionog korišćenja šuma.

Koncept ne uključuje davanje šuma na korišćenje putem prodaje drveta u dubećem stanju, ali će, kako se navodi u dokumentu, određeni obim prodaje drveta na panju, pogotovo na početku svog poslovanja, ŠCG morati da sprovode, ali na drugačiji komercijalni način.

ŠCG će morati da izdvajaju određeni dio prihoda u budžet države, odnosno budžetski Fond za šume, koji bi trebalo da se osnuje nakon izmjene Zakona o šumama, i u budžete lokalnih samouprava.

Lokalnim samoupravama biće izdvojeno pet odsto vrijednosti od prodaje drveta. Do sada je lokalnim upravama pripadalo 70 odsto naplaćene naknade od koncesija na šume koje se posijeku na njihovoj teritoriji.

Značajno umanjenje prihoda lokalnih samouprava koje su ubirale po osnovu naplaćenih koncesionih naknada za korišćenje šuma na njihovim teritorijama, nedavno je u Skupštini najavio ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović.

“U narednom periodu slijede izmjene Zakona o šumama, a u izrađenim studijama za ovu svrhu ocijenjeno je da je dosadašnji model izdvajanja sredstava opštinama od korišećenja šuma neodrživo za bilo koju od predloženih opcija organizovanja šumarstva“, rekao je on.

U novom sistemu organizacije šumarstva prodaja drvne sirovine realizovaće se kroz berzu drveta na šumskim stovarištima, čime će, smatra Simović, biti postignuto bolje vrednovanje drvne sirovine.