DONIJETO VIŠE ODLUKA

Vlada usvojila treći paket socio-ekonomskih mjera

Novim odredbama predlaže se, između ostalog, usklađivanje pojedinih poreskih kategorija sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, odnosno da se i usluge smještaja u turističkim apartmanima oporezuju po sniženoj stopi

3214 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Vlada Crne Gore je usvojila Treći paket socio-ekonomskih mjera podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa vrijedan 1,22 milijarde eura koji pokriva period od četiri godine.

Kako je saopšteno, paket je usvojen bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade.

Paket uključuje, među ostalim, posebne mjere za inovacije kao i brojne programe podrške ostalim privrednim djelatnostima.

Utvrđen je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se, usljed nastale vanredne, hitne i nepredvidljive okolnosti izazvane virusom Covid -19, predlaže donošenje određenih normativnih rješenja, kako bi se najpogođenijem dijelu privrede što prije pružila pomoć u cilju prevazilaženja negativnih posljedica u poslovanju.

Novim odredbama predlaže se, između ostalog, usklađivanje pojedinih poreskih kategorija sa Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, odnosno da se i usluge smještaja u turističkim apartmanima oporezuju po sniženoj stopi.

Predlaže se i oporezivanje usluge pripremanja i usluživanja hrane, flaširane vode za piće i bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima u kojima se pružaju catering usluge po sniženoj stopi od sedam odsto.

"Predloženo je oporezivanje po sniženoj stopi od 7 odsto na usluge pripremanja i usluživanja hrane, pica i napitaka, osim akciznih proizvoda i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila i Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je, u cilju ublažavanja negativnih efekata od epidemije, predviđeno da se povećanje najniže penzije za 13 odsto računa od 1. januara ove godine, a ne od 1. septembra kako je prvobitno bilo predloženo.

Utvrđeni su i predlozi zakona o inovacionoj djelatnosti i o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, koje je Vlada uputila Skupštini radi donošenja po skraćenom postupku.

Predlogom zakona o inovacionoj djelatnosti uređeno je da će se osnovati Fond za inovacije Crne Gore, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, koji bi u okviru svoje nadležnosti sprovodio programe inovacione djelatnosti i pratio realizaciju aktivnosti i ostvarenje operativnih ciljeva definisanih u Strategiji pametne specijalizacije – S3 i drugim relevantnim nacionalnim strategijama.

Predlog zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija utvrđen je sa ciljem podsticanja ekonomskog rasta, tehnološkog razvoja, inovacija i preduzetništva kroz zapošljavanje, posebno mladih, visoko-kvalifikovanih osoba.

Cilj je, kako je saopšteno, i jačanje postojećih inovativnih privrednih društava te kreiranje startapova i spinofova, naročito u sektorima srednjih i visokih tehnologija kao i usluga baziranih na znanju.

"Predloženim zakonom se želi kreirati ambijent koji će značajno smanjiti operativne troškove startapova, ali i kompanija koje ulažu u istraživanje i razvoj, uvodeći istovremeno poreske podsticaje za investitore u inovativne projekte“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola 6 o trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini čija će primjena omogućiti crnogorskim pružaocima usluga plasman svojih usluga na tržištu CEFTA bilo kroz prekogranično pružanje usluga, komercijalno prisustvo ili privremeni ulazak i boravak fizičkih lica u poslovne svrhe.

Donijeta je i Uredba o izmjenama Uredbe o načinu sticanja statusa i ostvarivanja prava povlašćenog proizvođača električne energije kojom se preciznije utvrđuju uslovi koje mora da ispunjava proizvođač za rekonstruisani objekat da bi ostvario status povlašćenog proizvođača.

Vlada je usvojila i Informaciju o zaključivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Fond za zaštitu depozita Crne Gore između Države Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u vrijednosti od 50 miliona eura.

Riječ je, kako je pojašnjeno, o kreditnom aranžmanu koji ima za cilj obezbjeđivanje finansijskih sredstava Fondu za zaštitu depozita Crne Gore za potrebe prevazilaženja potencijalnih rizika izazvanih krizom nastalom usljed pandemije COVID-19.

"Aranžman je dio projekta koji je kreiran kao odgovor na pomenutu krizu sa namjerom da unaprijedi opšte povjerenje u bankarski sektor. Navedeni kreditni aranžman zamijeniće kreditni aranžman zaključen 2010. godine u ukupnom iznosu od 30 miliona eura“, kaže se u saopštenju.

Vlada je dala saglasnost na dopunu Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova kojom je utvrđeno da se od 1. avgusta do 31. decembra za 50 odsto umanjuju naknade za ugostiteljske, prodajne, smještajne i infrastrukturne objekte, za postavljanje privremenih objekata, kao i za upotrebu plovila na Skadarskom jezeru i splavarenje Tarom.