SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA

Grbović: Uprkos korona-krizi nećemo morati da se zadužujemo

Na sjednici je razmatran i Predlog završnog budžeta za prošlu godinu, koja je završena sa suficitom od 6,128 miliona eura

11756 pregleda 40 reakcija 40 komentar(a)
Grbović, Foto: Svetlana Mandić
Grbović, Foto: Svetlana Mandić

Za prvih šest mjeseci tekuće godine ukupni prihodi Opštine Nikšić ostvareni su u iznosu od 13,6 miliona eura ili 57 odsto u odnosu na plan, dok izvršeni izdaci iznose 8,8 miliona, što je skoro 37 odsto u odnosu na godišnji plan. Kako je kazala sekretarka Sekretarijata za finansije, Sanija Fatić, na sjednici Skupštine Opštine Nikšić, koja je počela sa 20 minuta kašnjenja jer nije bilo kvoruma, u okviru izvršenja operativnog budžeta vodilo se računa o svođenju troškova na najmanji mogući nivo.

Predsjednik Opštine, Veselin Grbović, kazao je da je zadovoljan rukovođenjem opštinskim budžetom i da, za razliku od drugih opština, neće morati da se zbog epidemije koronavirusa zadužuju da bi da izmirili svoje obaveze.

Na sjednici je razmatran i Predlog završnog budžeta za prošlu godinu, koja je završena sa suficitom od 6,128 miliona eura.

„Svake godine počinjemo sa minusom od tri miliona eura koje moramo da vratimo od dugova koji su zatečeni od 2013. godine. Ova sredstva koja su u suficitu omogućavaju nam da vratimo dugove koji postoje. Ove godine završavamo kratkoročne komercijalne kredite koji su bili 12,5 miliona 2013. godine i oni se svode na nulu, tako da ćemo imati milion eura manje kredita za sljedeću godinu kad budemo planirali budžet. Imaćemo dva miliona obaveza za vraćanje, što govori da i sa te strane će budžet biti relaksiran i taj milion može da se upotrijebi za neke druge svrhe“, kazao je Grbović.

Istakao je dobru saradnju sa Vladom Crne Gore, Direkcijom za saobraćaj i Direkcijom za javne radove, zahvaljujući kojoj je, kako je kazao, realizovan veliki broj projekata, a dva najznačajnija koja se trenutno rade su Dom za stare i zapadna tribina stadiona „Sutjeske“.

Sekretarka za finansije, Sanija Fatić, kazala je da su postignuti pozitivni rezultati u dijelu konsolidacije finansija i da je obezbjeđena kontinuirana likvidnost.

„Naime, zanačajno povećanje prihoda i racionalizacija rashoda ima za rezultat mogućnost redovnog izmirivanja dospjelih obaveza i u konačnom smanjenje duga. Ove, kao i prethodne tri godine, nijesmo imali potrebu da radimo rebalans budžeta“, istakla je Fatić.

Fatić
Fatićfoto: Svetlana Mandić

Ukupno ostvareni primici prošle godine iznosili su skoro 19,5 miliona eura, prenešena sredstva iz 2018.godine su 6,4 miliona, dok su izvršeni izdaci 19,76 miliona. Ukalkulisane neplaćene obaveze na kraju prošle godine iznosile su nešto preko 935 hiljada eura. Sopstveni prihodi čine nešto preko trećine ukupnih, u iznosu od 9,4 miliona eura, od čega je najviše prihodovano od poreza na nepokretnost, 5,16 miliona eura. Dobijena sredstva od Egalizacionog fonda i prošle godine bila su velika i iznosila su 5,74 miliona eura, ili 22 odsto ukupnih prihoda, dok sredstva prenesena iz prethodne godine čine četvrtinu ukupnih prihoda.

Strukturu izdataka, premariječima Fatić, čine tekući izdaci 8,7 miliona, sredstva institucijama, nevladinim organizacijama 3,6 miliona, otplata dugova 3,3 miliona, rezerve 3,1. Što se izdataka tiče, najviše novca potrošeno je na zarade, oko pet miliona eura. Ukupno planirana sredstva investicionog budžeta za prošlu godinu iznosila su četiri miliona eura, a ostvareno je skoro tri miliona, od čega 1,257 miliona za lokalnu infrastrukturu, 920 hiljada za investiciono održavanje, a nešto preko 463 hiljade su bili izdaci za građevinske objekte, odnosno toliko novca je utrošeno za rekonstrukciju zgrade Opštine i za komunalno opremanje Doma revolucije. Ostali kapitalni izdaci, IPA projekti i IFAD, iznose oko 330 hiljada.

Revizor: Sudski sporovi se mogu odraziti na ovogodišnje poslovanje

Revizorska kuća „Racio-mont“ ocijenila je da Predlog završnog računa budžeta daje istinit i objektivan prikaz budžetskih prihoda i rashoda, ali i upozorila gdje leže potencijalni problemi.

Sa sjednice lokalnog parlamenta
Sa sjednice lokalnog parlamentafoto: Svetlana Mandić

“Veoma broj nezavršenih sudskih sporova koje Opština Nikšić ima na dan 31.12.2019. godine mogao bi prouzrokovati još neutvrđen iznos odliva novčanih sredstava u budućem periodu… Opština Nikšić je u 2019. godini izvršila naplatu sopstvenih prihoda 118,22% od planiranih, međutim iznos potraživanja po osnovu sopstvenih prihoda je još uvijek veoma visok”, stoji u izvještaju revizorske kuće.

Kratkoročna potraživanja iznose 16,5 miliona eura, od čega se 15,3 miliona odnosi na porez na nepokretnost. Fizička lica za poreze duguju nešto preko deset miliona, a pravna upola manje. Opština ima blizu 14 miliona neizmirenih obaveza, od čega su dugovi po osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita oko 13 miliona eura. Najveći dug je prema Ministarstvu finansija, skoro 11,8 miliona eura, i odnosi se na reprogram duga po osnovu poreskih obaveza.

Preporučujemo za Vas