DRŽAVA DA GARANTUJE ZA ISPLATU

Opozicija podnijela amandmane: Ne ukidajte prava roditeljima djece sa smetnjama u razvoju

Nebojša Medojević (DF) amandmanom traži da iznos penzije bude stečeno pravo i da se ona ne može smanjivati

7630 pregleda 232 reakcija 1 komentar(a)
Rasprava najavljena za danas: Sa sjednice, Foto: Igor Šljivančanin/Skupština Crne Gore
Rasprava najavljena za danas: Sa sjednice, Foto: Igor Šljivančanin/Skupština Crne Gore

Omogućavanje radnicima Kombinata aluminijuma (KAP) u stečaju da se penzionišu po povoljnijim uslovima, roditeljima i starateljima djece sa smetnjama u razvoju pravo na penziju, definisanje visine penzije kao stečenog prava bez mogućnosti smanjenja i da država garantuje za isplatu penzija u slučaju Fond PIO nema novca...

To su neki su od amandmana na izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, o kome danas treba da počne rasprava u parlamentu.

Povišica treba da je od januara 2019.

Amandmanski su na predlog zakona djelovali poslanici opozicije.

Vlada je poslala amandman kojim će korigovati rješenje da se minimalna penzija poveća od 1. septembra, već će ta povišica važi retroaktivno od 1. januara ove godine.

Radi se o povišici minimalne penzije sa 128 na 145 eura.

SDP traži i retroaktivnu primjenu zakona za penzionisanje od 1. januara prošle godine, podsjećaju da je usklađen krajem 2018.

Vlada je predlogom zakona planirala da ukine penziju roditelju djeteta sa smetnjama u razvoju koji ima staža osiguranja.

SDP amandmanom traži da se to pravo ostane, dok je samostalni poslanik Aleksandar Damjanović amandmanom precizirao da se to pravo stekne sa 15 godina staža osiguranja.

“Država godinama razvija praksu pravne nesigurnosti za osobe sa invaliditetom (OSI) i njihove porodice. Ako je država uslovila roditelja da brine o djetetu ili više djece s invaliditetom, istovremeno kako misli da se taj roditelj može zaposliti i raditi i obezbijediti ekonomsku sigurnost u starosti”, navodi klub poslanika SDP-a u obrazloženju amandmana.

Vlada i predstavnici Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata usaglasili su se sredinom ovog mjeseca o konačnim izmjenama i dopunama zakona o PIO koji bi se primjenjivao retroaktivno od 1. januara ove godine, što omogućava svima koji su stekli pravo na penziju u 2020. da im se ona obračunava u skladu sa novim zakonskim rješenjima.

To se primarno odnosi na povoljniji obračun koeficijenta za iznos penzije.

Da je Vlada ovo uradila kada se prvobitno dogovarala o rješenjima sa sindikatima, oko 12.000 penzionera sa najmanjim primanjem bi već primalo 145 eura umjesto 128 eura.

Zbog odlaganja usvajanja novog rješenja, oštećeni su i oni koji su penzionisani po važećem zakonu u 2018. i 2019. godini jer su mogli da to pravo steknu po boljih uslovima.

Država da garantuje isplatu penzija

Sindikalna organizacija KAP-a tražila je svim poslaničkim klubovima da djeluju amandmanski na izmjene i dopune zakona o PIO da bi oko 60 radnika te fabrike imalo pravo da se penzionišu pod istim uslovima kao rudari. Damjanović je predao taj amandman, kao i Branko Radulović (DF).

Nebojša Medojević (DF) amandmanom traži da iznos penzije bude stečeno pravo i da se ona ne može smanjivati.

“Da isplatu penzija garantuje država. Ukoliko Fond PIO, iz bilo kojeg razloga, nije u mogućnosti da isplati garantovani iznos penzija, dug Fonda PIO prema korisniku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, postaje državni dug. Država je dužna da korisniku prava isplati dug Fonda PIO u roku od najkasnije 30 dana od dana nastanka duga, sa pripadajućim zakonskim kamatama. To može finansirati tako što emituje državne obveznice koje su naplative odmah. Ako osiguranici ne mogu naplatiti od države ovaj dug zbog nedostatka novca na računu budžeta, korisnici prava iz PIO, mogu ovim državnim obveznicama izmirivati sve svoje obaveze prema državi, javnim preduzećima, fondovima i institucijama”, obrazloženje je Medojevića.

Predlog izmjena i dopuna zakona donosi smanjenje starosne granice za penziju sa 67 na 66 godina za muškarce i 65 na 64 godine za žene, da se iz osnovice za obračun penzije izuzme četvrtina staža sa najnepovoljnijim uplatama za Fond PIO, novu formulu za usklađivanje penzija.