ZBOG NEPOSTOJANJA INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD

Tosčeliku prijava, KAP-u odbili žalbu

Tosčeliku i KAP-u inspekcija će donijeti rješenja kojima će precizirati novi rok za pribavljanje integrisane dozvole
65 pregleda 0 komentar(a)
Toščelik, Foto: Svetlana Mandić
Toščelik, Foto: Svetlana Mandić
Ažurirano: 31.01.2018. 18:08h

Ekološka inspekcija podnijeće Sudu za prekršaje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Tosčelika i odgovornog lica u toj kompaniji zbog toga što nijesu pribavili integrisanu dozvolu za rad. Toj kompaniji, kao i Kombinatu aluminijuma, inspekcija će donijeti rješenja kojima će precizirati novi rok za pribavljanje integrisane dozvole.

Agencija za zaštitu životne sredine izdala je uslovnu dozvolu Termoelektrani na osnovu preporuke Vlade. Prethodno je odbila da izda integrisanu dozvolu za rad Tosčeliku i KAP-u. Bez integrisane dozvole, za koju je rok za pribavljanje bio 1. januar 2018, preduzećima koja su veliki zagađivači životne sredine, po zakonu nije moguć rad.

Iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP) su "Vijestima" kazali da se KAP u zakonskom roku obratio Agenciji za zaštitu životne sredine, zahtjevom za izdavanje integrisane dozvole, što je Agencija odbila zato što podnosilac zahtjeva nije operater, odnosno fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćeno za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola.

“Na rješenje Agencije žalbu Ministarstvu održivog razvoja i turizma izjavila je kompanija Uniprom. Ministarstvo je poništilo rješenje Agencije i predmet vratilo na ponovni postupak i odlučivanje. Agencija je ponovo odbila zahtjev za izdavanje integrisane dozvole zato što podnosilac zahtjeva nije operater. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu“, kazali su iz UIP.

Agencija je odbila zahtjev Tosčelika za integrisanu dozvolu, jer nije dostavio svu traženu dokumentaciju. Oni su od Agencije u junu 2017. godine tražili prolongiranje roka za dopunu dokumentacije uz obrazloženje da im je potrebno 120 dana za dobijanje saglasnosti na elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za elektrolučnu i rotacionu peć.

Agencija je odobrila produženje roka za dopunu u trajanju od četiri mjeseca, nakon čega je u oktobru traženo novo produženje roka. Ni nakon dva produženja Tosčelik nije prikupio potrebnu dokumentaciju, tako da su ostali bez dozvole za rad.

"Shodno članu 28 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, propisane su kaznene - prekršajne odredbe za pravna lica (operatere) i odgovorna lica u pravnom licu, koja obavljaju aktivnosti bez dozvole Agencije. Inspektor pokreće postupak protiv okrivljenog i predlaže da se okrivljeni oglasi krivim i kazni u skladu sa zakonom. Sudija odlučuje o vrsti i visini sankcije i odmjerava i izriče kaznu”, kazali su iz UIP.

Zakonom su propisane novčane kazne od 5.000 do 15.000 eura za pravno lice koje otpočne rad postrojenja ili obavljanje aktivnosti bez dozvole, kao i kazne od 500 do 1.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu. Zakon predviđa i izricanje zaštitne mjere zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

Pokret "Ozon" traži i procjenu uticaja za Termoelektranu

Ekološki pokret "Ozon" zatražio je, u komentaru na Nacrt rješenja o izdavanju integrisane dozvole za rad TE, obaveznu izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. Oni su naveli da u Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu piše da su ,"predmet procjene uticaja na životnu sredinu projekti koji se planiraju i izvode, a koji mogu značajno da utiču na životnu sredinu ili zdravlje ljudi, a da je u Uredbi o projektima za koje vrši procjena uticaja na životnu sredinu za projekat termoelektrane obavezna procjena uticaja.

“Smatramo da je neophodno sprovesti proceduru procjene uticaja na životnu sredinu, prevashodno zbog utvrđivanja 'nultog stanja' za sve segmente životne sredine, i predlažemo da se ta obaveza uvrsti u rješenje o izdavanju integrisane dozvole”, navode iz "Ozona".

Preporučujemo za Vas