RASPRAVA SA SKUPŠTINE AKCIONARA ELEKTROPRIVREDE

Što je EPCG pristala da se stotine miliona poklanjaju vlasnicima "Možure"

Jeste li se pobunili što se time krši zakon i pravo šteta društvu i akcionarima ili ste bez ijedne primjedbe pristali da zajedno sa državom poklanjate stotine miliona vlasnicima Možure i drugim privilegovanim elektranama, pitao je Mijović direktora EPCG

14388 pregleda 50 reakcija 6 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Ostvarani neto rezultat Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) u 2019. godini iznosi 28,34 miliona, što je za oko 35 odsto manje u odnosu na 2018. Na Skupštini akcionara je rečeno da je, uprkos nepovoljnoj hidrološkoj situaciji koja je uslovila da je prošle godine proizvedeno 13,6 odsto manje električne energije u odnosu na godinu ranije, 2019. jedna od uspješnijih poslovnih godina u kojoj je EPCG grupa imala je dobit od oko 39 miliona.

„Ostvarena godišnja dobit je najbolja potvrda strateških opredijeljenja Elektroprivrede. Pored tekućih modernizcija Perućice i Pive, od investicionih zahvata započetih u prošloj godini posebno ističem izgradnju vjetroelektrane Gvozd od 58 miliona eura, tender, kasnije i odluku za ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja, vrijednosti od 54,5 miliona eura. Realiacijom ovih projekata EPCG, nakon 38 godina, ulazi u fazu intezivnog i planskog razvoja, ali i razvoja ukupnog elektro-eergetskog potencija“, kazao je izvršni direktor Elektroprivrede, Igor Noveljić, koji je i presjedavao Skupštinom.

Prošle godine su i ukupni prihodi i rashodi kompanije porasli u odnosu na godinu ranije - prihodi sa 303,8 miliona na 323,6 miliona, a rashodi sa 272,8 miliona na 301,4 miliona. Kada su u pitanju finansijski prihodi, oni su prošle godine iznosili 5,95 miliona, a rashodi 2,5 miliona.

Ukupna kapitalna ulaganja, koja su se većinom odnosila na modernizaciju i nove projekte, prošle godine iznosila su skoro 9,35 miliona eura. Kako je rečeno na Skupštini, Rudnik uglja Pljevlja prošle je dobro poslovao i ostvario dobit od 9,6 miiona eura.

Mijović: Nije logično ulagati u TE

Skupština akcionara EPCG
Skupština akcionara EPCGfoto: Svetlana Mandić

Dejan Mijović, manjinski akcionar, kazao je da menadžment EPCG priča priče o stotinama miliona eura koje će uloži u HE Komarnica, a nemaju dovoljno sopstvenih sredstava da „poklope najprioritetnije investicije za održavanje potojećih kapaciteta“.

„Nemate 60 miliona za vjetroelektranu Gvozd nego morate da tražite zajam od Evropske banke za razvoj, a pitanje je da li ćete dobiti zajam kad vidim kako raspolažete novcem. Nemate za najveću solarnu elektranu u Evropi čija gradnja se nije pomakla od početka. Toj elektrani ne bi bile potrebne subvencije, ali je zato prije neki dan privatnoj solarnoj elektrani garantovan otkup po povlašćenim uslovima. Dakle ekstra profiti za narednih 12 godina. Vjerovatno tome treba tražiti razloge kašnjenja velike solarne elektrane. Preuzimate od državnog operatora tržišta električnu energiju povlašćenih proizvođača po cijenama višim po nekoliko centi po kilovatu od onih koje EPCG plasira svojim potrošačima“, kazao je Mijović.

Prema njegovim riječima nije logično ulagati u TE Pljevlja, već je bolje tih 60 miliona dati pomenutoj Opštini da uloži u neke korisnije projekte kako bi se ljudi zaposlili.

„ Jeste li se pobunili što se time krši zakon i pravo šteta društvu i akcionarima ili ste bez ijedne primjedbe pristali da zajedno sa državom poklanjate stotine miliona vlasnicima Možure i drugim privilegovanim elektranama“, pitao je Mijović izvršnog direktora EPCG.

Noveljić je kazao da je Rudnik uglja u 2018. i 2019. godini napravio neto rezultat od oko 20 miliona eura, a plaćen je 34 miliona eura.

„Rekli ste da smo istrošili sredstva koja su bila na računima EPCG. Znate da je najveći dio tih sredstava isplaćen prema A2A da izađu iz vlasničke strukture. Naravno, vlasnik je odlučio na koji način će raspolagati svojom dividendom koja je bila oko 100 miliona eura. Mislim da ne stoji činjenica da se nije dobro uprvljalo preduzećem. Već dvije godine od kako mi upravljamo preduzećem, prve godine neto rezultat je bio 45 miliona, druge gotovo 30 miliona eura, to je 75 miliona eura neto rezultata za dvije godine“, kazao je Noveljić.

O razvojnim projektima i OIE

Kada su razvojni projekti u pitanju, prema riječima Noveljića, oni se ne mogu raditi iz sopstvenih sredstava.

„Imamo sreću što smo kompanija u dobrom stanju, imamo dobre bilanse i onda se vrlo lako se dogovaramo sa investitorima da nas podrže u tim projektima. Rekli ste da za postojeće projekte nemamo novca, a ulažemo oko 60 miliona samo u HE Perućica za naredne tri godine“, kazao je izvršni direktor EPCG. Kazao je da su počeli stražni radovi na vjetroelektrani Gvozd, da je za solarnu vjetroelektranu potprebno izvršiti promjene u PUP-u.

Manjinski akcionari Mijović i Vasilije Miličković tražili su da im predstavnik države pojasni situaciju oko plaćanja obnovljivih izvora energije na računima za struju, a rečeno im je da nema ovlašćenja za taj dio.

Predsjednik Odbora direktora Đoko Krivokapić, kazao je da je tačno da su Italijani ostavili novac na računu, da su akumulirali gubitak i ostavili neraspoređenu dobit, ali da je menadžment uspio sve to da dovede do kraja i da su „ostvarili savršen rezultat u prethodnoj godini“.

„Investitor koji je došao sa mnogo miliona, izašao je sa manje miliona, ostavio EPCG u dobrom stanju. Dio tog novca je na računu Elektroprivrede i taj novac je namjenski otišao za ispatu A2A. Isplatili smo dva reda dividende, gdje ste svi vi kao akcionari imali priliku da profitirate iz tog novca. Uradili smo dobar posao sa Rudnikom uglja Pljevlja i to je danas kompanija koja generiše dobit od preko devet miliona na godišnjem nivou“, kazao je Krivokapić.

Na Skupštini akcionara, usvojeni su izvještaji o poslovanju za prošlu godinu, kao i finansijski konsolidovani iskazi sa mišljenjem revizora, a akcionari su prihvatil odluku o usmjeravanju dobiti na neraspoređenu dobit Društva, takо da je ukupna neraspoređenа dobit kompanije nešto preko 41 milion eura.

Revizorska kuća BDO je na finansijski i konsolidovani finansijski iskaz dala mišljenje sa rezervom. U revizorskom izvještaju stoji da je EPCG na kraju 2019. godine procijenila nekretnine, postrojenja i opremu na 976,2 miliona eura, u šta se uključuju sredstva ukupne sadašnje vrijednosti od 36,35 miliona eura, ali bez odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu, pa nijesu bili „u mogućnosti da utvrde da li bi određene korekcije bile neophodne u vezi sa stanjem navedenih sredstava na dan 31. decembar 2019. i na dan 31. decembar 2018. godine, kao i povezanih pozicija u konsolidovanom finansijskom iskazu o ukupnom rezultatu, konsolidovanom iskazu o promjenama na kapitalu i konsolidovanom iskazu o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan“.

Na Skupštini su imenovani novi/stari članovi Odbora direktora, Đoko Krivokapić, dr Ranko Milović, Nikola Vujović, Samir Hodžić, prof. dr Vladan Radulović, Miloš Konatar i Srđan Spaić.

U EPCG, čiji većinski vlasnik je država sa 88,6 odsto akcija, na kraju prošle godine bilo je 976 radnika, šest više u odnosu na godinu ranije, ali je izdatak za plate manji za oko 45.000 u odnosu na 2018.

Izbacite naknadu za OIE

Grupa građana raširila transparente prije početka sjednice
Grupa građana raširila transparente prije početka sjednicefoto: Svetlana Mandić

Prije početka Skupštine, koja je zbog mjera NKT-a održana na „Sceni 213“, Vasilije Miličković, u ime manjinskih akcionara, Mirsad Kurgaš, ispred grupe građana, i Momo Joksimović, predsjednik Partije penzionera, invalida i restutucije, donijeli su transparente, raširili su transparente preko puta mjesta održavanja Skupštine EPPCG. Traženo je da se ukloni plaćanje podsticaja za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i pozvan je menadžment EPCG da "poštuje Ustav" i da izbaci tu naknadu sa računa. Ta naknada je ostala kroz promjene Zakona o energetici.

Na transparentima je pisalo: „Ko je ubio Dafne Korenoa Galicija“, „Stop pljački“, „Narod hoće da troši struju samo iz EPCG izvora“...

„Ovo su poruke ohrabrenja menadžmentu i Odboru direktora EPCG da iskučivo poštuju Ustav Crne Gore. Grupa od preko 500 građana je podnijela krivične prijave protiv Noveljića i menadžmenta samo iz jednog razloga – protivimo se da EPCG otkupljuje pet puta skuplju struju od konkurencije. To svijet ne pamti. To je pljačka i to plaćaju građani kroz račune za struju“, kazao je Miličković.

Poručio je da će povući krivičnu prijavu ukoliko na račune za jul ne bude stavke 27, koja se odnosi na obnovljive izvore energije.

„Cijene električne energije su ubitačne iz izvora uže i šire familije Đukanović. Na kraju će se desiti da će Igor Noveljić sve sam platiti, svi će se od njega ograditi, svi će mu reći ko ti je branio da poštuješ Ustav. Apelujemo da se poštuje Ustav Crne Gore“, poručio je Miličković.

Preporučujemo za Vas