Revizorski izvještaj za prošlu godinu

Neizvjesno stalno poslovanje Barske plovidbe, nagomilani gubici 13,7 miliona

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, revizor je naveo da je Vlada 17. januara i 11. jula 2019. godine, donijela dva zaključka i prihvatila zahtjeve barske kompanije za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za otplatu druge, odnosno treće rate kredita prema The ExportImport bank of China u ukupnom iznosu od tri miliona eura

5133 pregleda 13 komentar(a)
Barska plo, Foto: Barska plovidba
Barska plo, Foto: Barska plovidba

Revizorska kuća BDO, koja je analizirala finansijske izvještaje o poslovanju većinski državne Barske plovidbe za prošlu godinu, upozorila je na „materijalno značajnu neizvjesnost koja se odnosi na stalnost poslovanja“. Utvrđeno je da finansijski iskazi „prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju i stanje u preduzeću”.

„Društvo na 31. decembar 2019. ima nepokriveni gubitak u ukupnom iznosu od 13.712.821 eura i kratkoročne obaveze su veće od njegovih obrtnih sredstava za 5.641.714. eura. Tokom 2019. društvo je ostvarilo poslovne prihode na sličnom nivou kao u prethodnoj godini, ali je ostvarilo značajan gubitak, prije svega zbog negativnih kursnih razlika koje su nastale zbog kreditnih obaveza u dolarima (USD). Ovi događaji i uslovi, zajedno sa drugim pitanjima opisanim u napomeni ukazuju na postojanje materijalno značajne neizvesnosti koja može da izazove značajnu sumnju u sposobnost društva da nastavi poslovanje po načelu stalnosti“, istakla je, između ostalog, u nalazu BDO.

Država vraća dug, žele brod za Bari

Barska plovidba je lani izgubila 1,86 miliona eura, što je manje u odnosu na godinu ranije kada je gubitak iznosio oko 2,68 miliona.

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, revizor je naveo da je Vlada 17. januara i 11. jula 2019. godine, donijela dva zaključka i prihvatila zahtjeve barske kompanije za obezbjeđenje nedostajućih sredstava za otplatu druge, odnosno treće rate kredita prema The ExportImport bank of China u ukupnom iznosu od tri miliona eura.

„U zaključcima Vlade nije definisan način i rok povraćaja sredstava od strane društva“, napomenuli su iz BDO.

Revizor navodi da menadžment Barske plovidbe ulaže maksimalne napore da obezbijedi nesmetano poslovanje u budućnosti.

“I u skladu sa tim i biznis planom planirano je pronalaženje ferry broda koji bi svojim tehničkim karakteristikama i kapacitetima odgovarao potrebama linije Bar-Bari-Bar, kao i iznalaženje mogućnosti za finansiranje te nabavke, sa ciljem ponovnog uspostavljanja ove značajne linije brodom koji bi bio u vlasništvu kompanije”, navedeno je u izvještaju.

Dodaju da društvo preduzima potrebne aktivnosti za zamjenu putničkog broda „Sveti Stefan II“ da bi se obezbijedili uslovi za nastavak funkcionisanja redovnog putničkog saobraćaja i servisiranje uvozno-izvoznih potreba Crne Gore i regiona. Kao prelazno rješenje za potrebe održavanja linije potpisan je ugovor o agenturi sa „Jadrolinijom“ iz Rijeke.

Revizor je ukazao i da se protiv Barske plovidbe, između ostalih, vodi i sudski spor sa bivšim izvršnim direktorom. U pitanju je radni spor čiji je ishod neizvjestan, a kompanija nije formirala rezervisanja za potencijalno negativni ishod „jer vjeruje da neće imati materijalno značajne odlive sredstava u vezi sa istim“.

Preporučujemo za Vas