Ministarstvo ekonomije: Čega nema ne može se sakrivati, ni otkriti

Ne ulazimo u motive skretanja pažnje istrage krivičnog djela počinjenog na Malti na očigledno pogrešnu stranu. Ali apelujemo na obustavu monstruozne prakse kreiranja neistina kojima se uvezuju crnogorske institucije sa krivičnim djelima počinjenim u inostranstvu, uključujući i navodno prikrivanje te veze.
Istina je sasvim suprotna - čega nema ne može se ni sakrivati, ni otkriti

2117 pregleda 5 komentar(a)
Foto: Gov.me/Saša Matić
Foto: Gov.me/Saša Matić

Ministarstvo ekonomije reagovalo je na tekst “I SDT na tragu „Cifidexa?” koji je objavljen u jučerašnjim “Vijestima” i njihov tekst prenosimo integralno:

“Navodi autora teksta vezano za stranu kompaniju Cifidex: ‘Postojanje te sporne firme tokom višegodišnje kombinatorike i mijenjanja vlasnika Možure, do sada je zvanično skrivalo Ministarstvo ekonomije, a podaci o tim transakcijama sakriveni su i u informaciji Vlade od 28. decembra 2015. godine oko projekta iz oblasti energetike u vrijeme dok je premijer bio Milo Đukanović’, u potpunosti su netačni.

Manipulišući činjenicama, uključujući i informacije iznesene od strane SDT-a, na dan ranije održanoj konferenciji za novinare, bez ikakvog utemeljenja, tekstom se nastavlja insistiranje na izmišljenoj vezi između crnogorskih institucija i krivičnog djela počinjenog na Malti. Njeno apsolutno nepostojanje pokušava se, svako malo, nadomjestiti pompeznim najavama navodnih novih otkrića, te navodnim prikrivanjem činjenica, od strane državnih organa. Iz prethodnih saopštenja Ministarstva ekonomije, sasvim je jasno da nikada nije sakrivano postojanje firme Cifidex. Nasuprot tome, Ministarstvo je veoma jasno isticalo činjenicu “da nema bilo kakve informacije o učešću u prenosu udjela sa prethodnih na novog zakupca, niti je sa istim bilo kada stupalo u kontakt, a još manje zaključivalo bilo kakve ugovore”.

Javnosti radi, jer autorima teksta to mora biti poznato, ističemo da se ugovor o zakupu zemljišta za izgradnju VE Možura, ne realizuje u skladu sa Zakonom o koncesijama, već po Zakonu o državnoj imovini, iz prostog razloga što je vazduh (pa i njegovo strujanje, odnosno vjetar), kao ni sunce, nezakonito i neprimjereno oporezivati. U tom kontekstu, nije postojala obaveza zakupca da traži saglasnosti zakupodavca da prenese svoj udio u projektnoj kompaniji na drugo pravno lice. Umjesto toga zakupac je odgovarao za ispunjenje ugovornih obaveza bankarskim garancijama i punom solidarnom odgovornošću. Dakle, prenos udjela u projektnoj kompaniji na drugo prvno lice je bio isključivi rizik zakupca i ni na koji način nije mogao da ugrozi prava i koristi države Crne Gore, koje proističu iz ugovora.

Ne ulazimo u motive skretanja pažnje istrage krivičnog djela počinjenog na Malti na očigledno pogrešnu stranu. Ali apelujemo na obustavu monstruozne prakse kreiranja neistina kojima se uvezuju crnogorske institucije sa krivičnim djelima počinjenim u inostranstvu, uključujući i navodno prikrivanje te veze. Istina je sasvim suprotna - čega nema ne može se ni sakrivati, ni otkriti. Još jednom, uz najiskrenije žaljenje i najoštriju osudu ubistva istraživačke novinarke na Malti, gospođe Dafne Karuna Galicije, potvrđujemo punu spremnost MInistarstva i Vlade da na svaki način pomognu rasvjetljavanje slučaja u cjelini i zadovoljenje pravde. Raduje nas svaki napredak u istragama i domaćih i stranih istražnih organa.

Sa druge strane, medijsko promovisanje vulgarne političke zloupotrebe nasilnog oduzimanja života istraživačke novinarke u drugoj državi, podjednako je daleko i od tradicionalnih vrijednosti crnogorskog društva i od demokratskih i etičkih standarda kojima kao društvo težimo.

Zato Ministarstvo ekonomije, javnu polemiku na ovu temu svodi na minimum. Ne zbog nedostatka argumenata, već zbog jasnog pristupa - poštovanje zakona garantujemo svojim svakodnevnim radom i saradnjom sa nadležnim domaćim i međunarodnim institucijama, a ne javnom polemikom”, piše u reagovanju