upravni sud poništio akt ask

Milov potpis za Blažovu elektranu na popravnom

Đukanović je s mjesta premijera 6. oktobra 2016. potpisao odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE, nakon što je odobrila Vlada kojom je predsjedavao. Organizacija KOD je 1. marta 2018. godine kod ASK pokrenula postupak za ispitivanje mogućeg konflikta interesa, jer je Đukanović ovom odlukom omogućio sticanje budućeg profita svom sinu

49418 pregleda 284 reakcija 62 komentar(a)
Opet postupak o tome da li može predsjednik Vlade sinu omogućiti sticanje dobiti, Foto: Filip Roganović
Opet postupak o tome da li može predsjednik Vlade sinu omogućiti sticanje dobiti, Foto: Filip Roganović
Ažurirano: 28.08.2020. 08:18h

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) mora ponovo da odlučuje o tome da li je bivši predsjednik Vlade, a sada države Milo Đukanović bio u konfliktu interesa kada je firmi “BB Hidro”, čiji je direktor i suvlasnik njegov sin Blažo Đukanović, potpisao odluku o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane (mHE) na vodotoku Bistrica u Kolašinu.

Prethodni akt ASK kojim su utvrdili da stariji Đukanović nije bio u konfliktu interesa je poništio Upravni sud nakon dvije i po godine spora kojeg je pokrenula Organizacija KOD.

Presuda, u koju su “Vijesti” imali uvid, donijeta je 15. juna ove godine, ali je sa većim zakašnjenjem dostavljena strankama u postupku.

Đukanović je s mjesta premijera 6. oktobra 2016. potpisao odluku o davanju koncesije za izgradnju mHE, nakon što je odobrila Vlada kojom je predsjedavao.

Organizacija KOD je 1. marta 2018. godine kod ASK pokrenula postupak za ispitivanje mogućeg konflikta interesa, jer je Đukanović ovom odlukom omogućio sticanje budućeg profita svom sinu.

foto: Organizacija KOD

Agencija je aktom od 14. marta 2018. donijela stav da stariji Đukanović nije bio u konfliktu interesa jer je Ministarstvo ekonomije donijelo prethodne saglasnosti “čime su se stekli uslovi da Vlada u saglasnosti sa Zakonom o energetici donese odluku o davanju koncesije”, odnosno da Vlada nije odlučivala da li firma Blaža Đukanovića ispunjava uslove već je samo postupila po dokumentima koje je pripremilo nadležno ministarstvo.

Agencija je navela i da odluka Vlade o dodijeli koncesije nije konačan akt jer zaključenju ugovora o koncesiji prethodi izdavanje energetske dozvole i rješenja o urbanističko-tehničkim uslovima, odnosno da Ministarstvo može da odbije odluku Vlade i potpisivanje ugovora o koncesiji ako u nastavku procedure koncesionar ne bude ispunjavao uslove.

Odlukom o davanju koncesije koju je potpisao Milo Đukanović dato je ovlašćenje tadašnjem ministru ekonomije Vladimiru Kavariću da potpiše ugovor o koncesiji.

Ovakav akt potpisao je tadašnji direktor Agencije Sreten Radonjić, navodeći da je zahtjev Organizacije KOD “neosnovan, neargumentovan i nije potkrijepljen dokazima”.

Organizacija KOD je 2. aprila 2018. godine podnijela tužbu Upravnom sudu na stav Agencije, navodeći da su Milo i Blažo Đukanović srodnici prvog reda i da je odluka Vlade o dodijeli koncesije suprotna Zakonu o konfliktu interesa.

KOD je ukazao i na to da je Agencija prekršila proceduru i zakonske obaveze o vođenju postupka, a nije tražila ni izjašnjenje o konfliktu interesa. Upravni sud u presudi prihvata argumentaciju organizacije KOD i poništava ovaj akt Agencije.

Sud konstatuje da je Agencija, odnosno Radonjić, prekršila Zakon o upravnom postupku i kao da “nije pravilno provela postupak koji je uređen odredbama članova 31-43 Zakona o sprečavanju korupcije i utvrdila činjenično stanje”.

Preporučujemo za Vas