ROK OD 30 DANA ZA NOVI UGOVOR

Država kasni sa priključenjem za isporuku struje

Od 2.031 državnog organa čiji se računi plaćaju iz budžeta, 741 je zaključio ugovor sa CEDIS-om o priključenju na distributivnu mrežu
145 pregleda 1 komentar(a)
brojila, strujomjer, Foto: Jelena Jovanović
brojila, strujomjer, Foto: Jelena Jovanović
01.02.2019. 12:02h

Od 2.031 korisnika distributivnog sistema električne energije čiji se računi plaćaju iz državnog budžeta (državne institucije) samo je 741, odnosno, 36,5 odsto zaključilo sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS) ugovor o priključenju na distributivnu mrežu. 

Pošto ta zakonska obaveza koja je predviđena zakonom o energetici nije ispunjena do početka ove godine, Ministarstvo ekonomije će zajedno sa CEDIS-om te ugovore realizovati u fazama. Neće biti isključenja sa distributivne mreže.

"U prvoj fazi sačiniće se spisak direktinih korisnika distributivnog sistema električne energije koji će biti u obavezi da ugovore o priključenju sa CEDIS-om zaključe u roku od 30 dana. Ministarstvo ekonomije će pratiti realizaciju aktivnosti po ovom pitanju i o tome blagovremeno informisati Vladu” rečeno je “Vijestima” iz ministarstva.

Vlada je 11. januara usvojila informaciju u kojoj su navedeni podaci koliko je državnih institucija do sada ispunilo zakonsku obevezu, ali taj dokument nije javno objavljen. 

Među državnim institucijama koje su odbile da potpišu ugovor kako se navodi u Vladinoj informaciji, u koju "Vijesti" imaju uvid su ministarstva unutrašnjih poslova, javne uprave, prosvjete, poljoprivrede, Uprava za imovinu, Zavod za izvršenje krivičnih sancija, Republički sekretarijat za informisanje, zgrade sudova, Uprava za zajedničke poslove državnih organa, vila Gorica, Skupština Crne Gore... 

Iz Ministarstva ekonomije “Vijestima” je objašnjeno da je izdvajanje CEDIS-a i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE) iz Elektroprivrede (EPCG) zahtijevalo definisanje njihovih međusobnih odnosa i njihovih odnosa prema krajnjim kupcima električne energije.

“Ovim se posebno bavi Zakon o energetici koji je stupio na snagu 2016. godine. Članovi 116 i 178 propisuju da je operator distributivnog sistema dužan da zaključi formularne ugovore sa korisnicima distributivnog sistema u pisanoj formi. Ti ugovori su obaveza za sve krajnje kupce električne energije bez obzira kojoj kategoriji pripadaju. Konkretno, svrha potpisivanja ugovora o priključenju je definisanje međusobnih prava i obaveza operatora distributivnog sistema i korisnika i predstavlja preduslov za zaključivanje ugovara o snabdijevanju električne energije, odnosno definisanje prava i obaveza na relaciji snabdjevač električnom energijom - kupac”, objašnjeno je iz ministarstva.

Ta obaveza podrazumijeva da će cijena po kojoj će kupci kod kojih se snaga mjeri plaćati korišćenje sistema u zavisnosti od odstupanja izmjerene snage u odnosu na snagu koju će, prema svojim potrebama, ugovoriti sa operatorom sistema.

"Osnovni motiv tog rješenja je adekvatnija raspodjela troška distribucije električne energije na korisnike, odnosno preusmjeravanje većeg dijela troška na one korisnike koji zahtijevaju veće snage priključenja. U krajnjem, to može dovesti do niže cijene energije za potrošače u stalno posjednutim objektima i ujednačenom potrošnjom, uključujući domaćinstva”, kazali su u ministarstvu.