Ako dobije otkaz, Maraševoj 250.000 eura?

Razrješenje moguće ako joj Odbor direktora dokaže kršenje zakona

70401 pregleda 1070 reakcija 96 komentar(a)
Verica Maraš, Foto: Filip Roganović
Verica Maraš, Foto: Filip Roganović

Izvršna direktora “Plantaža” Verica Maraš ima menadžerski ugovor sa kompanijom koji joj garantuje da će u slučaju da bude smijenjena prije isteka mandata dobiti 24 svoje bruto zarade, što bi imajući u vidu visinu njene zvanične zarade, iznosilo 250 hiljada eura, saznaju “Vijesti”.

Iz kompanije, odnosno njene ovlašćene PR agencija, nijesu odgovorili na pitanje „Vijesti“ da navedu šta piše u menadžerskom ugovoru i koliki novac bi Maraševa dobila u slučaju da bude smijenjena prije isteka mandata.

“Vijesti” su 1. septembra pitale i kada je direktorica Maraš potpisala ovaj ugovor, ko je sa njom potpisao ugovor, koliko još traje njen mandat na čelu “Plantaža”, kao i da li i ostali članovi menadžmenta imaju takve ili slične ugovore i koliko ih ima takve i slične ugovore.

Maraševa je izvršna direktorica “Plantaža” od 2008. godine, a prije toga je 17 godina bila finansijski direktor ove kompanije. Novi petogodišnji mandat je dobila u martu 2018. godine, od Odbora direktora kojim predsjedava Veselin Vukotić. Protiv njenog novog mandata tada je glasao član borda Đorđije Rajković.

Prema izvještaju o svojim prihodima i imovini koji je predala u aprilu ove godine za prethodnu godinu, njena osnovna mjesečna neto zarada bez dodataka iznosila je 7.367 eura, što je u bruto iznosu 11 hiljada eura.

Prema najavama o smanjenju iz Odbora direktora i onome što je Ministarstvo finansija dostavilo nedavno poslanicima, Verici Maraš je u junu plata smanjena na 2,8 hiljade eura, ali takve izmjene nema u njenom kartonu kod Agencije za antikorupciju.

Maraševa i Vukotić
Maraševa i Vukotićfoto: Boris Pejović

Njen mandat izvršne direktorice ističe u martu 2023. godine.

Prema Statutu kompanije, izvršni direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata, ako podnese ostavku ili ako ga smjeni Odbor direktora. Skupština akcionara, gdje većinu čini Vlada i Fond PIO, imenuje Odbor direktora.

Odbor direktora izvršnog direktora, prema odredbama Statuta, može smjeniti ako “utvrdi da poslove koji su mu povjereni na izvršavanje ne obavlja sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka, što se nepovoljno odražava na poslovanje društva”, kao i kada direktor “svojim radom teže povrijedi pozitivne propise, odnosno kada ne izvršava odluke Skupštine akcionara i Odbora direktora, što posebno utvrđuje Odbor direktora”. Nije precizirano na koji način Odbor direktora utvrđuje postojanje ovih razloga.

Protiv Verice Maraš podnijeto je u proteklom periodu više krivičnih prijava zbog nasavjesnog poslovanja u privredi. Bivša finansijska direktorica “Plantaža” Valerije Saveljić od 2015. godine govori o brojnim aferama u vezi sa poslovanjem menadžmenta te državne kompanije. Prijave protiv direktorice imali su i mali akcionari. Negirala je sve optužbe.

Rezerve i sumnje u ispravno poslovanje kompanije godinama iznose i eksterni revizori kompanije u svojim iskazima na finansijske izvještaje “Plantaža”.

Prema posljednjem izvještaju revizora na poslovanje iz 2019. godine, kompanija je u problemima. Pozitivno poslovanje, koje je Maraševa navela u izvještaju, od svega 156 hiljada eura napravljen je zahvaljujući prodaji akcija kompanije u Podgoričkoj banci za 1,8 miliona eura. Za šest mjeseci ove godine napravljen je gubitak od pet miliona eura, što je za milion više nego u istiom periodu prošle godine. Situacija sa epidemijom koronavirusa dodatno je otežala poslovanje kompanije.

Revizor sumnja u tačnost izvještaja

Revizor je ukazao da je postojao rizik u vezi sa tačnošću priznatih prihoda i kod vrednovanja zaliha navedenih u izvještaju. Nakon više godina “pumpanja” stavke “povećanje vrijednosti zalihe učinaka” u poslovnih prihodima, koja je značajno peglala gubitke iz poslovanja, kompanija je ovu stavku konačno svela na 41 hiljadu eura. Za 2018. ova stavka je iznosila milion eura, a u prethodnim izvještajima najčešće između dva i tri miliona.

Dugoročne i kratkoročne obaveze kompanije iznose 33 miliona eura. Prošle godine su se zadužili za 11 miliona eura, od čega je 8,5 miliona potrošeno na vraćanje ranije uzetih kredita, a dva i po miliona iz pozajmica je potrošeno za pokrivanje likvidnosti kompanije.

Poslovni prihodi iznosili su 29,5 dok su rashodili bili 30,3 miliona. Kompanija u izvještajima navodi da ima neraspoređenu dobit od 10,5 miliona eura, ali toga novca nema već je rezultat spornih prikazivanja prihoda iz ranijih godina.

Bonus video: