Negativno mišljenje DRI za finansijsko poslovanje Nacionalne biblioteke “Đurđe Crnojević”

Poslovanje mimo zakona, neistinit prikaz budžeta...

Revizijom je rukovodio član Senata DRI Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio senator Nikola Kovačević

47360 pregleda 131 reakcija 23 komentar(a)
Angažuje ugovorce za poslove koje treba da rade zaposleni: Bogić Rakočević, Foto: Savo Prelević
Angažuje ugovorce za poslove koje treba da rade zaposleni: Bogić Rakočević, Foto: Savo Prelević

Javna ustanova (JU) Nacionalna biblioteka “Đurđe Crnojević” nije dala objektivan i istinit prikaz finansijskog poslovanja u prošloj godini i na sedam pozicija u budžetu je pogrešno prikazala prihode i izdatke i to namjenske prihode, sopstvene prihode, transfere, rashode za usluge, ostala lična primanja, ostale izdatke i kapitalne izdatke, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

Uz to, Nacionalna biblioteka je zaključivala ugovore za konsultantske usluge za poslove za koja postoje sistematizovana radna mjesta, nema interna pravila na obračun i isplatu zarada, način evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura, troškove reprezentacije, blagajničko poslovanje, obračun i naplatu prihoda, način korišćenja vozila... Ne vodi brigu o zgradama italijanskog i francurskog poslanstva koje imaju status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, a koje koristi za svoje potrebe, utvrdio je DRI. Direktor Nacionalna biblioteke “Đurđe Crnojević je Bogić Rakočević.

“Ukupna utvrđena greška u izvještaju o novčanim tokovima iznosi 242,33 hiljade eura”, utvrdio je DRI u revizorskom izvještaju koji je juče objavljen.

Vrhovna revizija je dala negativno mišljenja na prošlogodišnje finansijsko poslovanje ove JU i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima. Revizijom pravilnosti poslovanja utvrđene su neusklađenosti poslovanja sa zakonima o državnoj imovini, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, o radu, kao i pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština i uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini. DRI je, shodno procedurama, izvještaj poslala Vrhovnom državnom tužilaštvu, a proslijeđen je i skupštinskom odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.

Revizijom je rukovodio član Senata DRI Branislav Radulović, dok je drugi član kolegijuma bio senator Nikola Kovačević.

Dugogodišnja bolovanja

“Revizijom su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na nepotpunost personalnih dosijea zaposlenih, raspoređivanje zaposlenih koje nije izvršeno u predviđenom roku, pogrešno utvrđeni koeficijenti i uvećanje osnovne zarade kod pojedinih zaposlenih. U Odeljenju za finansijsko-računovodstvene poslove pored sistematizovana tri radna mjesta na kojima se obavljaju finasijsko-računovodstveni poslovi (rukovodilac odjeljenja, računovođa i knjigovođa), sve poslove obavlja jedna osoba, dok su dva odsutna zbog dugogodišnjih bolovanja”, piše u izvještaju.

U godišnji plan revizija DRI za 2021. godinu predložiću revizije finansijskih izvještaja Državne izborne komisije i Univerziteta Crne Gore za 2020. godinu. Inicijativu za vršenje ovih revizija DRI podnjela je NVO Centar za građansko obrazovanje, kazao je Radulović “Vijestima”.

Ova JU nije donosila odluke o uvođenju prekovremenog rada, a zaključivala je ugovore o pružanju konsultantskih usluga sa osobama za obavljanje intelektualnih poslova za čije su vršenje sistematizovana radna mjesta i za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ove ustanove.

U evidenciji imovine koja se vodi u Nacionalnoj biblioteci nema podataka o građevinskim objektima koje ta ustanova koristi. “Nacionalna biblioteka treba da vodi u knjigovodstvu posebnu evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari koje koristi, na osnovu vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije. Uz to, Komisija za popis nije sačinila izvještaj o popisu koji sadrži stanje stvari, nalaz o utvrđenim razlikama (manjkovi i viškovi), predlog za otpis pojedinih stvari koje su izgubile vrijednost, primjedbe, mišljenja zaposlenih koji rukuju pokretnim stvarima”, piše u izvještaju.

Nacionalna biblioteka u roku od mjesec mora do dostavi DRI plan za sprovođenje 13 preporuka i da ih sprovede u roku od šest mjeseci.

Žmure na devastaciju zgrada italijanskog i francuskog poslanstva

DRI je utvrdio da JU zgrade „Italijansko poslanstvo u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori“ i „Francusko poslanstvo u Knjaževini/Kraljevini Crnoj Gori“ koje imaju status nepokretnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja ne održava i ne sprečava njihovu devastaciju.

“Prilikom sprovođenja terenske revizije, državni revizori su imali priliku da obiđu zgradu „Italijanskog poslanstva“ i uvjerili su se da krov zgrade prokišnjava, što je dovelo do toga da je na dijelu unutrašnje tavanice otpao dio plafona. Uz to, da se primijetiti da su drveni prozori na istom objektu vidno oštećeni, odnosno da je farba dotrajala i na pojedinim djelovima drveni ramovi su vidno propali”, ukazuje DRI.

Budžetske greške

Revizijom je utvrđeno da je 28.170 eura, koje je uplatilo Ministarstvo finansija za sufinansiranje projekata i 36.974 eura od Ministarstva kulture JU prikazalo u budžetu na stavci prihod umjesto na stavci transfer.

DRI navodi da su 16.542 eura koje su dobili po osnovu povraćaja dijela plaćene akcize na mineralna ulja za grijanje prikazali u budžetu kao sopstveni prihod, iako on nije ostvaren od komercijalne djelatnosti.

“Nacionalna biblioteka je 10.181,98 eura, koje je isplatila fizičkim licima sa kojima su zaključeni ugovori za pružanje intelektualnih usluga koje se odnose na održavanje prigodnih besjeda povodom određenih događaja, usluge prevođenja, ugovori vezani za lekturu i korekturu knjiga, i izdatke u iznosu od 8.560 eura, koji se odnose na isplate zaposlenima za učešće u projektima, prikazala u budžetu na stavci rashoda za usluge umjesto na budžetskoj stavci ugovora o djelu i ostalih ličnih primanja. Na stavci ostalih izdataka prikazano je 2.750 eura koje su isplaćene za autorske honorare zaposlenima, zatim 23.365 za nabavku kompjuterske opreme i 13.076 eura koje su zaposleni dobili za rad u komisijama. Isplate za autorske honorare i rad u komisijama je trebalo evidentirati na budžetskoj stavci ostala lična primanja, a nabaku kompjuterske opreme kao kapitalni izdatak”, ocjena je DRI.