Više stanova u izgradnji nije bilo od 2017. godine

Gradnja stanova u porastu, prodaja pala, cijene blago niže

Iz Monstata je “Vijestima” saopšteno da se podaci o broju prodatih stanova smatraju povjerljivim i da ih ne mogu saopštiti. Prema nezvaničnim informacijama, prodaja stanova je prepolovljena i većinom je riječ o poslovima koji su ranije bilo dogovoreni

19684 pregleda 4 komentar(a)
U ova tri mjeseca izdate su ukupno 93 građevinske dozvole, Foto: Boris Pejović
U ova tri mjeseca izdate su ukupno 93 građevinske dozvole, Foto: Boris Pejović

U periodu epidemije koronavirusa (april, maj, jun) broj izdatih građevinskih dozvola za stambenu izgradnju duplo je veći nego u istom periodu lani, broj stanova čija je izgradnja počela je veći tri puta, dok su cijene stanova u novogradnji i komercijalnoj prodaji pale za oko sedam odsto, pokazuju podaci Uprave za statistiku (Monstat).

Iz Monstata je “Vijestima” saopšteno da se podaci o broju prodatih stanova smatraju povjerljivim i da ih ne mogu saopštiti. Prema nezvaničnim informacijama, prodaja stanova je prepolovljena i većinom je riječ o poslovima koji su ranije bilo dogovoreni.

U ova tri mjeseca izdate su ukupno 93 građevinske dozvole za stambenu gradnju, od čega 47 fizičkim licima, a 46 građevinskim kompanijama. Ovim dozvolama predviđena je izgradnja ukupno 876 stanova. U istom periodu prošle godine izdato je ukupno 50 građevinskih dozvola za izgradnju ukupno 274 stana.

Da se u jednom kvartalu odobri građevinskih dozvola za veći broj stanova od ovog, nije se desilo od posljednjeg tromjesečja 2017. godine, kada je izdato 275 dozvola za 1.282 stana.

Površina stanova za koje je u ovom periodu izdata građevinska dozvola je 50.125 kvadratnih metara, dok je prosječna veličina stana 57 kvadrata. U prvom kvartalu ove godine (januar, februar, mart) izdato je svega 27 građevinskih dozvola za ukupno 97 stanova. To je značajno manje nego u istom periodu prošle godine, kada je izdato 46 dozvola za 393 stana.

Cijena stana u novogradnji i komercijalnoj prodaji u drugom kvartalu iznosila je 1.119 eura, što je prosjek na nivou Crne Gore. U istom periodu lani ta cijena je iznosila 1.206 eura, pa pad cijena iznosi sedam odsto.

Komercijalna cijena novih stanova u Podgorici sada je bila 1.153 eura po kvadratu, dok je prošle godine iznosila 1.204 eura, pa pad cijena iznosi 4,3 odsto.

U primorskom regionu prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji sada je iznosila 1.229 eura, dok je u istom tromjesečju lani bila 1.368 eura. To predstavlja pad cijena od deset odsto.

U centralnom regionu, gdje se nalaze opštine Nikšić, Cetinje, Tuzi i Danilovgrad, cijena stana u novogradnji lani je iznosila 677 eura po kvadratu, a sada je 669 eura što predstavlja pad od svega 1,2 odsto.

U sjevernom regionu cijena stana iznosila je 880 eura po kvadratu u novogradnji, dok je sada pala za oko četiri odsto na 845 eura.

Prema podacima Centralne banke, vrijednost izvršenih građevinskih radova u ovom kvartalu iznosila je 175 miliona eura, dok je u istom kvartalu prošle godine bila 208 miliona eura, što je pad od 16 odsto.

Prema informacijama “Vijesti”, većina ovog pada odnosi se na smanjenje građevinskih aktivnosti na gradilištu dionice auto-puta od Podgorice do Mateševa.

Stambenih kredita manje za trećinu, kamata neznatno niža

Crnogorske komercijalne banke su u aprilu, maju i junu, prema podacima Centralne banke, odobrile stambene kredite u ukupnom iznosu od 10,5 miliona eura.

U istom periodu prošle godine odobreni stambeni krediti su vrijedili 16,3 miliona eura, što je pad za oko 35 odsto.

Sličan pad nastavio se i u julu kada je iznos odobrenih stambenih kredita bio četiri miliona, dok je u istom mjesecu prošle godine njihova vrijednost iznosila 6,5 miliona eura, što je pad od 39 odsto.

Došlo je i do manjeg pada efektivne kamatne stope na odobrene stambene kredite, s 5,2 odsto u ovom tromjesečju prošle godine na oko 4,9 odsto u istom periodu ove godine.  

Niža cijena izgradnje, ali ne i opštinske naknade

 

Podaci Monstata pokazuju i da opštinske vlasti nijesu reagovale na epidemiološku krizu smanjenjem svojih naknada koje ulaze u troškove građevinskih kompanija, kao i da nije došlo do pada cijena građevinskog zemljišta.

Cijena uređenja građevinskog zemljišta, gdje su najvažnije stavke komunalne naknade i vrijednost zemljišta, u Podgorici je u cijenu kvadrata stana učestvovala sa 249 eura, što je oko 22 odsto ukupne cijene kvadrata stana u novogradnji.

U istom periodu lani, ovaj trošak bio je čak i niži i iznosio je 241 euro. Na primorju je učešće cijene uređenja građevinskog zemljišta palo s prošlogodišnjih 259 eura na 231 eura u kvadratu stana. U središnjem regionu ova cijena je povećana sa 63 na 70 eura po kvadratu, a na sjeveru je ostala ista na 120 eura po kvadratu stana.

Sami troškovi komercijalne izgradnje stanova u Podgorici su smanjeni sa 717 eura na 689 eura po kvadratu, dok su na primorju pali sa 971 na 856 eura. U središnjem regionu su smanjeni sa 560 na 538 eura, a na sjevernom sa 691 na 656 eura po kvadratu stana.

Ostali troškovi za stambenu izgradnju su u Podgorici pali sa 246 na 215 eura, a na primorju su povećani sa 138 na 142 eura po kvadratu stambenog prostora. Ovi troškovi su u središnjem regionu povećani sa 54 na 61 euro, a na sjevernom su ostali na 69 eura po kvadratu.

Preporučujemo za Vas