ocjena savjeta

Agencija: Pomoć ugrožava konkurenciju

Ministarstvo ekonomije tražilo mišljenje od AZK-a da li dva projekta koja se finansiraju iz evropskih fondova predstavljaju državnu pomoć

8253 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Savjet Agencije za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenio je da novac koji se dodjeljuje u okviru dva projekta koje sprovodi Ministarstvo ekonomije predstavlja državnu pomoć, a s obzirom na to da se usmjerava korisnicima koji obavljaju privrednu djelatnost, oni se dovode u povoljniji položaj u odnosu na druge učesnike na tržištu.

Radi se o projektima “Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore” i “Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj klastera - faza II”.

Ministarstvo ekonomije je početkom avgusta tražilo mišljenje od Agencije da li dva projekta koji se finansiraju novcem iz evropskih fodova (IPA 2014 i IPA 2016) predstavljaju državnu pomoć.

Agencija ističe da novac koji se dodjeljuje u okviru ova dva projekata predstavlja pomoć male vrijednosti i da je davalac dužan da osigura da ukupni iznos pomoći po jednom korisniku ne pređe ukupno dozvoljenu gornju granicu od 200.000 eura u trogodišnjem periodu

“Agencija zaključuje da se radi o javnom novcu, odnosno da predviđeni novac predstavlja državnu pomoć u smislu Zakona o kontroli državne pomoći. To znači da se pomoć dodjeljuje korisnicima koji obavljaju privrednu djelatnost, čime se dovode u povoljniji položaj u odnosu na druge učesnike na tržištu. Finansijska pomoć se ne pruža svim privrednim društvima pod istim uslovima, odnosno pruža se selektivno, samo onim privrednim društvima koja su opredijeljena kao korisnici projekta IPA 2014 i projekta IPA 2016. Nesporno je da pomoć ugrožava konkurenciju i utiče na trgovinu između Crne Gore i drugih država suprotno potvrđenim međunarodnim ugovorima”, navodi Agencija u mišljenju.

Voditi računa o iznosu

Agencija ocjenjuje da novac koji se dodjeljuje u okviru ova dva projekata predstavlja pomoć male vrijednosti i da je davalac dužan da osigura da ukupni iznos pomoći po jednom korisniku ne pređe ukupno dozvoljenu gornju granicu od 200.000 eura u trogodišnjem fiskalnom periodu.

Agencija je utvrdila, na osnovu dostavljene dokumentacije za projekat “Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“, da su korisnici mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih, izuzev preduzeća u sektoru turizma.

Nesporno je da pomoć ugrožava konkurenciju i utiče na trgovinu između Crne Gore i drugih država suprotno potvrđenim međunarodnim ugovorima, ukazuje AZK

“Iznos subvencije se obračunava na osnovu komercijalnog predloga i to između 1.000 eura i 8.000 eura u zavisnosti od prirode usluge i u visini od 80 odsto iznosa usluge bez poreza po korisniku, i to za tehnološke usluge od 3.000 eura do 8.000 eura i za usluge u oblasti digitalizacije od 1. 000 eura do 6.000 eura. Cilj programa “Vaučer za konkurentnost” je da podrži mala i srednja preduzeća tokom procesa uvođenja inovacija u korist njihovog razvoja i konkurentnosti. Projektni konzorcijum Expertise France nadležan je za sprovođenje programa dodjele vaučera u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i Ministarstvom nauke”, objašnjava AZK.

Analiza uslova za drugi projekat “Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj klastera - faza II” je pokazala da je grant šema namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima, kao klasterima u Crnoj Gori.

“Ukupna vrijednosti grant šeme je 800.000 eura, od čega je 90 odsto EU kontribucija, a 10 odsto sredstava je obezbijeđeno iz nacionalnog budžeta Crne Gore. Planirano je da se kroz grant šemu dodijeli minimalno 10 grantova, tako da se po pojedinačnom korisniku (preduzeću ili klasteru) dodijeli od 20.000 eura do 80.000 eura. Ugovaranje grant šeme je planirano tokom 2020. godine”, ukazuje Agencije za zaštitu konkurencije.

Preporučujemo za Vas