Mrdović: VE Možura neće postati državna?

"Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je početkom ovog mjeseca inicijativu RAE, u kojoj ukazuje da je u Biznis planu na jednom mjestu navedeno da je investirano 83,3 miliona, a na drugom 86,6 miliona, i u odnosu na tu cifru se projektuje stopa povrata uloženog novca (na 13 godina)"

8191 pregleda 5 komentar(a)
Mrdović, Foto: Boris Pejović
Mrdović, Foto: Boris Pejović

Pravni savjetnik pri NVO Akcija za socijalnu pravdu, Ines Mrdović kazala je da je Regulatorna agencija za energetiku (RAE) saopštila da nije nadležna da utvrđuje koliko je inostrani partner uložio novca u izgradnju Vjetroelektrane (VE) Možura, iako od toga koliko iznosi stvarna vrijednost investicije direktno zavisi da li će ta VE ikada postati vlasništvo Države Crne Gore, ili ne.

"Vlasnik VE je podgorička firma „Možura Wind Park“, iza koje stoji strani kapital. Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura zaključen je na 20 godina, koliko strani partner ima pravo da je koristi, nakon čega će moći da traži produženje zakupa, ako je period vraćanja novca, koji je uložio u njenu gradnju, duži od prvih 12 godina rada VE", saopštila je Mrdović.

Dodaje da u Biznis planu, koji je „Možura Wind Park“ dostavila RAE radi dobijanja licence za proizvodnju električne energije, kao godina povrata investicije navodi se 13-a godina od početka rada VE, a to znači da Vladin partner već sada pledira na produženje roka zakupa.

"Nevladina organizacija Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je početkom ovog mjeseca inicijativu RAE, u kojoj ukazuje da je u Biznis planu na jednom mjestu navedeno da je investirano 83,3 miliona, a na drugom 86,6 miliona, i u odnosu na tu cifru se projektuje stopa povrata uloženog novca (na 13 godina). Takođe, ASP navodi da dokument ne sadrži nikakve precizne podatke o cijeni koštanja vjetrogeneratora i ostale opreme, kao i drugih troškova investicije, te da su date projekcije prihoda i rashoda za nekoliko narednih godina, bez mnogo detalja ASP u inicijativi RAE napominje da je projekat VE Možura pod jakim sumnjama koruptivnih aktivnosti i predmet je istraživanja nadležnih organa više država."

Mrdović je kazala i da se ukazuje i da je presudne važnosti da RAE već sada utvrdi stvarnu vrijednost ulaganja u cilju zaštite interesa Države Crne Gore, koja bi poslije isteka ugovora o zakupu imala pravo da pokrene opciju, kojom bi u vlasništvo mogla dobiti VE.

"U odgovoru RAE kaže se da je iznos od 83,3 miliona naveden u odjeljku Misija, koji „više opisno“ govori o ulozi privrednog društva i da se ne smatra izvorom podataka, da su za izdavanje licence mjerodavne projekcije poslovanja za naredne tri godine, te da je Vlada Crne Gore ta koja će odlučivati o eventualnom produženju zakupa. RAE naglašava da je njena nadležnost da cijeni ispunjenost uslova za dobijanje licence, kao i da „nikako ne može uticati na utvrđivanje stvarne vrijednosti VE“. Odredba o produženju zakupa, ako je povrat investicije duži od 12 godina rada, nesporno je privilegujuća za Vladinog partnera i štetna za interes Države. Ugovor predviđa da će izvještaj o vrijednosti investicije, nakon isteka zakupa, sačiniti jedan od revizora izabran dogovorom – Deloitte, Pricewatres House Coopers, KPMG ili HLB International. Ako dogovor izostane, revizor će biti KPMG", saopštila je Mrdović.

Imajući u vidu ogroman protok vremena do tada, te naročito potencijalnu opasnost od uništenja dokumentacije u slučaju, koji je već dobio obrise međunarodne korupcionaške afere, Mrdović kaže da je jako važno da se već sada nedvosmisleno zna tačna vrijednost VE Možura, pa bi u državnim institucijama toga morali biti svjesni.

"Na kraju, napominjemo da je ugovorom u prvih 12 godina garantovana fiksna prodajna cijena električne energije proizvedene iz nje od najmanje 95,99 eura po megavatu. To je značajno skuplje od tržišne cijene struje. Strani partner je u prvih 12 godina oslobođen i plaćanja sistemsko-pomoćnih usluga, čime je direktno oštećena državna firma Crnogorski elektroprenosni sistem. Ugovor je jedan u nizu Vladinih ugovora, koji nema antikoruptivnu klauzulu", zaključila je Mrdović.

Bonus video: