Perović mora u penziju, Upravni odbor ga nije razriješio

Direktor Fonda PIO ispunio uslove za penziju i prekid mandata, što mora konstatovati Upravni odbor čiji se predstavnici nisu sastali

29112 pregleda 72 reakcija 10 komentar(a)
Na čelu Fonda deset godina, odlično zarađuje: Perović nedavno sa premijerom Duškom Markovićem, Foto: GOV.ME
Na čelu Fonda deset godina, odlično zarađuje: Perović nedavno sa premijerom Duškom Markovićem, Foto: GOV.ME

Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) Dušan Perović je napunio 67 godina i po sili zakona mora ići u penziju, čime mu i prestaje mandat na toj funkciji. Međutim, Upravni odbor ove institucije, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, nije konstatovao prestanak njegovog mandata i nije izabrao vršioca dužnosti, niti je pokrenuo proceduru za izbor novog direktora, kao što predviđa Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema informacijama “Vijesti”, Upravni odbor Fonda nije razmatrao istek mandata direktoru, niti su članovi upoznati da je direktoru istekao mandat po sili zakona. Nova sjednica Upravnog odbora Fonda PIO nije zakazana. Perović je na čelu Fonda od decembra 2010. Prema posljednjem izvještaju o prihodima ima mjesečnu platu od 1.400 eura i prima 1.150 mjesečnu naknadu od Vladine Komisije za izradu investicionih projekata. Član je više komisija i odbora, od čega ima dodatne prihode.

Zakon o PIO predviđa da se na obaveze i odgovornosti zaposlenih u Fondu PIO primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima, u kojem piše da “državnom službeniku, odnosno namješteniku radni odnos prestaje po sili zakona kad navrši 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja - danom donošenja rješenja”.

Informacije “Vijesti” su da je Perović napunio 67 godina starosti i ima 42 godine staža.

U izmjenama Zakona o PIO iz prošle godine navedeno je da Upravni odbor Fonda PIO imenuje i razrješava direktora Fonda, dok je ranije to bila nadležnost Vlade.

Ne odgovaraju

Sagovornik “Vijesti” kazao je da Upravni odbor mora donijeti rješenje kojim konstatuje prestanak mandata direktoru po sili zakona zbog navršenih 67 godina, nakon čega njemu predstaje mandat.

“Vijesti” su pitale Fond PIO i Ministarstvo rada i socijalnog staranja - da li je Peroviću istekao mandat, da li je to konstatovao Upravni odbor i kada će biti pokrenuta procedura za izbor novog direktora, ali nije odgovoreno.

Ministarstvo po Zakonu o PIO vrši nadzor na radom Fonda, imenuje četiri od sedam članova Upravnog odbora, a i savjetnik ministra rada Dragan Đukanović je predsjednik Upravnog odbora. Po jednog člana u Upravnom odboru imaju Savez penzionera i Unija poslodavaca, a jedan član je predstavnik dva reprezentativna sindikata.

Prema Zakonu o PIO, Upravni odbor bi nakon konstatovanja isteka mandata direktora trebalo da imenuje vršioca dužnosti i raspisati javni konkurs za izbor novog direktora.

“Nakon sprovedenog postupka javnog konkursa za direktora Fonda, u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima, lista za izbor kandidata dostavlja se Upravnom odboru radi imenovanja. Direktora Fonda imenuje Upravni odbor, na pet godina, na osnovu javnog konkursa”, navedeno je u Zakonu.

Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili devet godina radnog iskustva na drugim poslovima.

Novi Zakon o PIO usvojen je u Skupštini 30. jula ove godine, u Službenom listu je objavljen 4. avgusta, što znači da je stupio na snagu 12. avgusta. Upravni odbor Fonda morao je nakon toga da uskladi svoj status sa izmjenama u Zakonu, ali ne postoje podaci da je to urađeno. Na sajtu Fonda i dalje stoji stari Statut iz 2017. godine u kojem i dalje piše da direktora imenuje i razrješava Vlada.

Nova vlast ne može preuzeti državne firme bez Fonda

Fond PIO osim svoje osnovne funkcije - pružanja građanima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ima značajnu ulogu u upravljanju državnim kompanijama gdje ima svoje vlasništvo.

Da bi nova vlast, nakon formiranja Vlade, preuzela upravljanje državnim kompanijama prethodno mora preuzeti upravljanje Fondom PIO, kao i Investiciono-razvojnim fondom i Zavodom za zapošljavanje koji takođe imaju svoje akcije u državnim kompanijama.

Fond PIO ima akcije u 31 kompaniji čija je vrijednost procijenjena na oko 90 miliona eura. Najznačajniji kapital ima u kompanijama “Budvanska rivijera”, “Luka Kotor”, “Marina” Bar, “13. jul-Plantaže”, HTP “Ulcinjska rivijera”, “Željeznička infrastruktura”...

Na primjer, u “Plantažama” Fond PIO ima 21 odsto akcija od ukupno 55 odsto državnih akcija, u Budvanskoj rivijeri Fond PIO ima 12 od 54 odsto državnih akcija...