DOPIS GUVERNERU CBCG

Atlas grupa traži da preuzme banke iz stečaja

IBM banka je u stečaju od januara prošle godine, a Atlas banka od aprila prošle godine

5216 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Advokat Milovan Milošević je u ime većinskih akcionara Atlas i IBM banke koje su u stečaju tražio od guvernera Centralne banke (CBCG) Radoja Žugića da počnu razgovore, kako on navodi, “o sanaciji štete vlasnicima i klijentima i o preuzimanju tih banaka od njenih većinskih vlasnika”.

Atlas Invest, Atlas Grupa, Atlas Capital Holding Limited i Centroprom koje kontroliše Duško Knežević većinski su vlasnici dvaju banaka.

IBM banka je u stečaju od januara prošle godine, a Atlas banka od aprila prošle godine.

Milošević u dopisu Žugiću tvrdi da su od uvođenja privremene uprave i stečaja prava akcionara “najgrublje kršena i da su dosadašnjim odlukama sudova i postupanjem CBCG akcionari lišeni bilo kakvih prava na pravnu zaštitu”.

“CBCG je išla do te mjere da je čak osporila pravo akcionarima da se upoznaju sa njenim izvještajima, koji navodno ukazuju najprije na potrebu uvođenja privremene uprave, a potom i na navodnu potrebu oduzimanja dozvole za rad obje banke, što za direktnu posljedicu ima stečaj”, piše u dopisu advokata.

Milošević ističe da nije logično da se u istom danu steknu uslovi za uvođenje privremene uprave za dvije banke, a samo u nekoliko dana rješenje o otvaranju stečaja za Meljine kompleks i navodno se steknu uslovi za otvaranje brojnih istraga, od kojih većina ni nakon skoro dvije godine nije završena.

Advokat ocjenjuje da je iznošenjem 21 miliona depozita iz banke, CBCG oštetila banku i deponente.

“Dozvoljeno je zapošljavanje novih kadrova, koji su prema saznanjima mojih vlastodavaca povezani sa CBCG i stečajnim upravama, dok su dugogodišnji radnici banaka ostavljani bez posla. Odlukom Interpola je utvrđeno da ne postoje razlozi za raspisivanje potjernice za Kneževićem i da postoji i prevladavajuća politička dimenzija u slučajevima koji se vode protiv njega i sa njim povezanih lica. Ovo dalje implicira gotovo siguran uspjeh u postupcima međunarodnih arbitraža, čiji su predmeti i očigledno politički motivisani napadi na Atlas banku i IBM banku”, piše u dopisu.

Milošević navodi da bi tema sastanka bili i razgovori o mogućnostima otkupa aktive i pasive ove dvije banke od njihovih akcionara i utvrđivanje plana sanacije i isplate depozita deponentima obiju banaka u iznosima koji nisu namireni od Fonda za zaštitu depozita.

“Predmet sastanka obuhvatao bi i postupak ponovnog preuzimanja banaka, što bi podrazumijevalo i kontrolu ili reviziju postupanja privremene i stečajne uprave Atlas i IBM banke 7. decembra 2018. godine”, piše u dopisu Miloševića guverneru CBCG.

Preporučujemo za Vas