NA SASTANKU PODODBORA PORUČENO:

"Napredak CG u oblastima trgovine, carine, industrije i poreza put je prema ekonomskom jačanju i članstvu u EU"

„Pododbor predstavlja zvanični sastanak između EU i Crne Gore, koji se održava na godišnjem nivou, s ciljem razgovora o razvoju sektora u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i Crne Gore“, kazali su iz Generalnog sekretarijata Vlade

1602 pregleda 2 komentar(a)
Učesnici Pododbora, Foto: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore
Učesnici Pododbora, Foto: Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Napredak Crne Gore u oblastima trgovine, carine, industrije i poreza put je prema ekonomskom jačanju i punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), poručeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze.

Na online sastanku Pododbora između Crne Gore i EU, koji pokriva poglavlja 1, 16, 20, 29 i 30, predstavnici crnogorskih nadležnih institucija su predstavili ključna dostignuća u navedenim pregovaračkim poglavljima.

„Pododbor predstavlja zvanični sastanak između EU i Crne Gore, koji se održava na godišnjem nivou, s ciljem razgovora o razvoju sektora u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Unije i Crne Gore“, kazali su iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak istakao je da Crna Gora ostaje posvećena ispunjavanju preporuka Evropske komisije (EK), s ciljem dostizanja EU standarda u tim oblastima.

Mrdak je, kad je u pitanju poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe, podsjetio na usvojeni Zakon o ljekovima i utvrđene nacrte zakona kojima se dalje usklađuje crnogorsko sa evropskim zakonodavstvom.

„Kada su u pitanju administrativni kapaciteti, kao dio završnih mjerila, sve institucije ulažu snažne napore kako bi bile efikasnije i unaprijedile profesionalnost i sopstvene kapacitete“, dodao je Mrdak.

Iz Generalnog sekretarijata kazali su da su, u okviru poglavlja 16 – Porezi, usvojeni ili izmijenjeni zakoni o porezu na dohodak građana, fiskalizaciji za promet dobara i usluga, porezu na dodatu vrijednost.

„Kao i Zakon o akcizama, i brojni propisi čiji je cilj zaštita nacionalne fiskalne politike, u cilju suzbijanja ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Crna Gora, u dijelu koji se odnosi na poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, intenzivirala napore kako bi ublažila negativne posljedice izazvane pandemijom, između ostalog i usvajanjem Programa podrške privredi i zaposlenima.

U okviru poglavlja 29 – Carinska unija, Vlada je usvojila Uredbu o carinskoj tarifi za ovu godinu, dok je u sklopu poglavlja 30 – Vanjski odnosi, nastavljeno sa daljim usklađivanjem zakonodavstva sa tekovinama EU.

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno osvrnula se na, kako je rekla, dva ključna prioriteta za Crnu Goru – prevazilaženje ekonomske krize usljed pandemije COVID-19 i nastavak napretka na putu pristupanja EU.

„Napredak Crne Gore u poglavljima 1, 16, 20, 29 i 30, o kojima je bilo riječi na današnjem sastanku, put je ka oporavku i EU članstvu. Rješavanje ovih prioriteta takođe će zahtijevati funkcionalnu javnu upravu i nadogradnju rezultata ostvarenih tokom proteklih godina“, rekla je Hesus-Žimeno.

Ona je istakla snažnu posvećenost EK Zapadnom Balkanu i Crnoj Gori i naglasila da isplata prve tranše od 30 miliona EUR programa makrofinansijske pomoći Crnoj Gori i usvajanje ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan ilustruju podršku EU socijalno-ekonomskom oporavku regiona.

Kako je rekla, godišnji izvještaj o Crnoj Gori, koji je predstavljen u utorak zajedno sa paketom proširenja, pružio je jasne smjernice za dalji napredak u pregovorima.