spajanje dviju banaka planirano je 11. decembar

Traže rješenje da se penzioneri ne izlažu riziku

Kako riješiti promjenu računa za penzionere zbog spajanja banaka, a da ne moraju to fizički da čine usljed zdravstvene korona krize

4057 pregleda 0 komentar(a)
Da su stariji bezbjedniji dok bukti epidemija, Foto: Shutterstock
Da su stariji bezbjedniji dok bukti epidemija, Foto: Shutterstock

Predstavnici Fonda penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) tvrde da nema potrebe da se penzioneri obraćaju Fondu zbog promjene računa usljed predstojećeg spajanja Podgoričke banke i Crnogorske komercijalne banke (CKB), već da će se penzije isplaćivati bez problema, u kontinuitetu, automatskim prebacivanjem isplate na nove tekuće račune kod CKB-a.

Iz Podgoričke banke upozoravaju, međutim, da posmatrajući podatke o broju računa u kontekstu odredbi Zakona o bankama, banka bez izričite pisane saglasnosti klijenta ne smije dostavljati podatke o njegovom transakcionom računu trećim licima.

“Ipak, imajući u vidu epidemiološku situaciju uzrokovanu širenjem kovid-19, a u cilju zaštite zdravlja naših penzionera, banka pokušava da nađe adekvatno rješenje, uz saglasnost Fonda PIO i regulatora“, poručili su iz Podgoričke banke.

Formalno spajanje dviju banaka planirano je 11. decembra ove godine. Jedna od obaveza je i da klijenti na vrijeme obavijeste svoje poslodavce i uplatioce o novom broju računa.

“Vijesti” su i jednu i drugu instituciju pitale zašto CKB i Fond PIO nijesu međusobno riješili pitanje promjene transakcionih računa za crnogorske penzionere, da ne bi oni u ovim uslovima tokom korona krize bili prinuđeni da u redovima/gužvi prijavljuju Fondu PIO lično promjenu računa u novoj banci.

Fond: Dostaviće banka nove račune

Iz Fonda PIO i banke nijesmo mogli dobiti brojeve telefona za konkretna interesovanja penzionera u narednom periodu, a više njih se žalilo redakciji da imaju problem da se telefonski interesuju o ovoj situaciji.

“Spajanje Podgoričke banke i Crnogorske komercijalne banke, kao i posljedično otvaranje novih tekućih računa, aktivnosti su iz domena odnosa između banaka i njihovih klijenata, koje dijelom čine i penzioneri. Kako Fond PIO Crne Gore sa komercijalnim bankama ima ustaljenu proceduru automatskog dostavljanja podataka, Crnogorska komercijalna banka će u ovom slučaju, putem redovne elektronske razmjene podataka i istovremeno za sve korisnike, Fondu PIO dostaviti podatke o novim tekućim računima korisnika koji nakon spajanja ove dvije banke nastavljaju koristiti njene usluge”, odgovorili su zvanično iz Fonda.

U Fondu PIO zaključuju da “ne postoji potreba da se penzioneri po ovom pitanju obraćaju Fondu, već će se isplata penzija vršiti bez ikakvih problema, u kontinuitetu, automatskim prebacivanjem isplate na nove tekuće račune kod Crnogorske komercijalne banke”.

Banka: Ne može bez saglasnosti klijenta

S druge strane, iz Podgoričke banke ukazuju na drugačiju proceduru, na koju ih obavezuje zakon.

„Posmatrajući podatke o broju računa u kontekstu odredbi Zakona o bankama koje utvrđuju pojam bankarske tajne, banka bez izričite pisane saglasnosti klijenta ne smije dostavljati podatke o njegovom transakcionom računu trećim licima. Iz tog razloga banka nije u mogućnosti da dostavi Fondu PIO nove brojeve transakcionih računa klijenata otvorenih u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica, Member of OTP Group (CKB) koji će, nakon spajanja banaka, zamijeniti njihove postojeće račune u Podgoričkoj banci AD Podgorica, Member of OTP Group (Podgorička banka). Ipak, imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju uzrokovanu širenjem kovid-19, a u cilju zaštite zdravlja naših penzionera, banka pokušava da nađe adekvatno rješenje, uz saglasnost Fonda PIO i regulatora“, saopštili su iz Podgoričke banke, odgovarajući na pitanja „Vijesti“.

Stari račun važi godinu, sa novog plaćanja

Spajanje dviju banaka planirano je za 11. decembar ove godine i do tog dana svi klijenti Podgoričke banke treba da imaju i nove transakcione račune u CKB-u.

Datum spajanja i instrukcije o koracima koje klijenti Podgoričke treba da preduzmu nalaze se u pismu-ponudi, kojim obavještavaju klijente.

“Novi brojevi računa u CKB, koji će zamijeniti postojeće račune u Podgoričkoj banci, biće važeći od momenta spajanja banaka. U narednoj godini, nakon pravnog spajanja banaka, uplate izvršene na postojeće račune u Podgoričkoj banci biti prihvaćene, a uplaćeni novac preusmjeren na novootvorene račune... Od momenta spajanja banaka, plaćanja u zemlji i prema inostranstvu biće omogućena samo sa novih računa otvorenih u CKB”, ukazali su nedavno iz CKB-a.