Pao tender jer Divanović nije brisao Carevića iz dokumentacije

Nabavka je procijenjene vrijednosti 4.000 eura

19101 pregleda 8 komentar(a)
Opština će morati da plati i sastavljanje žalbe: Divanović, Foto: Opština Budva
Opština će morati da plati i sastavljanje žalbe: Divanović, Foto: Opština Budva

Državna Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je, po službenoj dužnosti, drugu partiju tendera Opštine Budva za nabavku kancelarijskog materijala, jer administracija bivšeg predsjednika Opštine Nikole Divanovića (DPS) iz tenderske dokumentacije nije uklonila ime gradonačelnika Marka Carevića (DF) kao ovlašćenog lica za ovu nabavku.

Nabavka je procijenjene vrijednosti 4.000 eura.

Javno je oglašena 3. jula ove godine, a odlukom o izboru najpovoljnije ponude za drugu partiju (sitni kancelarijski materijal) kao najpopovoljnija je 6. avgusta izabrana ponuda firme “Kastex” iz Podgorice.

Na tu odluku se Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki žalila firma “Stratus” iz Podgorice, a Komisija je utvrdila da je ovaj postupak nezakonit zbog čega je i poništila po službenoj dužnosti. U tenderskoj dokumentaciji nalazila se izjava naručioca nabavke od 2. jula ove godine da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom ponuđaču u kojoj je navedeno da je predsjednik Opštine Budva, Marko Carević. Nasuprot tome, “istu ovo izjavu je kao ovlašćeno lice, u ime naručioca, potpisao Nikola Divanović, predsjednik Opštine”.

Carević je ljetos uz proteste razriješen dužnosti, prije pokretanja ovog tendera, ali se njegovo ime, utvrdila je Komisija, našlo dodatno i u preambuli nacrta ugovora za nabavku, a što nije trebalo da se dogodi zbog čega je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača proglašena nezakonitom.

Carević je prije više od mjesec izabran opet za predsjednika Opštine Budva, nakon lokalnih izbora.

Sredstva u iznosu od 40 eura Komisija će vratiti firmi “Stratus” u roku od 15 dana po pravosnažnosti njenog rješenja, dok će Opština Budva morati da joj nadoknadi 484 eura za troškove sastavljanja žalbe.