Mišljenje s rezervom na prošlogodišnje finansijske izvještaju o poslovanju Marine Bar

Sporno vrednovanje investicija i sudbina lučke infrastrukture

U napomeni, uz finansijske iskaze, u okviru nekretnina i opreme posljednjeg dana prošle godine bile su iskazane i investicije u toku koje se odnose na investicioni objekat Marine u vrijednosti 8.781.493 eura.

3361 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Radomir Petrić
Foto: Radomir Petrić

Revizorska kuća „Reviko“ dala je mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje finansijske izvještaje o poslovanju većinski državne Marine Bar, tokom koje je ta kompanija ostvarila neto dobit u iznosu 333.833 eura. Poslovni rezultat je značajno gori u odnosu na 2018. godinu, kada je neto dobit iznosila 734.474 eura.

Revizor je dao mišljenje sa rezervom jer barska Marina godinama nije imala test obezvređivanja investicija u toku, niti sa državom razgraničila svojinu nad lučkom infrastrukturom.

U napomeni, uz finansijske iskaze, u okviru nekretnina i opreme posljednjeg dana prošle godine bile su iskazane i investicije u toku koje se odnose na investicioni objekat Marine u vrijednosti 8.781.493 eura.

To predstavlja 88 odsto ukupne vrijednosti nekretnina i opreme koja iznosi 9.978.808 eura.

„Navedeni investicioni objekat je u izgradnji i djelimično se koristi. Izgradnja ovog objekta traje duže od 15 godina, a od djelimičnog korišćenja objekta ostvaruju se prihodi. Društvo nije vršilo test obezvređenja investicija u toku, u skladu sa zahtjevom međunarodnog računovodstvenog standarda - MRS 36 koji se tiče umanjenja vrijednosti imovine. Na osnovu prezentirane dokumentacije, nijesmo bili u mogućnosti da procijenimo efekte potencijalnog obezvređenja investicija u toku na finansijske iskaze društva“, napomenuo je ovlašćeni revizor „Reviko“ Boško Nilević.

U skladu sa Zakonom o lukama, lučko zemljište i infrastruktura su u državnoj svojini, što je bio drugi razlog za mišljenje sa rezervom ovlašćenog revizora. „Društvo nije izvršilo isknjižavanje zemljišta i lučke infrastrukture jer, bez učešća nadležnih državnih organa, nije moguće izvršiti razgraničenje vlasništva nad infrastrukturom, niti utvrditi da li će društvo dobiti pravičnu naknadu prilikom prenosa vlasništva na državu. Nijesmo bili u mogućnosti da procijenimo potencijalne efekte na finansijske iskaze društva koji mogu nastati kao rezultat procesa isknjižavanja imovine”, navodi se u izvještaju revizora. Većinsko vlasništvo Marine imaju država i njeni fondovi. Država ima 19,47 odsto akcija, Investiciono-razvojni fond 16,99 odsto, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 13,4 odsto, a Zavod za zapošljavanje 4,47 odsto. Milan Ćetković, kao fizičko lice, četvrti je po veličini vlasnik sa oko 6,58 odsto dionica...

Dva vrijedna sudska spora

Revizor je u izvještaju skrenuo pažnju na dva sudska spora veće vrijednosti koja su u toku.

“Belmonte System” LTD sa Maršalskih ostrva je kao tužilac u Privrednom sudu Crne Gore protiv Marine Bar 16. marta 2020. prvostepeno izgubio spor, čime je odbijen zahtjev strane firme za isplatu 478.677 eura sa zateznom kamatom. Luka Bar takođe vodi spor protiv Marine radi utvrđivanja učešća Luke u kapitalu drugog društva, proporcionalno vrijednosti uloženih sredstava u izgradnji marine ili isplate duga po osnovu neosnovanog bogaćenja. Ovaj spor se pred Privrednim sudom nalazi u stanju mirovanja, a sve u očekivanju da će se sporna pitanja riješiti uz učešće nadležnih državnih organa.

Preporučujemo za Vas