PRIVREDNI SUD ODBIO TUŽBU STAMBENOG FONDA

Čelebić kasnio, ali neće platiti kaznu

Zbog kašnjenja izgradnje i neotklonjenih nedostataka, CFSSI tužbom tražio pola miliona eura. Žaliće se Apelacionom sudu
353 pregleda 1 komentar(a)
Tomislav Čelebić, Foto: Luka Zeković
Tomislav Čelebić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 11.01.2018. 19:56h

Privredni sud je odbio tužbeni zahtjev Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju (CFSSI) protiv građevinske kompanije “Čelebić”, biznismena Tomislava Čelebića, od koje je tražio da mu na ime naknade štete isplati ukupno 532.020 eura, saznaju “Vijesti” u ovom sudu.

Tužbom je CFSSI tražio da mu “Čelebić” isplati ugovorene kazne za neblagovremeno završene radove i neotklonjene nedostatke na izgrađenim stambenim zgradama u Budvi i Baru u iznosu 335.761 euro, plus 196.256 eura zatezne kamate za prijevremeno uplaćena sredstva izvođaču radova.

Protokol o primopredaji stambeno-poslovnog objekta u Budvi sačinjen je 29.06.2016, a tužilac je 10. januara 2017. na osnovu ugovora i aneksa ugovora sačinio rekapitulaciju potraživanja za objekte izgrađene u Budvi i Baru.

Ugovorom o građenju investicija u Budvi je prvobitno procijenjena na iznos od oko 6,27 miliona eura sa uračunatim PDV-om. Potpisano je nekoliko aneksa ugovora, a vrijednost investicije je na kraju porasla oko 6,71 milion eura.

Sudija Senada Hasanagić navela je u prvostepenoj presudi da tužilac Fond za solidarnu izgradnju, na kojem je teret dokazivanja, nije pružio, niti predložio dokaze da je prilikom primopredaje objekta saopštio tuženom da zadržava prava na ugovornu kaznu, zbog toga što radovi na objektu nijesu završeni u ugovorenom roku.

Sutkinja Hasanagić je presudila, takođe, da je neosnovan tužbeni zatjev za isplatu 196.256 eura zatezne kamate po osnovu unaprijed izvršenih plaćanja.

Kompanija “Čelebić”, podnijela je Privrednom sudu 27. novembra zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Crnogorskim fondom za stambenu izgradnju, ali je taj predlog posebnim podneskom naknadno povučen.

CFSSI, kojim direktoruje Danilo Popović, bivši dugogodišnji sindikalni rukovodilac našao je način i poslije desetak dana izmirio obavezu traženu stečajnim zahtjevom “Čelebića” u iznosu od oko 200 hiljada eura i na taj način izbjegao sudsku raspravu o zahtjevu za pokretanje stečaja.

CFSSI bavi se razradom građevinskih projekata. Vlada i Savez sindikata Crne Gore posjeduju po 46,51 odsto vlasništva, a Unija poslodavaca ima 6,98 odsto.

Popovićev fond se žali da je zaobiđen nalaz vještaka

CFSSI je, u međuvremenu, podnio Apelacionom sudu žalbu na ovu prvostepenu presudu u kojoj se ističe da je Privredni sud zanemario činjenicu koja se odnosi na izričitu primjenu posebnih uzansi o građenju shodno članu 28 ugovora o građenju od 26.04.2013.

U žalbi se dalje navodi da je presuda donijeta na osnovu nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, da ugovorena obaveza u dijelu zaključivanja konačnog obračuna nije ispoštovana od tuženog, što znači da je “Čelebić” svoje potraživanje prema tužiocu “utvrdio proizvoljno, bez saglasnosti i učešća tužioca”.

U žalbi se napominje da je obavljena samo “djelimična i nepotpuna primopredaja objekta” te da je Privredni sud neopravdano “zaobišao” činjenicu da su vještaci “utvrdili štetu po osnovu ugovorene kazne i štetu po osnovu prijevremene otplate koju je tužilac imao”.

Preporučujemo za Vas