NACRT ODLUKE

Budžet Opštine Bijelo Polje nakon rebalansa za 120.000 eura manji: Planiraju prihod od 11,9 miliona

Tekući izdaci su planirani u iznosu od 6.741.500 eura, dok na otplatu duga otpada 3.624.000 eura

2386 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine Bijelo Polje, Foto: Opština Bijelo Polje
Zgrada Opštine Bijelo Polje, Foto: Opština Bijelo Polje

Bjelopoljska Opština tokom naredne godine prihodovaće 11,9 miliona eura, što je, nakon skorašnjeg rebalansa budžeta, za oko 120.000 eura manje nego u ovoj godini. Ukupni budžet planiran je u iznosu 13.571.000 eura, od čega operativni 10.515.500 eura, a kapitalni 3.055.500 eura, što je, shodno smjernicama Ministarstva finansija približno potrošnji u prethodnoj godini.

To se navodi u Nacrtu odluke o budžetu za 2021. godinu, kojim je planirano da se od poreza u opštinsku kasu slije 9,8 miliona eura, milion će se dobiti od donacija, a ostalo od taksi, naknada i drugih prihoda.

Tekući izdaci su planirani u iznosu od 6.741.500 eura, dok na otplatu duga otpada 3.624.000 eura.

Nakon rebalansa, budžet za ovu godinu iznosio je 13.005.199 eura, što je manje od prvobitnog koji je iznosio 15.650. 000 eura. Prema rebalansu, ukupno planirani primici u iznosu od 13.005.199 eura, koji su raspoređeni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 6.400.073 eura, otplatu duga 3.639.516 eura i kapitalni budžet u iznosu od 2.965.609 eura.

Prema Nacrtu budžeta za narednu godinu, nešto manje od 10 odsto ukupnog budžeta, 1.462.773 eura, ide na zarade zaposlenih u opštinskoj administraciji. Projektovani rashodi za materijal su 378.400 eura, od čega najviše ide za energiju 265.000 eura (rashodi za električnu energiju 75.000, troškovi javne rasvjete 120.000, za grijanje 70.000e i za gorivo 47.400 eura).

Na službena putovanja, kako je planirano, zaposleni u lokalnoj upravi potrošiće 14.900 eura, a za reprezentaciju u zemlji i inostranstvu 22.950 eura.

Komunikacione usluge opštinara koštaće građane Bijelog Polja 41.660 eura, od čega oko 15.000 za mobilne telefone i skoro isto toliko za fiksne, dok će na troškove poštanskih usluga otići 12.000 eura. Za radne grupe i razne komisije biće utrošeno 19.000 eura.

Na kamate na kredite i ostale kamate ide 293.000 hiljade eura, od čega na subvencije kamata na stambene kredite 65.000 eura.

Kada su u pitanju transferi za socijalnu zaštitu, od planiranih 246.000 eura najviše ide za podršku socijalnom stanovanju - 100.000 eura, poklon čestitku za novorođenčad 60.000 eura, materijalno obezbjeđenje porodice 50.000, dok preostali dio ide na tuđu njegu i pomoć-geronto domaćice (22.000), socijalni savjet (12.000) i boračko-invalidsku zaštitu (2. 000 eura).

Na transfer institucijama, NVO sektoru, pojedincima i javnom sektoru, planirano je da ide 3.549.617 eura, od čega najviše na ostale transfere institucijama (1.489.500), među kojima će najviše novca, 160.000 eura, dobiti Radio Bijelo Polje, slijede Centar za djecu sa smetnjama u razvoju 150.000, JU Centar za podršku djeci i porodici 100.000, koliko ide i mjesnim zajednicma. Iz budžeta će JU Ratkovićeve večeri poezije biti dodijeljeno 110.000 eura, a Turističkoj organizaciji 90.000 eura…

Političkim partijama je opredijeljeno 123.940, a za finansiranje ženskih organizacija Opština će izdvojiti 11.677, nevladinim organizacijama 50.000, dok će transferi institucijama sporta i kulture iznositi 1,1 milion eura. Kada su u pitanju kapitalni izdaci, za lokalnu infrastrukturu planirano je 570.000 eura, IPA projekti EU iznose 140.000 eura.

Bjelopoljci će za otplatu dugova izdvojiti 3.624.000 eura, od čega najviše za otplatu obaveza iz prethodnog perioda - skoro 2,7 miliona eura, tekućih doprinosa iz prethodnog perioda 1,3 miliona eura, otplatu kredita 0,94 miliona, koliko približno ide i na otplatu obaveza iz prethodnih godina, otplatu reprograma poreskog duga 0,5 miliona, dok će sto hiljada manje dati za ugovorene obaveze iz prethodne godine - kapitalni izdaci.