REAGOVANJE

Ministarstvo poljoprivrede: Ne izvozimo ogrev nego pelet

Ministarstvo poljoprivrede tvrdi da je izvoz peleta za devet mjeseci iznosio 7,1 milion eura, uz rast od 30,5 odsto

3690 pregleda 5 komentar(a)
Podaci Ministarstva poljoprivrede, Foto: Ministarstvo poljoprivrede
Podaci Ministarstva poljoprivrede, Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Povodom teksta “Komšije čuvaju šume i griju se na crnogorska drva“ oglasilo se Ministarstvo poljoprivrede, navodeći da dostavljaju odgovor koji objavljujemo u cijelosti.

“Površna i tendenciozna analiza zvaničnih podataka o izvozu drvnih sortimenata, sa zaključkom o navodnom nekontrolisanom izvozu ogrevnog drveta iz Crne Gore u posljednjih pet godina, još jedan je u nizu pokušaja da se na neutemeljen, zlonamjeran i paušalan način, optuži Vlada Crne Gore za nedomaćinski odnos prema važnom resursu kakve su naše šume.

Odluka

Naravno, činjenice su drugačije. U navedenom tekstu u “Vijestima”, iznosi se netačna tvrdnja da je “Odluka o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata” trajala samo pet mjeseci. Pomenuta odluka donijeta 7. 4. 2017. i sa određenim izmjenama i dopunama na snazi je u kontinuitetu i danas se primjenjuje. Predviđeno je da traje do 1. maja 2021. godine. Vjerujemo da će se i nakon toga produžiti njen rok važenja.

O posvećenosti sprovođenju ove odluke i njenim efektima više puta smo obavještavali javnost, a potvrdu postignutih rezultata u više navrata dobili smo i od samih privrednika. Članovi Odbora za šumarstvo i drvnu industriju PKCG više puta su isticali značaj uspješne realizacije ove Vladine odluke, kojom je zaustavljen izvoz kvalitetne sirovine, zbog čega je prerađivačima olakšana nabavka sirovine.

Ukoliko autor teksta nije želio da konsultuje resorno Ministarstvo po pitanju podataka i njihovog značenja, u cilju objektivnog informisanja javnosti, na raspolaganju je imao javno dostupne studije - Svjetske banke i Investicionog okvira za Zapadni Balkan, o grijanju u toj regiji. U pomenutim dokumentima, koje su radili nezavisni eksperti, navodi se da je korišćenje sječivog etata u Crnoj Gori 41 odsto od dozvoljeno mogućeg, dok je u Albaniji taj podatak 146%, a na Kosovu 156 odsto.

O izvozu

Netačna je i tvrdnja da je Crna Gora za pet godina izvezla ogrevnog drveta za 32 miliona eura. Naime, shodno carinskim propisima, odnosno propisima o svrstavanju roba u carinsku tarifu, pod ogrevom se smatra: „Tarifni broj 4401: Ogrevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima; drvo u obliku iverja ili sličnih čestica, drvena piljevina, otpad od drveta, brikete, pelete i slične oblike“. Dakle, jasno je da se u tekstu, svjesno ili nesvjesno, novinar nije bavio detaljima i strukturom izvoza, čime je grubo dezinformisana javnost.

Istina je da se najveći dio pomenutog izvoza odnosio na izvoz peleta koji je gotov proizvod, a ne sirovina. Ističemo da se od ukupno 32 miliona eura (što je vrijednost petogodišnjeg izvoza ogreva iz Crne Gore) - 24,3 miliona eura ili 76% odnosi na pelet.

U periodu od 2017. do 2019. godine, od kada je stupila na snagu Odluka o ograničavanju izvoza drvnih sortimenata, vrijednost izvoza ogreva iz Crne Gore iznosila je 22,5 milion eura, od čega se 90,8 % odnosi na izvoz peleta. Važno je napomenuti i to da se posljednjih godina učešće kategorije peleta u ukupnom izvozu ogreva značajno povećalo. U 2015. to učešće iznosilo je 33,2 odsto ukupno izvezenog ogreva, dok je učešće peleta u 2019. u odnosu na ukupan izvoz proizvoda iz tarifnog broja 4401 iznosilo 99,7%. U 2019. godini izvoz oblovine je iznosio svega 104 hiljade eura, što je 58 puta manje u odnosu na 2015. godinu ili 41 put manje nego u 2016. godini.

Trend rasta izvoza peleta nastavljen je i u 2020. godini, pa je zaključno sa septembrom vrijednost izvezenog peleta iznosila 7,1 milion eura, odnosno 30,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

O efektima realizovanih mjera, najslikovitije govori grafikon”, navedeno je u reagovanju Ministarstva.

(Odgovor novinara u sjutrašnjem broju Vijesti)