Nove odluke Vlade: Za kamate na kredit predviđeno 20 miliona od IRF-a

Vlada je usvojila Informaciju o mjerama namjenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera - kratkoročna mjera Subvencija kamate na kreditne linije za likvidnost i obrtna sredstva

5020 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Za mjeru Subvencija kamate na kredit za likvidnost i obrtna sredstva predviđeno je obezbjeđenje kreditne linije kod Investiciono razvojnog fonda (IRF) do 20 miliona eura, dok bi subvencija kamatne stope na odobrene kredite bila obezbijeđena iz tekuće budžetske rezerve.

Iz Vlade je saopšteno da je tim povodom, Ministarstvo finansija ukazalo da je do kraja godine potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 100 hiljada eura, koja su raspoloživa kod Ministarstva održivog razvoja i turizma.

„Sredstva bi bila obezbijeđena uz subvenciju 80 odsto kamate, a najviše do tri odsto kamatne stope, tokom trajanja grejs perioda“, navodi se u saopštenju o odlukama Vlade donijetim 19. novembra bez održavanja sjednice.

Vlada je usvojila Informaciju o mjerama namjenjenim sektoru turizma u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera - kratkoročna mjera Subvencija kamate na kreditne linije za likvidnost i obrtna sredstva.

„Usljed negativnih kretanja u turističkom sektoru, uzrokovanih pandemijom virusa Covid-19, Vlada je usvojila Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kojih su kreirane kratkoročne i dugoročne mjere podrške turizmu“, podsjetili su iz Vlade.

U Informaciji se navodi da je za mjeru Subvencija kamate na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka objavljen javni poziv 18. avgusta, po kojem je omogućeno zainteresovanim građanima, preduzećima i preduzetnicima da ostvare pravo na subvenciju kamate tokom grejs perioda, datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, koji su ostvareni kod poslovnih banaka i IRF-a.

Javni poziv otvoren je do kraja godine, a za realizaciju te mjere Vlada je u septembru odobrila sredstva u iznosu od šest miliona eura.

Usvojena je Informacija o zaključivanju Okvirnog ugovora o kreditu između Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) i Crne Gore, za projekat Podrške crnogorskim mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) pogođenim Covid-19, u iznosu od 40 miliona eura.

„Administrativni odbor CEB-a je u septembru donio odluku o odobrenju Okvirnog ugovora o kreditu za projekat Podrške crnogorskim MMSP pogođenim Covid-19 u iznosu od 40 miliona eura, sa rokom dospijeća od devet godina, koji uključuje i najviše dvije godine grejs perioda. Navedeni zajam moći će se povući kroz najmanje dvije tranše, od kojih prva ne može biti veća od 75 odsto iznosa zajma“, navodi se u saopštenju.

Riječ je o prvoj tranši kredita, dok će druga tranša od 30 miliona eura biti odobrena naknadno, nakon što se sredstva iz prve tranše iskoriste. Okvirnim ugovorom o kreditu definisani su kriterijumi na osnovu kojih će, komercijalne banke, dodjeljivati sredstva prihvatljivim privrednim subjektima kao krajnjim korisnicima kreditnih sredstava.

„Riječ je o samostalnim MMSP uključujući i ona koji se bave zanatskim/preduzetničkim aktivnostima ili mala preduzeda u porodičnom vlasništvu“, dodaje se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o drugom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja koje je pripremilo društvo za reviziju Crowe MNE u vezi sa realizacijom projekta gradnje kondo hotela Kolašin Resort & Spa, Kolašin.

„Na osnovu navedenog, u izvještaju je konstatovano da je preduzeće Kolašin Resort & Spa postupilo u skladu sa urgencijom dostavljenom na osnovu zaključka Vlade u vezi sa prvim izvještajem o nalazima činjeničnog stanja, te da je došlo do značajnog ubrzavanja aktivnosti na realizaciji projekta, te da izgradnja hotela u ovom trenutku teče zadovoljavajućom dinamikom“, rekli su iz Vlade.

U Informaciji se navodi da je, povodom prvog izvještaja nezavisnog kontrolora kojim je konstatovano da je društvo Kolašin Resort & Spa u izvještajnom periodu u svrhu realizacije projeka utrošilo finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 55,19 hiljada eura, u skladu sa zaključkom Vlade, preduzeću dostavljena urgencija u cilju značajnog ubrzavanja aktivnosti na realizaciji projekta i što skorijeg otpočinjanja radova na izgradnji hotela.

„Drugi izvještaj nezavisnog kontrolora obuhvata period od 10. marta do 10. septembra, a Ministarstvu održivog razvoja i turizma je dostavljen 9. novembra. U skladu sa nalazima kontrole, potvrđeni su troškovi u realizaciji projekta za usluge koje su nastale u izvještajnom periodu u ukupnom iznosu od 1,12 miliona eura. Od tog iznosa, dio obaveza od 465,65 hiljada eura je izmiren nakon izvještajnog perioda, pa je konstatovano da su u izvještajnom periodu realizovana plaćanja od 658,78 hiljada eura“, navodi se u saopštenju.

Vlada je prihvatila Predlog za kandidovanje projekta na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma i uvrstila izgradnju turističkog kompleksa hotel sa vilama sa četiri zvjezdice na Žabljaku.

„Durmitor Development sa sjedištem u Nikšiću dostavilo je Ministarstvu održivog razvoja i turizma prijavu na javni poziv, sa pratećom dokumentacijom, u kojoj je, između ostalog, navedeno da je na Žabljaku planirana investicija u izgradnju hotela po klasičnom modelu poslovanja kategorije četiri zvjezdice, kapaciteta 35 smještajnih jedinica, predračunske vrijednosti 20,47 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 43 nova radna mjesta“, precizirali su iz Vlade.

U cilju potvrde raspoloživosti finansijskih sredstava za realizaciju projekta, podnosilac prijave je u skladu sa javnim pozivom dostavio neopozivu bankarsku garanciju izdatu od Hipotekarne banke, naplativu na prvi poziv, na iznos od 2,5 miliona EUR sa rokom važenja do 11.11.2023. godine, što je i rok predstavljen u dostavljenom dinamičkom planu investicije. Istovremeno, podnosilac prijave je naveo da će ukupnu investiciju finansirati iz sopstvenih sredstava osnivača preduzeća.

Vlada je usvojila Informaciju o izmjeni Sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, Institucije Proparco i Expertise France u Crnoj Gori i prihvaćen tekst izmijenjenog Sporazuma.

U Informaciji se objašnjava da se izmjene tiču odredbi koje se odnose na oporezivanje zarada stranih zaposlenih u predstavništvu Francuske razvojne agencije.

„Izmjene nemaju nikakvog efekta na fiskalni sistem Crne Gore, već je jasnije određenje nužno zbog Konvencije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u oblasti poreza na dohodak koja je u primjeni između Crne Gore i Francuske, a koja uređuje modalitete oporezivanja dohotka zaposlenih u jednoj ili drugoj državi“, zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: