JOŠ POVOLJNIJE USLUGE ZA ON LINE I ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Kakvi su planovi CG banaka u 2018: Stambeni krediti ostaće povoljniji

Za rješenje najvažnijeg životnog pitanja (kupovinu stana) građanima će biti dostupni krediti po stopi od četiri odsto
366 pregleda 6 komentar(a)
Građani, Podgorica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Građani, Podgorica, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 03.01.2018. 15:30h

Građani od banaka u ovoj godini mogu očekivati da ostanu povoljniji stambene kredite za koje su kamate dostigle istorijski minimum od četiri odsto i još povoljnije usluge za korišćenje on line i elektronskog bankarstva.

To su za “Vijesti” kazali u crnogorskim bankama.

Oni ističu da ističu da ne treba na sve kredite očekivati dalji pad kamatnih stopa koje su u prethodnom periodu bilježile smanjenje, ali ni povećanje kamata na štednju. Kada je riječ o kamatama na štednju one će, kako objašnjavaju, zavisiti od trendova na evropskom tržištu gdje je višak novca u bankama uticao da te kamate bilježe pad.

U Hipotekarnoj banci su kazali da je 2017. godina bila godina snažne afirmacije stambenih kredita na crnogorskom tržištu i da su kamate dostigle istorijski minimum od četiri odsto, te da iste uslove treba očekivati u 2018. godini.

“Prethodna godina je bila definitivno godina snažne afirmacije tog proizvoda na crnogorskom tržistu. Filijale velikih stranih banaka, kojima su izvori sredstava znatno povoljniji od onih dostupnim domaćim banakama, snizile su svoje kamatne stope i dovele ih do istorijskog minimuma. To znači da se građanin u prethodnoj godini mogao zadužiti i po kamati od četiri odsto. A nalitičari očekuju ju slične uslove u ovoj godini, ali sa blagim rastom referentne kamatne stope (euribor), koja bi pred kraj 2018. godine trebalo da izađe iz negativne zone. U prilog ovoj tezi ide i oporavak američke ekonomije, gdje je već zabilježen rast osnovnih kamatnih stopa”, objasnili su u Hipotekarnoj banci.

U Erste banci su istakli da su banke u prethodne dvije godine bile vrlo aktivne u kreiranju različitih povoljnosti koje prate stambene kredite i očekuju da će to biti nastavljeno i u 2018. godini.

“U posljednih 18 mjeseci možete uzeti stambeni kredit po stopi koje se kreću već od 3,99 odsto, što je znatno niže nego prije nekoliko godina. Nijesu samo kamatne stope snižavane, već postoje i druge vrste podsticaja koje se vežu uz stambene kredit. Na primjer, Erste banka preuzima na sebe trošak procjene nekretnine, obezbjeđuje klijentu uštedu od 60odsto za neophodnu polisu životnog osiguranja, nudi usluge elektronskog bankarstva bez mjesečne pretplate. To će biti nastavljeno i u 2018. godini”, kazali su u Erste banci.

U CKB banci su objasnili da kada su u pitanju stambeni krediti građani u ovoj godini mogu očekivati stabilnije uslove kreditiranja. Dodaju da klijenti koji imaju aktivan odnos sa bankom sa aspekta korišćenja širokog asortimana proizvoda mogu računati na povoljnije uslove kreditiranja.

Iz Sosijete Generale banke najavljuju ponovo učešće u Vladinom projektu 1000 plus stanova. Nijesu iznije više detalja o povoljnostima za građane koji uzimaju stambene kredite, već kažu da se trude da klijentima ponude najpovoljnije uslove.

Kada je riječ o daljem padu kamatnih stopa u Hipotekarnoj banci su istakli da n ije realno očekivati dalji pad kamata na sve vrste kredita, te da smo svjedoci već dužeg trenda smanjenja kamata, posebno onih koje se odnose na kratkoročne aranžmane. Smatraju da treba očekivati konačnu stabilizaciju kamatnih stopa u toku 2018.

U toj banci za povoljnije bankarske usluge u 2018. godini više u korišćenju elektronskog bankarstva i naprednih kanala prodaje.

U Atlas banci ne očekuju dalji pad kamatnih stopa zbog trenutnog stanja na tržištu i činjenice da su kamate već značajno snižene u poslednje dvije godine. Dodaju da kretanje kamatnih stopa zavisi od daljih tržišnih kretanja i kretanja u privrednim aktivnostima

Iz CKB banke su kazali da činjenica da je Crna Gora prilično odmakla u procesu pridruživanja EU obezbjeđuje zemlji bolju poziciju sa aspekta rizika, te će se to u srednjem roku pozitivno odraziti na određivanje cijena kreditnih proizvoda.

“U kratkom roku ne očekujemo da će se kamatne stope dalje značajno snižavati, iako se broj banaka na tržištu u prethodnom periodu povećavao, pa 2018. godinu vidimo bez značajnijih oscilacija u cijenama kredita”, naglasili su U CKB banci.

Za povoljnije bankarske usluge u narednoj godini u odnosu na prethodnu navode online i mobilno bankarstvo.

“Trend digitalizacije u bankarstvu je nezaustavljivi globalni fenomen. U 2018. godini klijente očekuju povoljni uslovi kada su u pitanju online i mobile bankarstvo, savremena aplikativna i inovativna rješenja koja ćemo prvi put ponuditi tržištu”, kazali su u CKB banci.

U Erste banci su kazali da postoji trend nižih kamata na kredite već duže vrijeme i da ne očekuju u narednim mjesecima zaokret. Smatraju da će usluge elektronskog bankarstva biti povoljnije za građane u ovoj godini i što više građani budu koristili napredne servise u tom dijelu imaće veće uštede.

“Visina kamatnih stopa zavisi od više faktora koji nisu vezani samo za naše tržište pa ne možemo sa sigurnošću reći da će se kamatne stope smanjivati. U zavisnosti od kretanja na tržištu i zahtjeva klijenata banka će prilagođavati ponudu. Pokušaćemo da izađemo u susret svakom klijentu i ponudimo dobre uslove kreditnog zaduženja, posebno malim i srednjim preduzećima i građanima, naročito kada su u pitanju njihove ključne životne odluke kao što je kupovina stambenog prostora.” kazali su i Sosijete banke.

U toj banci nijesu mogli da navedu koje bi još bankarske usluge mogle biti povoljnije za građane u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu, jer ne mogu da predvide tržišna kretanja.

Štednja u bankama i dalje će biti po niskim kamatnim stopama

Kretanje kamata na štednju, koje bilježe rekodno nizak nivo u prethodnoj godini, ni u 2018. godini neće obradovati klijente banaka. Bankari ne najavlju njihovo povećanje i kažu da će se ponuda bazirati u zavisnosti od kretanja na tržištu.

“Kamate na štednju su dostigle istorijski minimum. Danas je prosječna ponderisana kamata na štednju na nivou od jedan odsto godišnje. U toku prethodne dvije godine veliki broj deponenata je štednju pretvorio u državne obveznice ili u neku atraktivnu kompanijsku obveznicu na kojima je prinos bio značajno veći od onog na klasičnu štednju, kao što je to slučaj i sa našim obveznicama”, kazali su u Hipotekarnoj banci.

Iz te banke su naglasili da će izazov kod svih banaka biti da pronađu pravi model kojim bi omogućili klijentima ostvarivanje zadovoljavajućeg prinosa, a bez ugrožavanja svoje profitabilnosti, imajući u vidu i terete koje banke snose zbog čuvanja novca koji drže kod inostranih banaka.

“Kod kredita i oročenih depozita crnogorsko tržište uveliko prati evropske trendove. Višak likvidnosti banaka, neminovno se odrazio na štednju u EU i u Crnoj Gori. U toj situaciji, zadatak banke je da klijentu omogući alternativne izvore investiranja i da kanališe njihovu potrebu za finansiranjem”, kazali su u CKB banci.

U Erste banci su kazali da uporedo sa trendom snižavanja aktivnih kamatnih stopa je i trend snižavanja stopa na depozite, samo što je on nešto blaži. Objasnili su da kada su u pitanju kamate na štednju ne očekuju velike promjene u tom segmentu u 2018. godini, te da će ponudu bazirati na procjeni tržišta i potrebi za depozitima kao izvorom finansiranja.

U Sosijete banci su istakli da su kamate na štednju zavise od više faktora koji nisu vezani samo za naše tržište, pa ne mogu sa sigurnošću predvidjeti njihova kretanja, dok iz Atlas banke ističu da prati tržišne trendove u skladu sa kojima donose odluke o usklađivanju kamatnih stopa na štednju u odnosu na konkurentno tržište.

Preporučujemo za Vas