SAVJET ZA PRIVATIZACIJU

Utvrđen Predlog odluke o planu privatizacije za ovu godinu

Vladi je predloženo da povuče nenovčani ulog koji je unijela u „Novi duvanski kombinat“ i da saglasnost da se po osnovu povraćaja nenovčanog uloga poništi oko 4,48 miliona akcija tog preduzeća koje su u vlasništvu Vlade i srazmjerno umanji akcijski kapital Društva
565 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta za privatizaciju, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Savjeta za privatizaciju, Foto: Vlada Crne Gore

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte utvrdio je danas Predlog odluke o planu privatizacije za ovu godinu, kojim je, između ostalog, predviđen nastavak sprovođenja tendera za privatizaciju Instituta „Simo Milošević“.

Kako je saopšteno nakon sjednice, predmet tendera je 56,48 odsto akcijskog kapitala Instituta, uz obavezu tog akcionog društva da realizuje investicioni program i/ili dokapitalizaciju.

Planom je predložen i početak pripreme za sprovođenje javnih tendera za privatizaciju Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ putem prodaje akcija nakon restrukturiranja, aa predmet tendera je prodaja 58,73 odsto kapitala.

Predložen je početak pripreme za sprovođenje javnih tendera i za privatizaciju pljevaljskog preduzeća Castello Montenegro putem prodaje akcija, odnosno 86,8 odsto kapitala, kao i nikšićkog Instituta za crnu metalurgiju prodajom akcija i/ili dokapitalizacijom, a predmet tendera prodaja 51 odsto kapitala.

Savjet je predložio valorizaciju kroz model davanja u dugoročni zakup uvale Masline, „Utjeha“ za rt Odrač, Bušat - Bar, kao i lokalita koji se nalazi između Njivica i ušća Sutorine u Herceg Novom.

Isti model predložen je za lokalitete u Hreceg Novom „Donja Arza“, „Kabala for“ i „Mrkovi – Bijela Stijena“, kao i za turistički kompleks „Ecolodge“ u Nacicionalnom parku Lovćen.

Valorizaciju kroz model davanja u dugoročni zakup predložena je i za Adu Bojanu, kao i za lokalitete obuhvaćene Prostornim planom posebne namjene „Bjelasica i Komovi” – Cmiljača i Žarski.

Sa sjednice Savjeta za privatizaciju

Planom je predviđena prodaja akcija na berzi preduzeća Papir, Agrotransport i Metal produkt iz Podgorice, HTP „Berane”, Dekor i Ibarmond iz Rožaja, Montenegroturist iz Budve, kao i Crnagoracoop iz Danilovgrada.

Predlog odluke o planu privatizacije za ovu godinu upućen je Vladi na usvajanje.

Savjet je razmotrio i predložio Vladi da usvoji Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za prošlu godinu sa Izvještajem o realizaciji plana privatizacije, kao i Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za tu godinu.

„U izvještajima je navedeno da je Savjet održao u prošloj godini pet redovnih sjednica i četiri elektronske i da su realizovana 82 zaključka, da je realizacija četiri zaključka u toku, a da tri zaključka još nijesu dospjela na realizaciju“, kaže se u saopštenju.

Razmotren je Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na projekat Luštica bay za prošlu godinu, a koji je dostavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Sa sjednice Savjeta za privatizaciju

U Izvještaju proslijeđenom Vladi na usvajanje navedeno je, među ostalim, da je prošle godine otvoren Hotel Chedi sa 111 smještajnih jedinica, kao i dio marine sa svom pratećom infrastrukturom i uređenjem terena.

Navodi se i da je okončana primopredaja dvije vile i tri kuće u nizu, da je u toku izgradnja 95 apartmana, tri vile, četiri kuće u nizu, da je izgrađeno tri kilometra internih saobraćajnica i da je investitor, u saradnji sa Opštinom Tivat, sponzorisao rekonstrukciju dijela trase puta duž obale Đuraševića.

U izvještaju se navodi da je ukupan iznos investicionih i drugih troškova od 2010. godine do 30. novembra prošle godine, prema informacijama dobijenim od Luštice Development, iznosio 181,24 miliona eura, od čega je u prošloj godini utrošeno 47,53 miliona.

Dodaje se da je u prošloj godini kompanija, u okviru društveno odgovornog poslovanja, izdvojila oko 203 hiljade eura, i sa više od 200 hiljada eura sponzorisala projekte iz oblasti kulture, zdravstva i sporta.

Razmotren je i Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo „Lastavica” sa tvrđavom „Mamula” za prošlu godinu u kojem je navedeno da se do marta očekuje završetak pripremnih radova, a u drugom kvartalu početak građevinskih radova.

Savjet je razmotrio i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi za period 16. Decembar 2017 - 20. Decembar 2018. godine.

U Izvještaju se navodi da su predstavnici Projektne kompanije informisali Koordinacioni tim da će idejno rješenje kompleksa „Montrose“ biti finalizovano poslije Nove godine, te da je cilj investitora da na jesen sljedeće godine bude sprovedena procedura za izbor izvođača radova na projektu.

Savjet je razmotrio i Inicijativu za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade u podgoričkom preduzeću „Novi duvanski kombinat“, koju je dostavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Vladi je predloženo da povuče nenovčani ulog koji je unijela u „Novi duvanski kombinat“ i da saglasnost da se po osnovu povraćaja nenovčanog uloga poništi oko 4,48 miliona akcija tog preduzeća koje su u vlasništvu Vlade i srazmjerno umanji akcijski kapital Društva.

Predloženo jee da Vlada ostane akcionar u „Novom duvanskom kombinatu“ sa ukupno 270 hiljada akcije, nominalne vrijednosti jedan eura, po osnovu novčanog uloga koji je unijela u to privredno društvo.

Savjet je predložio Vladi da da saglasnost na Odluku Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja Društva.

Razmotrena je Informacija o ispunjenosti uslova za vraćanje druge bankarske garancije „Global Ports Holdingu“, koju je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Vladi je predloženo da konstatuje da je „Global Ports Holding“ uložio 1,16 miliona eura u sanaciju i ojačanje konstrukcije južne obale Gata 1, i da su se time stekli uslovi da toj kompaniji bude vraćena druga bankarska garancija.

Savjet je usvojio Informaciju o izboru savjetnika Tenderske komisije za privatizaciju po Pozivnom pismu za izbor savjetnika za privatizaciju društva „Castello Montenegro” i ovlastio predsjednicu Tenderske komisije za privatizaciju Dragicu Sekulić da, u ime Savjeta, potpiše sa ponuđačem „Iv Consulting” iz Budve ugovor o pružanju konsultantskih usluga Tenderskoj komisiji za privatizaciju tog društva.

Usvojena je i Informacija o potrebi produženja Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za projekat turističke valorizacije lokaliteta „Mrkovi – Bijela stijena” u Herceg Novom, sa predlogom aneksa 2 i predlogom za izmjenu garancije za dobro izvršenje posla.

Prihvaćen je i Aneks 2 Ugovora o pružanju usluga pravnog savjetnika za taj projekat sa Predlogom za izmjenu bankarske garancije za dobro izvršenje posla, a predsjednik Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta Pavle Radulović ovlašćen je da potpiše Aneks.

Preporučujemo za Vas