Zatvoren predmet KIPS i Drekalović protiv Crne Gore

Komitet ministara je odlučio da prihvati mjere koje je država preduzela na individualnom i generalnom planu u cilju izvršenja obje presude u predmetu KIPS i Drekalović, kao zadovoljavajuće i adekvatne

4332 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Komitet ministara Savjeta Evrope je 3. decembra na sastanku donio konačnu rezoluciju o zatvaranju predmeta KIPS i Drekalović protiv Crne Gore.

Iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentine Pavličić, je saopšteno da je taj sud u predmetu KIPS i Drekalović protiv Crne Gore donio dvije presude - u meritumu od 26. juna 2018. godine i o pravičnom zadovoljenju od 22. oktobra prošle godine.

„U postupku izvršenja predmetnih presuda Evropskog suda, a u skladu sa svojim nadležnostima, Kancelarija zastupnika je Odjeljenju za izvršenje presuda Evropskog suda dostavila Akcioni izvještaj u kojem su sadržane sve mjere koje su relevantni organi države Crne Gore preduzeli u cilju ispravljanja utvrđenih povreda“, navodi se u saopštenju.

Akcioni izvještaj se, kako je objašnjeno, sastoji od individualnih mjera, kojima se nastoji osigurati prestanak povreda i, koliko je to moguće, vraćanje oštećene strane u isti položaj u kojem se ta strana nalazila prije povreda Konvencije i generalnih mjera gdje su se preduzele sve neophodne mjere na opštem nivou, kako bi se u budućnosti spriječile slične povrede.

„Ispitujući dostavljeni Akcioni izvještaj, Komitet ministara je odlučio da prihvati mjere koje je država preduzela na individualnom i generalnom planu u cilju izvršenja obje presude u predmetu KIPS i Drekalović, kao zadovoljavajuće i adekvatne i zaključio da su ispunjeni kriterijumi koji se zahtijevaju članom 46 stav 2 Konvencije, čime je u konačnom zatvoren navedeni predmet“, dodaje se u saopštenju.

Iz Kancelarije Zastupnika su kazali da su presude izvršene u propisanom roku, čime je nastavljeno postizanje dobrih rezultata Crne Gore u izvršenju presuda Evropskog suda.

Bonus video: