Traže da inspekcija provjeri milionski tender Uprave carina

Uprava Štamparije Obod pisala Ministarstvu da je trebalo raskinuti ugovor, umjesto što je potpisan aneks, i poziva da reaguju u vezi sa nabavkom licence za zakup softvera za elektronsko upravljanje akciznim markicama

17180 pregleda 10 komentar(a)
Ugovor štetan, narušena načela javnih nabavki: Jovović, Foto: Savo Prelević
Ugovor štetan, narušena načela javnih nabavki: Jovović, Foto: Savo Prelević

Uprava cetinjske Štamparije Obod podnijela je Ministarstvu finansija zahtjev za pokretanje inspekcijskog nadzora i preduzimanje mjera nad Upravom carina jer sumnjaju da je namješten tender za kupovinu hardverske opreme, štampanih akciznih markica i licence za zakup softvera za sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama, uz okvirni sporazum na dvije godine sa jedinim ispravnim ponuđačem - kompanijom Leonhard Kurz Stiftung&Co.KG.

Tender je Uprava carina, čiji je direktor Vladan Joković, oglasila 14. novembra 2019, a nakon postupka ovlašćeni predstavnik naručioca nabavke - Joković je 5. marta ove godine potpisao ugovor vrijedan 1,22 miliona eura (za prvu godinu) sa izabranom firmom, kao i okvirni sporazum na period od dvije godine.

Izabrani ponuđač nije isporučio licence za zakup softvera za sistem za elektronsko upravljanje markicama, pa je Uprava carina 29. oktobra potpisala aneks ugovora, kojim su produženi rokovi sa 180 dana na 345 dana.

„Ovlašćeni zastupnik Uprave carina (Joković) je, radi zaštite javnog interesa po članu 13 osnovnog ugovora od 5. marta ove godine, bio obavezan da naplati u cjelosti garanciju od pet odsto vrijednosti ugovora u slučaju da isporučilac ne ispuni bilo koju obavezu predviđenu ugovorom. On je, takođe, u cilju zaštite javnog interesa po članu 19 osnovnog ugovora morao raskinuti ugovor jer je imao sve elemente“, tvrdi predsjednik Borda Štamparije Obod, Aleksandar Jovović u zahtjevu za preduzimanje mjera Ministarstvu koje je upućeno direktorici Direktorata za politiku javnih nabavki, Jeleni Jovetić i direktorici Direktorata za poreski i carinski sistem, Biljani Peranović.

Iz Uprave tvrde da je u poslu sa njemačkom firmom Leonhard Kurzu u potpunosti zaštićen javni interes.

Ponuđač je bio u obavezi da ustupi licencu za zakup softvera za sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama “najkasnije 5. avgusta 2020. i period eksploatacije softvera je trebalo da bude prema tenderskoj proceduri i okvirnom sporazumu 18 mjeseci”.

Jovović: Tender crtan za unaprijed izabranog ponuđača

Jovović je ocijenio da su tenderskim postupkom „narušena sva moguća načela javnih nabavki dok je potpisivanjem ovog štetnog ugovora, naročito njegovog aneksa, nanijeta finansijska šteta državi, a ponuđaču LeonhardKurz Stiftung&Co.KG protivpravna imovinska korist“.

„Pored narušavanja načela obezbjeđivanja konkurencije, načela ravnopravnosti, slobode i zabrane diskriminacije, načela ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava u samoj tenderskoj proceduri prekršen je niz zakonskih odredbi“, tvrdi Jovović.

Jovović
Jovovićfoto: Savo Prelević

On je naveo da je Uprava u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke „u cilju favorizovanja kompanije Leonhard KurzStiftung&Co.KG i prilagođavanja opreme njihovom gotovom softverskom rješenju zahtijevala robni znak IBM za nabavku sistema skladištenja podataka IBM Storvize v700 GEN2, kao i servere za bladešasiju - robnog znaka Lenovo k240 bez navođenja ili “ekvivalentno“.

„Očigledno je iz specifikacije tehničke dokumentacije da su se tehničke karakteristike opreme prilagođavale ‘predloženom rješenju’ i tender crtao za unaprijed izabranog ponuđača čime je prekršeno načelo obezbjeđivanja konkurencije, a time i načelo ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava. Kao što vam je poznato favorizovanje, odnosno diskriminacija ponuđača, po OECD-u je jedan od 12 rizika koji dovode do mogućnosti pojave korupcije u javnim nabavkama“, istakao je Jovović u zahtjevu Ministarstvu.

Carina: Zaštićen javni interes

Na pitanje „Vijesti“ da li je aneksom ugovora zaštićen javni ili privatni interes, ukoliko su njime skratili period zakupa licence softvera u prvoj godini ugovora sa 185 dana na 20 dana, a cijena je ostala ista, iz Jokovićevog kabineta su odgovorili da je „aneksom ugovora o javnoj nabavci sa njemačkom firmom Leonhard Kurz, kojim je produžen rok za isporuku licence, u potpunosti je zaštićen javni interes“.

Postupak nabavke i realizacija ugovora transparentni i po zakonu: Joković
Postupak nabavke i realizacija ugovora transparentni i po zakonu: Jokovićfoto: Boris Pejović

„U skladu sa ugovorom, licenca za zakup softvera se plaća na mjesečnom nivou, i to nakon isporuke softvera, u iznosu od 23.000 eura bez PDV-a (mjesečno). Vrijednost ugovorene ukupne nabavke sa uračunatim PDV-om je 1.222.680,8 eura i ovaj iznos, pored cijene za isporuku hardvera (serverske opreme) i cijene za mjesečno plaćanje licence za zakup softvera, obuhvata i cijenu za isporuku štampanih akciznih markica za obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića. Cijena u iznosu od 464.525,42 eura bez PDV-a, koja se plaća za štampanje akciznih markica se refundira od obveznika prilikom izdavanja akciznih markica“, istakli su iz Uprave carina.

Aneks ugovora potpisan upravo da bi se zaštitio javni interes i u uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa, kažu iz Uprave

Oni su naglasili da je aneks ugovora potpisan „upravo da bi se zaštitio javni interes i u uslovima izazvanim pandemijom koronavirusa uspješno izvršila isporuka licence za softver za sistem za upravljanje akciznim markicama u periodu trajanja ugovora“.

„Dakle, s obzirom da će isporuka licence za softver biti dok traje ugovor, nema osnova za raskidanje ugovora niti aktiviranja garancije. Aneks je upravo imao za cilj zaštitu interesa države i prava države u smislu prevazilaženja aktuelne situacije izazvane pandemijom, kao i istrajavanje na poštovanju ugovornih obaveza za realizaciju i efikasnost posla... Po potpisanom ugovoru za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma, u skladu sa predviđenom dinamikom, izvršena je isporuka hardverske opreme, i dobavljaču je plaćano, po cijeni predviđenoj ugovorom, 166.400 eura bez PDV-a. Predmetna oprema je od trenutka isporuke vlasništvo Uprave carina“, objasnili su iz Uprave.

Uprava: Radili zakonito, i da bude uspješan ovaj projekat protiv sive ekonomije

Na pitanje „Vijesti“ koju je ulogu u ovom procesu imala kompanija MRG Export - Import Beograd, iz Uprave carina su odgovorili da je to “podugovarač izabranog dobavljača - Leonhard Kurza”.

“U konačnom, sprovođenje postupka javne nabavke i realizacija ugovora je u potpunosti transparentna i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Tenderska dokumentacija, pojašnjenja na zahtjeve više zainteresovanih lica, ugovor, kao i aneks objavljeni su na sajtu Direktorata za javne nabavke Ministarstva finansija. Uprava carina je u uslovima pandemije vanredno mobilisala sve svoje resurse da bi uspješno realizovala ovaj projekat i značajno doprinijela borbi protiv sive ekonomije i nelegalnog prometa akciznih proizvoda”, odgovorili su iz Jokovićevog kabineta.

Bonus video: