posao iz perioda bivše vlasti

Jovović: Janković iz Carine rekao da je posao unaprijed dogovoren u vrhu Vlade

Šta piše u prijavi predsjednika Odbora direktora Štamparije Obod, koji traži da se kontroliše milionski tender Uprave carina jer sumnja da je namješten

21949 pregleda 7 komentar(a)
Nadležni da ispitaju sumnje: Jovović, Foto: Savo Prelević
Nadležni da ispitaju sumnje: Jovović, Foto: Savo Prelević

Predsjednik Odbora direktora Štamparije Obod, Aleksandar Jovović u prijavi Ministarstvu finansija i Upravi za inspekcijske poslove tvrdi da je njegove sumnje da je milionski tender Uprave carina unaprijed namješten za izabranog ponuđača potvrdio, u razgovoru krajem novembra, i “predstavnik Carine Branislav Janković”.

Nabavka od 1,22 miliona eura se odnosi na kupovinu hardverske opreme, štampanih akciznih markica i licence za zakup softvera za sistem za elektronsko upravljanje akciznim markicama, uz dvogodišnji okvirni sporazum. Tender je objavljen 14. novembra prošle godine.

Ugovor za prvu godinu je potpisan 5. marta ove godine.

Izabrani ponuđač “Leonhard KurzStiftung&Co.KG” nije isporučio licence u ugovorenom periodu, pa je Uprava carina 29. oktobra potpisala aneks ugovora kojim su produženi rokovi.

U prijavi prepričava razgovor s Jankovićem

Jovović je naveo u dopisu da su njihove sumnje u ovaj posao dodatno podgrijane nakon sastanka u Ministarstvu finansija od 24. novembra ove godine, navodeći ko je sve prisustvovao.

“Naime, iz razloga nepoštovanja rokova izabranog ponuđača i nepoštovanja odredbi potpisanog ugovora, između Uprave carina i kompanije ‘Leonhard KurzStiftung&Co.KG’, pozvani smo na sastanak u Ministarstvo finansija u cilju produženja trenutne saradnje između Ministarstva finansija i Štamparije na period od tri mjeseca. Na tom sastanku predstavnik Uprave carina, Branislav Janković (član tenderske komisije) je u razgovoru sa predsjednikom Odbora direktora Štamparije Obod, a kojem su bila prisutna navedena lica, između ostalog izjavio (parafraziraću) da su predstavnici kompanije Leonhard KurtzStiftung&Co.KG imali sastanak i prezentaciju svog softverskog rješenja u staroj zgradi Vlade prije raspisivanja tendera i da je taj posao dogovoren „u vrhu Vlade“. Da je njemu žao, ali da sve što su radili u ovom postupku su radili po nalogu vrha Vlade i da smo mi trebali da pođemo tamo i to sa njima dogovorimo. I da je evo već prošlo skoro godinu, pa vi možete za godinu razviti svoje rješenje i pojaviti se na novom tenderu“, citirao je Jovović u prijavi Ministarstu i Upravi za inspekcijske poslove.

Posao je iz perioda bivše vlasti.

“Vijesti” juče nijesu uspjele doći do Jankovića da bi se izjasnio o tvrdnjama Jovovića, koje su u prijavi resoru Vlade i Upravi za inspekcijske poslove.

Šta spori

Jovović dodaje da je, prema načelu ravnopravnosti, slobode i zabrane diskriminacije po Zakonu o javnim nabavkama, Uprava carina “bila dužna da obezbijedi da svi privredni subjekti u postupku javne nabavke imaju ravnopravan tretman”.

“Naručilac nije smio u postupku javne nabavke pružiti informacije na diskriminatoran način kojim bi se obezbijedila prednost određenom učesniku u postupku u odnosu na druge učesnike, a kamoli prilagođavati tehničku specifikaciju „predloženom rješenju“. Ne samo da su predstavnici “Leonhard Kurza” imali privilegovan položaj u ovom postupku, što kroz mogućnost da prezentuju gotovo rješenje, što kroz prilagođavanje tehničkih karakteristika „predloženom rješenju“ od strane ponuđača (pretpostavljam da se misli na rješenje predloženo na prezentaciji u staroj zgradi Vlade po priznanju Jankovića), nego su tenderskim uslovima dodatno propisani izuzetno kratki rokovi za implementaciju softvera i isporuku opreme kako se niko ozbiljan ne bi mogao uključiti u tenderski postupak”, naveo je Jovović u prijavi. Iz Uprave su sopštili da je u ovom poslu zaštićen javni interes te da su postupak nabavke i realizacija ugovora u potpunosti transparentni i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Je li izabrani ponuđač bio u privilegovanom položaju

Iz Uprave carina, na pitanje „Vijesti“ da li je kompanija “Leonhard Kurz” imala priliku da prezentuje gotovo rješenje u staroj zgradi Vlade i da li su ih time doveli u privilegovan položaj u odnosu na druge potencijalne zainteresovane dobavljače, iz kabineta direktora Uprave Vladana Jokovića nijesu konkretno odgovorili.

“Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama propisan je nov sadržaj i izgled akciznih markica, kao i upotreba bezbjedonosnog QR koda i digitalnih i drugih sigurnosnih elemenata. Takođe, novom uredbom je propisano i da se kontrola porudžbine, odobravanja, štampanja i izdavanja akciznih markica vrši putem informacionog sistema, kao i da se kontrola upotrebe akciznih markica vrši pristupom informacionom sistemu i sa udaljene lokacije”.

Dodaju da je Uprava carina, radi spovođenja nove uredbe i sprečavanja postupanja suprotno odredbama Zakona o akcizama, a posebno uvažavajući, između ostalog, odredbe odluke EK o tehničkim standardima za bezbjednosne karakteristike za duvanske proizvode, “u koordinaciji sa Ministarstvom finansija sprovela otvoreni postupak javne nabavke za uvođenje sistema za elektronsko upravljanje akciznim markicama, uključujući i sigurnosnu štampu akciznih markica”.

“Uvođenjem napredne tehnologije unaprijediće se efikasnost carinske službe u suzbijanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, što je i preporuka EK data u godišnjim izvještajima o napretku u pristupanju EU. Kako bi ovaj sistem imali u potpunosti operativan, Uprava carina paralelno razvija i nacionalnu aplikaciju za akcize, kojom će, između ostalog, biti omogućeno elektronsko praćenje kretanja akciznih proizvoda u režimu odloženog plaćanja akcize, upotrebom elektronskog akciznog dokumenta, kao bitne pretpostavke za buduće povezivanje sa EU akciznim sistemom (EMCS)”, istakli su iz Uprave.