Sporan dio dokumentacije za tender CEDIS-a od 9,19 miliona

CEDIS-u je naloženo da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti, na tenderu procijenjene vrijednosti 9.196.000 eura, sa uračunatim PDV-om, i o tome obavijesti Komisiju

3208 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je dio dopunjene tenderske dokumentacije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) u vezi sa nabavkom radova i proširenja treće faze AMM projekta, u dijelu nacrta okvirnog sporazuma, i u dijelu tehničke specifikacije za brojila.

Radi se o radovima na izgradnji trafo-stanica i na niskonaponskim instalacijama.

CEDIS-u je naloženo da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti, na tenderu procijenjene vrijednosti 9.196.000 eura, sa uračunatim PDV-om, i o tome obavijesti Komisiju.

Javna nabavka je oglašena posljednjeg dana prošle godine, a tenderska dokumentacija je više puta dopunjavana.

Radovi su, prema prvobitnim projekcijama, trebalo da počnu nakon 10. decembra ove godine.

Komisija je odbila žalbu beogradske firme “Meter&Control”, a po službenoj dužnosti je poništen dio tenderske dokumentacije.

Komisija za zaštitu prava je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije sa odredbama Zakon o javim nabavkama, koje su mogle dovesti do diskriminacije zainteresovanih lica ili do ograničenja tržišne konkurencije. Sporno je bilo što je naručilac nabavke - CGES, predvidio da je jedan od promjenljivih elemenata okvirnog sporazuma obim radova, koji su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou, pa je bilo nejasno i nerazumljivo kako će se ovaj element ispuniti u situaciji kad se zaključuji jedan ugovor o javnoj nabavci kojim se izvršava kompletan predmet nabavke.

“Takođe je nejasno i nerazumljivo kako će naručilac promjenljive elemente primijeniti na prvi ugovor, kad su ovi elementi predviđeni na drugi ugovor okvirnog sporazuma”, dodaje se u rješenje Komisije.

Kod garancije za brojila bio je sporan i nedefinisan rok za zamjenu rezervnih djelova drugim rezervnim djelovima.