rasprava u lokalnom parlamentu

Vodovod Bijelog Polja traži mehanizaciju

Pred odbornicima bjelopoljskog parlamenta finansijski izvještaji preduzeća koje finansira Opština

4656 pregleda 3 komentar(a)
Foto: Arhiva Vijesti
Foto: Arhiva Vijesti

Među 32 tačke dnevnog reda, o kojima će se danas raspravljati u lokalnom parlamentu u Bijelom Polju, odbornici će raspravljati i o programu rada i finansijskom poslovanju za 2021. godinu više preduzeća koje finansira Opština.

Bjelopoljski Vodovod “Bistrica” u 2021. godini, prema finansijskom izvještaju, planira prihode u iznosu 1.107.000 eura. Najviše prihoda 680.500 planiraju da ostvare od ukupnog javnog snabdijevanja, ukupno planirana sredstva za vodosnabdijevanje su 99.730 eura, od čega za zamjenu vodomjera ide 31.673 eura. Za izradu elaborate istražnih radova i zona sanitarne zaštite izvorišta “Bistica” u Majstorovini, uložiće 4. 850 eura. Vodovod planira rekonstrukciju gradske i prigradske mreže, koja se odnosi na zamjenu cijevi u okviru tekućeg održavanja i zamjeni dotrajalih šahti i sanacija kvarova na gradskoj mreži-u iznosu od 63.207 eura.

Vodovod nema mehanizaciju za vanredne situacije, pa je, kako napominju u izvještaju o radu, neophodno da u što kraćem roku nabave veliki rovokopač gusjeničar, buldožer gusjeničar I kamion kipper sa niskonosećom prikolicom za transport teške mehanizacije, koja bi bila na raspolaganju Opštini i javnim ustanovama. Za mehanizaciju pod oznakom “urgentno”, potrebna sredstva iznose 392.000 eura.

Kada je u pitanju Centar za kulturu, prema planu, ta ustanova će u narednoj godini prihodovati 420.000 eura, isto koliko su i rashodi. Od ukupne sume planiranih prihoda 400.000 obezbijeđeno je budžetom Opštine, dok sopstveni prihodi iznose 5.000eura, još toliko do projekata i sponzorstava i 10.000 od Mnistarstva kulture. Kada su rashodi u pitanju najviše novca ide na zarade 278.160 eura, dok će na kulturne aktivnosti biti utrošeno 107.000 eura. Rad JU “Ratkovićeve večeri poezije” u prošloj godini koštao je 149.681 euro, od čega je toj ustanovi iz budžeta Opštine opredijeljeno 100.000 eura, dok je Ministarstvo kulture uplatilo 40.000 eura putem transfera i još 20.000 eura kroz razne projekte. Za narednu godinu planirani su prihodi od 160.500 eura, koliko bio iznosili i rashodi, od čega bi 110.000 dala Opština, dok bi Ministarstvo kulture dalo ukupno 49.000, a sponzori 1.500.

“U prošloj godini bjelopoljsko opštinsko preduzeće “Parking servris” ostvarilo je dobit od 5.000 eura, dok će u ovoj, zbog situacije izazvane pandemijom, godinu završiti u minusu oko 42.000 eura. “Parking servis” Bijelo Polje u prošloj godini ostvario je ukupan prihod od 229.097 eura, što je za skoro četvrtinu manje od planiranog, ali skoro isto toliko smanjeni su i rashodi i iznose 224.029 eura, što je 22,74 odsto manje u odnosu na plan. Preduzeće je ostvarilo dobit u iznosu od 5.068 eura”, navodi se u izvještaju o radu tog preduzeća.

Planom za 2021. godinu to preduzeće će prihodovati 250.000 eura, od čega najviše, 70 hiljada eura, od karti parking garaže, 60 hiljada od dnevne karte, 55 hiljada od fiizičkih lica za povlašćeno koriščenje parking mjesta... Kada su u pitanju rashodi, to opštinsko preduzeće će biti u minusu 32 hiljade eura, ili 10 hiljada manje nego u ovoj godini. Skoro 64 odsto rashoda, ide na zarade zaposlenih, ili 180 hiljada eura, na obaveze za PDV ide 43 hiljade eura, nematerijalne troškove 33 hiljade eura.

Bjelopoljski Muzej u 2021. godini planira da prihoduje 129.000 eura, od čega će najviše novca dobiti iz budžeta, a isto toliko iznose i rashodi. Najviše novca, 101.160 eura ide na zarade zaposlenih, za 2020. i 2021. godinu. Na kulturne aktivnosti Muzej će potrošiti 12.500 eura.

Finansijskim planom, Dnevni centar “Tisa” će u 2021. godini prihodovati 290.000 eura. Najviše novca, koji će biti obezbijeđen iz budžeta, 150 hiljada eura, ide na zarade zaposlenih, dok prihodi od donacija i projekata iznose 100 hiljada eura, a od Ministarstva rada i socijalnog staranja 40 hiljada eura

Preporučujemo za Vas