SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE:

"Na ostrvu Lastavica počeli radovi većeg obima"

Na sjednici je razmotren i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, za period 1. decembar 2016. – 15. decembar 2017. godine, koji su dostavili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte
0 komentar(a)
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, Foto: Vlada Crne Gore
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 01.02.2019. 21:24h

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte razmotrio je danas Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o davanju u dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula za ovu godinu.

Kako je saopšteno nakon sjednice Savjeta, u Izvještaju se navodi da je zakupac 28. juna isplatio fiksnu zakupninu za prvu godinu zakupa u iznosu od 47.772 eura i da je, po podacima dostavljenim od investitora, na realizaciji projekta utrošeno 543 hiljade eura.

„I to, imajući u vidu da je projekat još uvijek u fazi planiranja, uglavnim za izradu projekata, nabavku opreme, pripremne radove i plate zaposlenima, kao i angažovanje domaćih i stranih konsultanata“, kaže se u saopštenju.

Savjet je, kako se navodi, informisan da su na projektu počeli pripremni radovi većeg obima.

Na sjednici je razmotren i Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica, za period 1. decembar 2016. – 15. decembar 2017. godine, koji su dostavili Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte.

U Izvještaju, podnijetom u skladu sa obavezom Sekretarijata da jednom godišnje izvještava Savjet o projektu, navodi se da je Savjet na sjednicama održanim 13. i 14. decembra razmotrio i predložio Vladi da utvrdi drugi aneks Ugovora, što je Vlada učinila 14. decembra.

Dodaje se da je, sedam dana kasnije, aneks odobren i u Odboru za ekonomiju finansije i budžet Skupštine Crne Gore.

Savjet je razmotrio i Informaciju o statusu realizacije investicionog Ugovora za prodaju oko 75 odsto akcijskog kapitala društva „Jadran Perast", i predložio Vladi da Informaciju usvoji.

U Informaciji je navedeno da je investitor, kompanija „Imobilia", dobio na Idejno rješenje pozitivna mišljenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Glavnog državnog arhitekte i da je predao zahtjeve za sve neophodne saglasnosti.

„Investitor je informisao da su radovi na adaptaciji u palati Smekja u toku, kao i radovi na rekonstrukciji ostalih objekata za koje su potpisani ugovori o izvođenju građevinskih radova, postavljanju kamena na izgradnji i montiranju uzornih soba za Palatu Smekja i ostale objekte hotela“, kaže se u saopštenju.

Savjet je razmotrio i Izvještaj o kontroli poštovanja obaveza iz Ugovora o prodaji 50,75 odsto kapitala Hemijske industrija POLIEX AD Berane, u okviru koje je i pozitivan Izvještaj revizora o poslovanju.

Razmotrena je, kako se navodi, i usmena informacija člana Savjeta Srđe Kekovića o krivičnoj prijavi koju je protiv članova prethodnog saziva Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte podnijela Sindikalna organizacija „Port of Adria“ Bar (Kontenjerski terminali i generalni tereti).

„Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte upoznao se sa krivičnom prijavom uz ocjenu da zauzimanje stavova na tu temu nije u nadležnosti Savjeta“, kaže se u saopštenju.