direktor poreske uprave kazao

Mugoša: Obaveze obuhvaćene reprogramom odložene na do pet godina

„Tokom 2017. godine naplaćeno je 24,25 miliona eura, tokom 2018. godine 20,14 miliona eura, tokom 2019. godine 19,53 miliona eura, a tokom prošle godine 14,1 milion eura“, naveo je Mugoša

10392 pregleda 10 komentar(a)
Mugoša, Foto: Savo Prelević
Mugoša, Foto: Savo Prelević

Poreska uprava (PU) je kroz reprogram poreskog duga do sada naplatila oko 78 miliona eura, dok se u ovoj godini može očekivati naplata do 20 miliona eura.

Direktor PU, Miomir M. Mugoša, kazao je agenciji Mina-business da su obaveze obuhvaćene reprogramom odložene na do pet godina.

„Tokom 2017. godine naplaćeno je 24,25 miliona eura, tokom 2018. godine 20,14 miliona eura, tokom 2019. godine 19,53 miliona eura, a tokom prošle godine 14,1 milion eura“, naveo je Mugoša.

On je rekao da je shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, između ostalog, poreskim obveznicima omogućeno da odlože i obaveze dospjele po rješenjima o reprogramu, te je na taj način odložena naplata te vrste poreskih potraživanja u iznosu od 1,2 miliona eura za 980 poreskih obveznika.

„Dosadašnjom realizacijom navedenog zakonskog rješenja preduzeća, među kojima je i značajan broj obveznika s Crne liste, do sada su izmirila potraživanja u iznosu od 62,85 miliona eura, dok su pojedinci izmirili potraživanja u iznosu od 10,28 miliona eura, a javna preduzeća i ustanove u iznosu od 4,87 miliona eura“, precizirao je Mugoša.

Prema planu sačinjenom na početku realizacije Zakona o reprogramu poreskog potraživanja, po osnovu reprograma u ovoj godini može se očekivati do 20 miliona eura, pri čemu uspješna realizacija te aktivnosti svakako zavisi i od dinamike izmirivanja dospjelih obaveza samih poreskih obveznika koji su ušli u reprogram, ali i od daljih okolnosti u vezi sa tokom pandemije.

Mugoša je podsjetio da je Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen u nastojanju da se obezbijedi naplata zaostalog poreskog duga, a koji u ranijem periodu obveznici zbog poteškoća u poslovanju nijesu bili u mogućnosti da izmire, te da se omogući opstanak preduzeća na tržištu uz očuvanje poreske osnovice i radnih mjesta, a sve u skladu sa Planom za upravljanje poreskim dugom koji kao jednu od mjera predviđa upravo naplatu poreskog duga kroz mehanizam plaćanja u ratama.

Mugoša je, govoreći o zahtjevima za uvođenje stečaja Privrednom sudu, kazao da je PU od početka prošle godine Privrednom sudu uputila 76 predloga za obveznike sa ukupnim dugom od preko pet miliona eura.

„Pri tome se 28 predloga odnosi na aktivne poreske obveznike kod kojih mjere prinudne naplate nijesu rezultirale naplatom duga, 36 na neaktivne poreske obveznike, dok je za 12 obveznika stečaj predložen nakon što nijesu izmirili dugovanja kroz reprogram poreskog potraživanja“, precizirao je Mugoša.

On je naveo da su na početku godine planirali da predlože i veći broj obveznika za stečaj, ali je s početkom pandemije zarazne bolesti Covid-19 Privredni sud prilagodio svoj rad epidemiloškoj situaciji, što se odrazilo i na dinamiku predlaganja stečaja od Poreske uprave.

„Svakako, ovu mjeru predviđenu Planom za upravljanje poreskim dugom PU će sprovoditi u kontinuitetu i to kod svih obveznika kod kojih primjenom ostalih mjera ne bude moguće naplatiti poreski dug“, zaključio je Mugoša.