izvršni direktor acg

Orlandić: Uštedjeli 4,3 miliona, projektovana ušteda najmanje 6,1 miliona eura

Orlandić je kazao da je ukupno bilo skoro 900 tužbi, a da su neki od advokata za jedno lice podnosili više tužbi po različitim osnovima potraživanja

6143 pregleda 22 reakcija 22 komentar(a)
Orlandić, Foto: Savo Prelević
Orlandić, Foto: Savo Prelević

Aerodromi Crne Gore su u procesu vansudskog poravnanja sa radnicima uštedjeli preduzeću 4,3 miliona eura, a kad se okončaju svi sudski postupci početkom 2022. godine, projektovana ušteda će biti najmanje 6,1 milion eura, kazao je izvršni direktor ACG, Danilo Orlandić (SD).

"Prve tužbe radnika povodom sporova koji su iz perioda 2008-2018. godine, su krenule sredinom aprila 2019. godine u susret najavljenom usvajanju Zakona o radu kojim se gubi mogućnost utuženja pojedinih prava koji se stiču iz radnih odnosa kao i najavljenoj koncesiji aerodroma", naveo je Orlandić.

Dodao je da su, nakon konsultacija sa nekadašnjim sudijama koji su se bavili ovom vrstom sporova, advokatskim kancelarijama kao i predstavnicima Agencije za mirno rješavanje sporova, odlučili da u junu 2019. angažuju vještaka ekonomsko-finansijske struke da uradi vještačenja po svim osnovama koja su radnici-tužioci u svojim tužbama tražili.

To se, kako navodi Orlandić, pokazalo kao izuzetno dobar potez, posebno imajući u vidu ishode brojnih sudskih postupaka koji su vođeni protiv državnih organa i drugih preduzeća koja su u vlasništvu Države, a koji su okončani u korist zaposlenih. Ističe i da "Zakonodavac u tom vremenskom periodu radna prava nije na najbolji mogući način regulisao i precizirao i zbog toga su se u javnom sektoru i dešavali radni sporovi."

"Vještaci su svoj posao uradili na najbolji mogući način i omogućili nam da već u decembru mjesecu 2019. godine počnemo pregovore sa radnicima i otpočnemo proces vansudskog poravnanja koji nam je omogućio da na današnji dan uštedimo ovom preduzeću 4,3 miliona eura, a projektovano - kad se okončaju svi postupci krajem 2021. i početkom 2022. godine - 6,1 milion eura. Ukupan iznos koji je izvještačen je 15 miliona eura bruto", naveo je Orlandić.

Kazao je da je ukupno bilo skoro 900 tužbi, a da su neki od advokata za jedno lice podnosili više tužbi po različitim osnovima potraživanja. "Pa je za jednog zaposlenog bilo i po 3 i više postupaka (u pojedinim slučajevima čak i po 6 ili 7 tužbi za isto lice), čime su pokusali da dodatno finansijski opterete društvo. Ozbiljnim pristupom smo, ipak, uspjeli da objedinimo veliki broj postupaka i da po tom osnovu takođe izvršimo određene uštede."

Orlandić navodi da je menadžment ACG izvršio isplatu radnicima u iznosu od 5,5 miliona eura vansudskoh potraživanja "i to u 2020. godini, najtežoj godini za poslovanje uzrokovanoj korona krizom", kao i da je u državni budžet samo na osnovu dobiti iz 2019. godine uplaćeno oko 10 miliona eura.

"U januaru 2021. godine ukupan broj aktivnih predmeta po tužbama zaposlenih i bivših zaposlenih radi naplate različitih nadoknada iz radnog odnosa je 347, uključen je i jedan broj postupaka koji su neosnovani i za koje je evidentno da će se završiti u našu korist- poput postupaka u kojima je već vještačenjem utvrđeno da zaposleni nemaju potraživanja. Dakle, ovo su činjenice koje govore da se i u ovom slučaju domaćinski upravljalo Aerodromima Crne Gore", zaključio je Orlandić.

Preporučujemo za Vas