reagovanje mendžmenta Aerodroma CG

Radulović je tužio ACG i za euro, pa izgubio spor

Izvršni direktor Aerodroma tvrdi u reagovanju na izjave “nereprezentativnog sindikata”:

6363 pregleda 90 reakcija 9 komentar(a)
Imamo uštedu od 4,3 miliona eura, a projekcija je da će biti 6,1 milion: Orlandić, Foto: Savo Prelević
Imamo uštedu od 4,3 miliona eura, a projekcija je da će biti 6,1 milion: Orlandić, Foto: Savo Prelević

Menadžment Aerodroma Crne Gore (ACG) reagovao je na ocjene predsjednika jedne od sindikalnih organizacija državnog preduzeća u tekstu pod naslovom „Sindikat: Uprava ACG kriva što je šteta rasla“, koji juče objavljen u "Vijestima".

"U tekstu u kojem su navodi predsjednika jedne od sindikalnih organizacija društva Aerodromi Crne Gore AD Podgorica, i to one koja nema svojstvo reprezentativnosti shodno važećim propisima, je niz neistinitih i paušalnih tvrdnji.

Predsjednik nereprezentativne sindikalne organizacije, gospodin Damjan Radulović je, između ostalih, jedan od zaposlenih koji je pokrenuo tri postupka protiv Aerodroma Crne Gore kako bi društvo opteretio većim brojem postupaka i advokatskim troškovima. Takođe, gospodin Radulović protiv ACG je vodio postupak dvije godine u kojem je u konačnom potraživao 1 euro, a i taj jedan euro potraživanja gospodina Radulovića je poslije dvije godine suđenja, pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Podgorici P.br.481/2018 (u stavu II) odbijen kao neosnovan.

Upravo iz tog razloga i pokretanja takvih i sličnih postupaka, koji jasno pokazuju ko i u kojoj mjeri štiti interese Aerodroma, društvo je angažovalo advokate u cilju zaštite svojih interesa", piše u reagovanju koje potpisuje izvršni direktor ACG, Danilo Orlandić.

Orlandić: Šteta nije nastala, ni rasla zbog nas

On naglašava da su "netačni navodi da je postupanjem menadžmenta Aerodromi Crne Gore AD Podgorica ili advokatske kancelarije advokata Milorada Janjevića nastala bilo kakva šteta po društvo ili da su se radnjama menadžmenta uvećavali troškovi postupka, a pogotovo su netačni navodi o milionskim honorarima".

"Nasuprot takvim navodima gospodina Radulovića, a s obzirom da su zaposleni podnosili po tri i više tužbi, bilo je potrebno da stručne službe Aerodroma pripreme dokumentacija u skoro 900 pokrenutih sudskih postupaka i to za period od deset godina koliko su zaposleni potraživali, te i da se sva ta dokumentacija dostavi pojedinačno postupajućim sudijama. Za ovaj proces koji je bio izuzetno kompleksan i koliko je obimna dokumentacija, koju je trebalo pripremiti u svakom od predmeta, govori činjenica da smo morali obezbijediti čak i posebnu prostoriju.

Nakon što je vještak finansijske struke izvršio vještačenja po većini osnova, u decembru 2019. godine, menadžment je reprezentativnim sindikatima društva uputio obavještenje o namjeri postizanja poravnanja sa zaposlenima, obuhvatajući i zaposlene koji nisu pokrenuli sudske postupke, kao i one zaposlene koji su već pokrenuli postupke pred nadležnim sudovima.

Pokazatelj efikasnog djelovanja menadžmenta upravo je broj postupaka koji je okončan povlačenjem tužbi, pa je broj aktivnih postupaka 347, umjesto pokrenutih skoro 900 postupaka", naglasio je Orlandić.

Orlandić je dodao da je "ozbiljan pristup ovom problemu rezultirao velikim brojem okončanih postupaka pred nadležnim sudovima i uštedom u iznosu od 4,3 miliona eura".

"Pri čemu projektovani iznos kompletne uštede, nakon okončanja sudskih sporova početkom 2022. godine, iznosi 6,1 milion eura", dodao je Orlandić.

Preporučujemo za Vas