reagovali na saopštenje URE

Plantaže: Nema nikakvog osnova za tvrdnje kako direktor zastrašuje zaposlene

Nije sporno da izvršni direktor kompanije u većinskom državnom vlasništvu nije nadležen ili kompetentan da sprovodi policijske izviđaje i tužilačke istrage, već je dužan da bez odlaganja, o bilo kakvim saznanjima koja impliciraju postojanje krivičnih djela, informiše nadležne državne organe.

6165 pregleda 7 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Savo Prelević
Ilustracija, Foto: Savo Prelević

Kompanija „13. jul Plantaže“ reagovala je  povodom saopštenja pokreta URA u kojem tvrde da je „Direktor Plantaža naredio radnicima da o nelegalnim radnjama u firmi ne govore javno”, koje je 21.01.2021. godine objavljeno u pojedinim crnogorskim medijima.

Reagovanje "Plantaža" prenosimo integralno.

U kratkim crtama, sadržina članka implicira da je izvršni direktor kompanije „13. jul Plantaže“ svojim dopisom instruirao radnike Kompanije da o nelegalnim radnjama u firmi ne govore javno, već da svoje tvrdnje sa dokazima upute njemu, a da će ih onda on proslijediti nadležnim organima. Sugeriše se da Vuković na ovaj način izigrava dežurnog policajca i autoriteta i ako se zna da radnici nisu dužni da njemu prinose dokaze o neregularnostima u kompaniji. Pri tome, URA ohrabruje radnike kompanije da sva saznanja o kriminalnim radnjama uprave, dostave nadležnim organima i da o tome potpuno slobodno govore u medijima.

Odredbom iz članova 255. i 256. Zakonika o krivičnom postupku propisano je da svako treba da prijavi krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, pri čemu se prijava podnosi nadležnom državnom tužiocu, pisano ili usmeno. Dakle, na bilo koji način nije (i ne može biti sporno) dužnost zaposlenih u kompaniji da svoja saznanja o krivičnim djelima za koja se goni po službenoj dužnosti prijave nadležnom tužiocu. Smisao obraćanja zaposlenima je upravo na liniji ovog prava.

Odgovorna lica u privrednim društvima su dužna da prijave krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, odmah po saznanju za tu okolnost. Prijavljivanje krivičnog djela podrazumijeva obavezu lica koje prijavljuje krivično djelo da nadležnom tužiocu dostavi podatke o licu koje je djelo izvršilo, o eventaulnim saizvršiocima, o sadržini radnje koja predstavlja biće krivičnog djela, o prostorno-vremenskoj dimenziji djela itd. Ne mora neko biti pravni stručnjak pa da sagleda, da predmetni nalog - da se notarski ovjerena izjava o saznanjima o izvršenim djelima na štetu kompanije, koja će potom biti dostvaljena nadležnom tužiocu - ne može smatrati činom zastrašivanja zasposlenih, da kriju saznanja o inkriminišućim radnjama (elementarna logika kaže upravo suprotno).

Nije sporno da izvršni direktor kompanije u većinskom državnom vlasništvu nije nadležen ili kompetentan da sprovodi policijske izviđaje i tužilačke istrage, već je dužan da bez odlaganja, o bilo kakvim saznanjima koja impliciraju postojanje krivičnih djela, informiše nadležne državne organe.

Na drugoj strani, ukoliko je izvršeno krivično djelo u kompaniji, uprava je dužna da preduzme mjere da se sačuvaju tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo, predmeti nastali izvršenjem krivičnog djela i druge dokaze.

Obavještanje Izvršnog direktora upućeno rukovodiocima organizacionih jednica i zaposlenima, ima za cilj da prekine kuloarska ogovaranja, stranačka i medijska špekulisanja, a da podstakne pravno utemeljene postupke protiv eventualnih krivičnih dela. Nije nikakva novina da nad poslovanjem i događajima u kompaniji “13. Jul Plantaže”, bdiju dušebrižnici iz političkih krugova pokreta URA, a posebno, jer se u ovom konkretnom slučaju radi o mentorima pristiglih mešetara koji godinama nedokazano lamentiraju nad sudbinom Plantaža.

Dakle, nikakvog osnova nema za tvrdnje kako direktor Plantaža zastrašuje radnike da ne pričaju o kriminalu i korupciji u Plantažama, te da je radnicima upućen neumjesan i zastrašujući mejl, kao i da je ovo staljinistički metod u komunikaciji sa zaposlenima. Ove ocjene sa indignacijom odbacujemo. Uostalom, ako javnost ima uvid u integralno obavještenje Izvršnog direktora Plantaža, moći će jasno da ocijeni i shvati ovaj sadržaj.

Želimo da svima bude jasno da se u Plantažama sada posluje po potpuno drugačijim uslovima i u skladu sa novim osvojenim vrijednostima, kojima većinski teži crnogorsko društvo. Pozivamo sve političke subjekte, pa i pokret URA, da uvaže ovu realnost.

Preporučujemo za Vas