očekuju da će u slučaju žalbe presuda biti potvrđena

CEZAP: Cilj presude je da se CKB zabrani nezakonito ponašanje ubuduće

Advokat – punomoćnik CEZAP-a u predmetnoj kolektivnoj tužbi Miloš Vukčević, kazao je na pres konferenciji da cilj kolektivne tužbe nije naknada materijalne štete i zaštita individualnih prava potrošača, već, kako je pojasnio, zaštita kolektivnih prava potrošača

4649 pregleda 2 komentar(a)
Tomović i Vučković, Foto: PR Centar
Tomović i Vučković, Foto: PR Centar

Cilj presude Osnovnog suda u Podgorici kojom je utvrđeno da je CKB banka povrijedila kolektivna prava potrošača je da se banci zabrani nezakonito ponašanje ubuduće, a u Centru za zaštitu prava potrošača (CEZAP) očekuju da će, ukoliko tužena strana uloži žalbu, presuda biti potvrđena, prenosi PR Centar.

Povezani članci

19. Januar 2021.

CEZAP: CKB povrijedila kolektivna prava potrošača

CEZAP je podnio kolektivnu tužbu zbog postupanja banke koje je u suprotnosti sa Zakonom o potrošačkim kreditima i Direktivom EU 2008/48 o ugovorima o potrošačkim kreditima.

Prema tužbi CEZAP-a, tužena strana - CKB banka je narušila kolektivne interese i prava potrošača (postojećih i potencijalnih klijenata) jer im naknadu za prijevremenu otplatu kredita uvjek naplaćuje u maksimalnom iznosu od 1%, odnosno 0,5%, što je u suprotnosti sa članom 23. st. 2 Zakona o zaštiti potrošača koji propisuje da ta naknada mora biti pravedna i objektivna, te jednaka opravdanim troškovima koje ova banka neposredno ima u vezi sa prijevremenom otplatom kredita.

Advokat – punomoćnik CEZAP-a u predmetnoj kolektivnoj tužbi Miloš Vukčević, kazao je na pres konferenciji da cilj kolektivne tužbe nije naknada materijalne štete i zaštita individualnih prava potrošača, već, kako je pojasnio, zaštita kolektivnih prava potrošača.

"Cilj ove tužbe je da se trgovcu, u ovom slučaju banci, zabrani nezakonito ponašanje ubuduće, i u tome se ogleda značaj ove presude. Postoji više razloga zbog čega je ova presuda značajna. Ona je značajna jer je ovo prva presuda po prvoj kolektivnoj tužbi u Crnoj Gori", istakao je Vukčević, prenosi PR Centar.

Crna Gora je, kako je dodao, jedna od rijetkih država u regionu koja je u okviru svog Zakona o zaštiti potrošača usvojila institut kolektivne zaštite potrošača.

"Sud je u ovoj presudi jasno stavio do znanja da potrošač i trgovac (banka) nisu ravnopravne strane u sporu. Presuda je značajna i zbog toga što je sud jasno stavio do znanja da nije riječ o klasičnom ugovornom obligaciono-pravnom odnosu, nego da je riječ o zaštiti potrošača i da nije riječ o naknadi štete", rekao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, presuda govori u prilog da Crna Gora nije samo implementirala propise u oblasti zaštite potrošača, donijela i uskladila svoje zakone u oblasti potrošača sa Direktivom i propisima Evropske unije (EU), već ih intenzivno primjenjuje.

"Primjera radi, ako imamo dva potrošača koja su potpisala isti ugovor o kreditu, a imaju različite iznose kredita koji treba da otplate, jedan će ako ima prijevremno da otplati deset hiljada eura, platiti 1% to je 100 eura. A drugi koji ima prijevremno da otplati 20 hiljada eura kredita, on će za 1% platiti 200 eura. Postavlja se pitanje zašto potrošač koji prijevremeno otplaćuje veći iznos plaća veću naknadu kad je taj trošak isti", naveo je Vukčević.

Ocijenio je da je presuda je značajna za Crnu Gori i zbog pregovaračkog poglavlja 28 – Poglavlja o zaštiti potrošača, jer je putem ove presude pokazano da Crna Gora da ne samo da usvaja legislativu koja je usklađena sa propisima EU, vnego i njihovi sudovi je intenzivno implementiraju u praksi.

Na pitanje novinara šta očekuju u narednom periodu i očekuju li žalbu tužene strane, Vukčević je kazao da su iz medija čuli da će CKB banka uložiti žalbu na presudu.

"Očekujem da se ova presuda potvrdi, da se tužbeni zahtjev u cjelosti usvoji i da se banci zabrani ovakvo ili slično ponašanje ubuduće, odnosno da joj se zabrani da u ugovorima o potrošačkim kreditima naplaćuje naknade uvijek u maksimalnim iznosima procenata", istakao je Vukčević.

Pravnik u CEZAP-u Željko Tomović podsjetio je da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koja predviđa zaštitu kolektivnih interesa potrošača, kroz sudski postupak i to kroz institut kolektivne tužbe, prenosi PR Centar.

"To je institut koji je preuzet iz pravne tekovine EU i koji u našem zakonodavstvu postoji od 2014. godine“, pojasnio je Tomović

CEZAP je, kako je istakao, početkom prošle godine pokrenuo dva postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača, korisnika finansijskih usluga.

"Prvi postupak je pokrenut protiv Erste banke radi nezakonite naplate zatvaranja transakcionog računa i gašenja platnih kartica. Ovaj postupak je okončan prije podnošenja tužbe, jer je banka prihvatila upozorenje koje je CEZAP uputio. Drugi postupak je pokrenut protiv CKB banke radi nezakonite naplate naknade za prijevremenu otplatu kredita. CKB nije prihvatila upozorenje CEZAP-a, nakon čega je uslijedilo podnošenje kolektivne tužbe", kazao je Tomović.

Preporučujemo za Vas